KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Nabídka Obec
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočet na rok 2009 -> 8. rozpočtová změna v roce 2009

Rozpočet na rok 2009

8. rozpočtová změna v roce 2009

Rozpočtové opatření 27/2009
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - dle aktualizace daňové predikce na rok 2009 MFČR z července 2009
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti -22 800,00  
    Příjmy celkem -22 800,00  
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   -22 800,00
    Financování celkem   -22 800,00

Rozpočtové opatření 28/2009
Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ - dle aktualizace daňové predikce na rok 2009 MFČR z července 2009
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ -9 700,00  
    Příjmy celkem -9 700,00  
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   -9 700,00
    Financování celkem   -9 700,00

Rozpočtové opatření 29/2009
Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů - dle aktualizace daňové predikce na rok 2009 MFČR z července 2009
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 3 200,00  
    Příjmy celkem 3 200,00  
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   3 200,00
    Financování celkem   3 200,00

Rozpočtové opatření 30/2009
Daň z příjmů právnických osob - dle aktualizace daňové predikce na rok 2009 MFČR a dle oznámení FÚ Soběslav
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1121 Daň z příjmů právnických osob -120 300,00  
    Příjmy celkem -120 300,00  
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   -120 300,00
    Financování celkem   -120 300,00

Rozpočtové opatření 31/2009
Daň z přidané hodnoty - dle aktualizace daňové predikce na rok 2009 MFČR z července 2009 a dle oznámení FÚ Soběslav
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1211 Daň z přidané hodnoty -67 200,00  
    Příjmy celkem -67 200,00  
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   -67 200,00
    Financování celkem   -67 200,00

Rozpočtové opatření 32/2009
podílu na zisku - VaK Jč
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2310   Pitná voda 34 200,00  
    Příjmy celkem 34 200,00  
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   34 200,00
    Financování celkem   34 200,00

Rozpočtové opatření 33/2009
odměna za třídění odpadů
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3727   Prevence vzniku odpadů 5 000,00  
    Příjmy celkem 5 000,00  
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   5 000,00
    Financování celkem   5 000,00

Rozpočtové opatření 34/2009
úroky od banky
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 12 000,00  
    Příjmy celkem 12 000,00  
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   12 000,00
    Financování celkem   12 000,00

Rozpočtové opatření 35/2009
dotace z POV + snížení výdajů - výměna oken a dveří v restauraci
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů, ÚZ 710 50 000,00  
    Příjmy celkem 50 000,00  
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   50 000,00
    Financování celkem   50 000,00
3613   Nebytové hospodářství   -100 000,00
    Výdaje celkem   -100 000,00
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -100 000,00  
    Financování celkem -100 000,00  

Rozpočtové opatření 36/2009
prodej pozemků, návrh na vklad, znalecký posudek
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3636   Územní rozvoj 43 400,00  
    Příjmy celkem 43 400,00  
3636   Územní rozvoj   1 500,00
    Výdaje celkem   1 500,00
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   41 900,00
    Financování celkem   41 900,00

Rozpočtové opatření 37/2009
těžební činnost v lese
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
1032   Podpora ostatních produkčních činností   -24 900,00
    Výdaje celkem   -24 900,00
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -24 900,00  
    Financování celkem -24 900,00  

Rozpočtové opatření 38/2009
údržba a opravy komunikací
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2212   Silnice   30 000,00
    Výdaje celkem   30 000,00
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 30 000,00  
    Financování celkem 30 000,00  

Rozpočtové opatření 39/2009
oprava čekáren
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2221   Provoz veřejné silniční dopravy   -3 600,00
    Výdaje celkem   -3 600,00
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -3 600,00  
    Financování celkem -3 600,00  

Rozpočtové opatření 40/2009
příspěvky na ČOV
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2321   Odvádění a čištění odpadních vod   -50 000,00
    Výdaje celkem   -50 000,00
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -50 000,00  
    Financování celkem -50 000,00  

Rozpočtové opatření 41/2009
rybník na návsi
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2339   Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl   -3 000,00
    Výdaje celkem   -3 000,00
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -3 000,00  
    Financování celkem -3 000,00  

Rozpočtové opatření 42/2009
příspěvek na školní docházku
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3113   Základní školy   60 000,00
    Výdaje celkem   60 000,00
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 60 000,00  
    Financování celkem 60 000,00  

Rozpočtové opatření 43/2009
vedení kroniky obce
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3319   Ostatní záležitosti kultury   -4 900,00
    Výdaje celkem   -4 900,00
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -4 900,00  
    Financování celkem -4 900,00  

Rozpočtové opatření 44/2009
kaplička
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kult.,nár.a hist.povědomí   -15 000,00
    Výdaje celkem   -15 000,00
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -15 000,00  
    Financování celkem -15 000,00  

Rozpočtové opatření 45/2009
licenční poplatky Ochrannému svazu autorskému
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3341   Rozhlas a televize   -1 300,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků   -5 000,00
    Výdaje celkem   -6 300,00
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -6 300,00  
    Financování celkem -6 300,00  

Rozpočtové opatření 46/2009
roznos Klenovického měsíčníku
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostřeků   1 800,00
    Výdaje celkem   1 800,00
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 1 800,00  
    Financování celkem 1 800,00  

Rozpočtové opatření 47/2009
sečení trávy
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3412   Sportovní zařízení v majetku obce   -23 000,00
3421   Využití volného času dětí a mládeže   12 000,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň   11 000,00
    Výdaje celkem   0,00

Rozpočtové opatření 48/2009
ostatní tělovýchovná činnost
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3419   Ostatní tělovýchovná činnost   -8 700,00
    Výdaje celkem   -8 700,00
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -8 700,00  
    Financování celkem -8 700,00  

Rozpočtové opatření 49/2009
přístřešek za hospodou
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3613   Nebytové hospodářství   -40 000,00
    Výdaje celkem   -40 000,00
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -40 000,00  
    Financování celkem -40 000,00  

Rozpočtové opatření 50/2009
geodetické práce
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3636   Územní rozvoj   -70 000,00
    Výdaje celkem   -70 000,00
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -70 000,00  
    Financování celkem -70 000,00  

Rozpočtové opatření 51/2009
příspěvek Svazku obcí Soběslavsko
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3639   Komunální služby a územní rozvoj j.n.   -400,00
    Výdaje celkem   -400,00
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -400,00  
    Financování celkem -400,00  

Rozpočtové opatření 52/2009
svoz popelnic
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů   -20 000,00
    Výdaje celkem   -20 000,00
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -20 000,00  
    Financování celkem -20 000,00  

Rozpočtové opatření 53/2009
velkoobjemový kontejner
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3723   Sběr a svoz ostatních odpadů   -60 000,00
    Výdaje celkem   -60 000,00
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -60 000,00  
    Financování celkem -60 000,00  

Rozpočtové opatření 54/2009
příspěvek Svazku obcí TDO Lužnice
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3727   Prevence vzniku odpadů   -2 800,00
    Výdaje celkem   -2 800,00
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -2 800,00  
    Financování celkem -2 800,00  

Rozpočtové opatření 55/2009
úklidové práce v obci
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň   10 000,00
    Výdaje celkem   10 000,00
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 10 000,00  
    Financování celkem 10 000,00  

Rozpočtové opatření 56/2009
soutěž v požárním útoku + SDH
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
5512   Požární ochrana - dobrovolná část   -48 000,00
    Výdaje celkem   -48 000,00
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -48 000,00  
    Financování celkem -48 000,00  

Schváleno zastupitelstvem obce usnesením 94/7/2009 ze dne 11.9.2009

V Klenovicích 11.9.2009


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Pavel Fitl, v.r.
správce rozpočtu

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek