KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Nabídka Obec
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočet na rok 2009 -> 10. rozpočtová změna v roce 2009

Rozpočet na rok 2009

10. rozpočtová změna v roce 2009

Rozpočtové opatření 58/2009
oprava visuté lávky -> úspora elektrické energie (ČOV+VO)
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací   53 100,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod   -26 600,00
3631   Veřejné osvětlení   -26 500,00
    Výdaje celkem   0,00

Rozpočtové opatření 59/2009
geodetické práce -> zvýšení příjmů (odpady, pronájmy, úroky) + úspora elektrické energie (VO+OÚ)
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 10 000,00  
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 700,00  
6171   Činnost místní správy 1 900,00  
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 000,00  
    Příjmy celkem 13 600,00  
3636   Územní rozvoj   40 000,00
3631   Veřejné osvětlení   -16 300,00
6171   Činnost místní správy   -10 100,00
    Výdaje celkem   13 600,00

Rozpočtové opatření 60/2009
rybník na návsi -> zvýšení příjmů (stočné, úroky)
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2321   Odvádění a čištění odpadních vod 7 000,00  
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 000,00  
    Příjmy celkem 10 000,00  
2339   Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl   10 000,00
    Výdaje celkem   10 000,00

Rozpočtové opatření 61/2009
dovybavení knihovny -> zvýšení daňových příjmů+snížení poplatků za uložení odpadů
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 8 000,00  
  1211 Daň z přidané hodnoty 92 000,00  
  1333 Poplatky za uložení odpadů -90 000,00  
    Příjmy celkem 10 000,00  
3314   Činnosti knihovnické   10 000,00
    Výdaje celkem   10 000,00

Rozpočtové opatření 62/2009
odpady
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů   90 000,00
3723   Sběr a svoz ostatních odpadů   -90 000,00
    Výdaje celkem   0,00

Schváleno zastupitelstvem obce usnesením 112/9/2009 ze dne 12.11.2009

V Klenovicích 12.11.2009


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Pavel Fitl, v.r.
správce rozpočtu

  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek