KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Nabídka Obec
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočet na rok 2009 -> 11. rozpočtová změna v roce 2009

Rozpočet na rok 2009

11. rozpočtová změna v roce 2009

Rozpočtové opatření 63/2009
zrušení Fondu rozvoje bydlení
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
6330   Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (účet 236)   75 100,00
    Výdaje celkem   75 100,00
  4139 Ostatní převody z vlastních fondů (účet 231) 75 100,00  
    Příjmy celkem 75 100,00  

Rozpočtové opatření 64/2009
daň z příjmu ze závislé činnosti
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 50 000,00  
    Příjmy celkem 50 000,00  
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   50 000,00
    Financování celkem   50 000,00

Rozpočtové opatření 65/2009
daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 1 000,00  
    Příjmy celkem 1 000,00  
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   1 000,00
    Financování celkem   1 000,00

Rozpočtové opatření 66/2009
daň z příjmů právnický osob
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1121 Daň z příjmů právnických osob -40 800,00  
    Příjmy celkem -40 800,00  
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   -40 800,00
    Financování celkem   -40 800,00

Rozpočtové opatření 67/2009
daň z přidané hodnoty
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1211 Daň z přidané hodnoty 24 300,00  
    Příjmy celkem 24 300,00  
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   24 300,00
    Financování celkem   24 300,00

Rozpočtové opatření 68/2009
poplatky za uložení odpadů
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1333 Poplatky za uložení odpadů 150 000,00  
    Příjmy celkem 150 000,00  
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   150 000,00
    Financování celkem   150 000,00

Rozpočtové opatření 69/2009
odnětí půdy ze ZPF
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 200,00  
    Příjmy celkem 200,00  
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   200,00
    Financování celkem   200,00

Rozpočtové opatření 70/2009
poplatek ze psů
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1341 Poplatek ze psů 100,00  
    Příjmy celkem 100,00  
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   100,00
    Financování celkem   100,00

Rozpočtové opatření 71/2009
správní poplatky
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1361 Správní poplatky -300,00  
    Příjmy celkem -300,00  
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   -300,00
    Financování celkem   -300,00

Rozpočtové opatření 72/2009
prodej kovového odpadu
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3723   Sběr a svoz ostatních odpadů 400,00  
    Příjmy celkem 400,00  
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   400,00
    Financování celkem   400,00

Rozpočtové opatření 73/2009
odměna za třídění odpadů
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3727   Prevence vzniku odpadů 2 200,00  
    Příjmy celkem 2 200,00  
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   2 200,00
    Financování celkem   2 200,00

Rozpočtové opatření 74/2009
úroky od banky
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 500,00  
    Příjmy celkem 1 500,00  
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   1 500,00
    Financování celkem   1 500,00

Rozpočtové opatření 75/2009
deratizace obce
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
1014   Zvláštní veterinární péče   -5 000,00
    Výdaje celkem   -5 000,00
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -5 000,00  
    Financování celkem -5 000,00  

Rozpočtové opatření 76/2009
pěstební činnost
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
1031   Pěstební činnost   -13 200,00
    Výdaje celkem   -13 200,00
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -13 200,00  
    Financování celkem -13 200,00  

Rozpočtové opatření 77/2009
úspora při výstavbě MK JZ (-70,0 tis.Kč)+osvětlení přechodů (+20,0 tis.Kč)
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2212   Silnice   -50 000,00
    Výdaje celkem   -50 000,00
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -50 000,00  
    Financování celkem -50 000,00  

Rozpočtové opatření 78/2009
chodníky
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací   -15 000,00
    Výdaje celkem   -15 000,00
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -15 000,00  
    Financování celkem -15 000,00  

Rozpočtové opatření 79/2009
ČOV
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2321   Odvádění a čištění odpadních vod   -4 000,00
    Výdaje celkem   -4 000,00
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -4 000,00  
    Financování celkem -4 000,00  

Rozpočtové opatření 80/2009
rybník na návsi
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2339   Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl   50 000,00
    Výdaje celkem   50 000,00
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 50 000,00  
    Financování celkem 50 000,00  

Rozpočtové opatření 81/2009
kaplička
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kult.,nár.a hist.povědomí   -8 800,00
    Výdaje celkem   -8 800,00
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -8 800,00  
    Financování celkem -8 800,00  

Rozpočtové opatření 82/2009
oprava ústředny místního rozhlasu
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3341   Rozhlas a televize   1 100,00
    Výdaje celkem   1 100,00
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 1 100,00  
    Financování celkem 1 100,00  

Rozpočtové opatření 83/2009
separační dvůr
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3723   Sběr a svoz ostatních odpadů   -15 300,00
    Výdaje celkem   -15 300,00
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -15 300,00  
    Financování celkem -15 300,00  

Rozpočtové opatření 84/2009
úklidové práce v obci
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň   -8 100,00
    Výdaje celkem   -8 100,00
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -8 100,00  
    Financování celkem -8 100,00  

Rozpočtové opatření 85/2009
elektronická spisová služba, oprava EZS
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
6171   Činnost místní správy   12 000,00
    Výdaje celkem   12 000,00
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 12 000,00  
    Financování celkem 12 000,00  

Rozpočtové opatření 86/2009
poplatky bance
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
6310   Ostatní příjmy a výdaje z finančních operací   -2 500,00
    Výdaje celkem   -2 500,00
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -2 500,00  
    Financování celkem -2 500,00  

Schváleno zastupitelstvem obce usnesením 128/10/2009 ze dne 10.12.2009

V Klenovicích 10.12.2009


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Pavel Fitl, v.r.
správce rozpočtu

  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek