KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočet na rok 2009 -> 12. rozpočtová změna v roce 2009

Rozpočet na rok 2009

12. rozpočtová změna v roce 2009

Rozpočtové opatření 87/2009
daň z příjmu ze závislé činnosti
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 20 300,00  
    Příjmy celkem 20 300,00  
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   20 300,00
    Financování celkem   20 300,00

Rozpočtové opatření 88/2009
daň z příjmu fyzických osob ze SVČ
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 2 600,00  
    Příjmy celkem 2 600,00  
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   2 600,00
    Financování celkem   2 600,00

Rozpočtové opatření 89/2009
daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 800,00  
    Příjmy celkem 800,00  
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   800,00
    Financování celkem   800,00

Rozpočtové opatření 90/2009
daň z příjmů právnický osob
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1121 Daň z příjmů právnických osob 41 800,00  
    Příjmy celkem 41 800,00  
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   41 800,00
    Financování celkem   41 800,00

Rozpočtové opatření 91/2009
poplatky za uložení odpadů
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1333 Poplatky za uložení odpadů 79 600,00  
    Příjmy celkem 79 600,00  
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   79 600,00
    Financování celkem   79 600,00

Rozpočtové opatření 92/2009
poplatek za odpady
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 5 000,00  
    Příjmy celkem 5 000,00  
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   5 000,00
    Financování celkem   5 000,00

Rozpočtové opatření 93/2009
daň z nemovitostí
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1511 Daň z nemovitostí 5 700,00  
    Příjmy celkem 5 700,00  
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   5 700,00
    Financování celkem   5 700,00

Rozpočtové opatření 94/2009
příspěvek na opravu visuté lávky
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí, ORG 7083 15 000,00  
    Příjmy celkem 15 000,00  
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   15 000,00
    Financování celkem   15 000,00

Rozpočtové opatření 95/2009
pronájmy pozemků
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
1012   Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 1 000,00  
    Příjmy celkem 1 000,00  
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   1 000,00
    Financování celkem   1 000,00

Rozpočtové opatření 96/2009
stočné
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2321   Odvádění a čištění odpadních vod 2 300,00  
    Příjmy celkem 2 300,00  
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   2 300,00
    Financování celkem   2 300,00

Rozpočtové opatření 97/2009
pronájem sloupů veřejného osvětlení
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
6171   Činnost místní správy 6 000,00  
    Příjmy celkem 6 000,00  
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   6 000,00
    Financování celkem   6 000,00

Rozpočtové opatření 98/2009
ČOV
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2321   Čištění a odvádění odpadních vod   -34 500,00
    Výdaje celkem   -34 500,00
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -34 500,00  
    Financování celkem -34 500,00  

Rozpočtové opatření 99/2009
příspěvek na předškolní vzdělávání
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3111   Předškolní zařízení, ORG 7083   -75 000,00
    Výdaje celkem   -75 000,00
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -75 000,00  
    Financování celkem -75 000,00  

Rozpočtové opatření 100/2009
příspěvek na školní docházku
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3113   Základní školy, ORG 7083   -14 200,00
    Výdaje celkem   -14 200,00
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -14 200,00  
    Financování celkem -14 200,00  

Rozpočtové opatření 101/2009
osvětová beseda
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků   -15 400,00
    Výdaje celkem   -15 400,00
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -15 400,00  
    Financování celkem -15 400,00  

Rozpočtové opatření 102/2009
práce s dětmi
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3421   Využití volného času dětí a mládeže   -12 800,00
    Výdaje celkem   -12 800,00
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -12 800,00  
    Financování celkem -12 800,00  

Rozpočtové opatření 103/2009
restaurace
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3613   Nebytové hospodářství 1 000,00  
    Příjmy celkem 1 000,00  
3613   Nebytové hospodářství   -12 800,00
    Výdaje celkem   -12 800,00
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -12 800,00 1 000,00
    Financování celkem -12 800,00 1 000,00

Rozpočtové opatření 104/2009
odpady
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů   -10 000,00
    Výdaje celkem   -10 000,00
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -10 000,00  
    Financování celkem -10 000,00  

Rozpočtové opatření 105/2009
odpady
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3724   Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů   -10 000,00
    Výdaje celkem   -10 000,00
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -10 000,00  
    Financování celkem -10 000,00  

Rozpočtové opatření 106/2009
odpady
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3726   Využívání a zneškodňování ostatních odpadů   -5 400,00
    Výdaje celkem   -5 400,00
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -5 400,00  
    Financování celkem -5 400,00  

Rozpočtové opatření 107/2009
péče o vzhled obcí
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň   -7 800,00
    Výdaje celkem   -7 800,00
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -7 800,00  
    Financování celkem -7 800,00  

Rozpočtové opatření 108/2009
zastupitelstvo
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
6112   Zastupitelstva obcí   -1 700,00
    Výdaje celkem   -1 700,00
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -1 700,00  
    Financování celkem -1 700,00  

Rozpočtové opatření 109/2009
splátka úvěru
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 800 000,00  
  8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček   800 000,00
    Financování celkem 800 000,00 800 000,00

Schváleno zastupitelstvem obce usnesením 138/11/2009 ze dne 28.12.2009

V Klenovicích 28.12.2009


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Pavel Fitl, v.r.
správce rozpočtu

  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek