KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočet na rok 2010 -> 8. rozpočtová změna v roce 2010

Rozpočet na rok 2010

8. rozpočtová změna v roce 2010

Rozpočtové opatření 29/2010
dotace z POV - oprava chodníku
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů, ÚZ 710 160 000,00  
    Příjmy celkem 160 000,00  
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   160 000,00
    Financování celkem   160 000,00

Rozpočtové opatření 30/2010
prodej pozemku
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3639   Komunální služby a územní rozvoj j.n. 8 800,00  
    Příjmy celkem 8 800,00  
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   8 800,00
    Financování celkem   8 800,00

Rozpočtové opatření 31/2010
oprava chodníku: vícepráce 254 tis.Kč + vytýčení kabelů 2,4 tis.Kč + uložení stavebního odpadu 3,9 tis.Kč
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací   260 300,00
    Výdaje celkem   260 300,00
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 260 300,00  
    Financování celkem 260 300,00  

Rozpočtové opatření 32/2010
oprava komunikace (vícepráce při opravě chodníku)
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2212   Silnice   77 000,00
    Výdaje celkem   77 000,00
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 77 000,00  
    Financování celkem 77 000,00  

Rozpočtové opatření 33/2010
vybudování kanalizačních vpustí (vícepráce při opravě chodníku)
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2321   Odvádění a čištění odpadních vod   29 000,00
    Výdaje celkem   29 000,00
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 29 000,00  
    Financování celkem 29 000,00  

Rozpočtové opatření 34/2010
chodníky: PD 5,2 tis.Kč + zimní údržba 15 tis.Kč
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací   20 200,00
    Výdaje celkem   20 200,00
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 20 200,00  
    Financování celkem 20 200,00  

Rozpočtové opatření 35/2010
likvidace zeleného odpadu
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3726   Využívání a zneškodňování ostatních odpadů   50 000,00
    Výdaje celkem   50 000,00
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 50 000,00  
    Financování celkem 50 000,00  

Rozpočtové opatření 36/2010
směna pozemků (návrh na vklad, znalecký posudek)
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3639   Komunální služby a územní rozvoj j.n.   1 000,00
    Výdaje celkem   1 000,00
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 1 000,00  
    Financování celkem 1 000,00  

Schváleno zastupitelstvem obce dne 16.9.2010.

V Klenovicích 16.9.2010


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Pavel Fitl, v.r.
správce rozpočtu

  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek