KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočet na rok 2010 -> 13. rozpočtová změna v roce 2010

Rozpočet na rok 2010

13. rozpočtová změna v roce 2010

Rozpočtové opatření 46/2010
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 60 000,00  
    Příjmy celkem 60 000,00  
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   60 000,00
    Financování celkem   60 000,00

Rozpočtové opatření 47/2010
daň z příjmů fyzických osob ze SVČ
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ -78 000,00  
    Příjmy celkem -78 000,00  
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   -78 000,00
    Financování celkem   -78 000,00

Rozpočtové opatření 48/2010
daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 3 000,00  
    Příjmy celkem 3 000,00  
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   3 000,00
    Financování celkem   3 000,00

Rozpočtové opatření 49/2010
daň z příjmů právnických osob
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1121 Daň z příjmů právnických osob -170 000,00  
    Příjmy celkem -170 000,00  
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   -170 000,00
    Financování celkem   -170 000,00

Rozpočtové opatření 50/2010
poplatky za uložení odpadů
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1333 Poplatky za uložení odpadů -200 000,00  
    Příjmy celkem -200 000,00  
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   -200 000,00
    Financování celkem   -200 000,00

Rozpočtové opatření 51/2010
poplatek za likvidaci komunálního odpadu
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 12 100,00  
    Příjmy celkem 12 100,00  
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   12 100,00
    Financování celkem   12 100,00

Rozpočtové opatření 52/2010
daň z nemovitostí
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1511 Daň z nemovitostí 50 000,00  
    Příjmy celkem 50 000,00  
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   50 000,00
    Financování celkem   50 000,00

Rozpočtové opatření 53/2010
pronájmy pozemků
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
1012   Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 1 000,00  
    Příjmy celkem 1 000,00  
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   1 000,00
    Financování celkem   1 000,00

Rozpočtové opatření 54/2010
poplatek za odpady
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3722   Sběr a svoz komunálního odpadu 1 200,00  
    Příjmy celkem 1 200,00  
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   1 200,00
    Financování celkem   1 200,00

Rozpočtové opatření 55/2010
odměna za třídění odpadů
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3727   Prevence vzniku odpadů 3 400,00  
    Příjmy celkem 3 400,00  
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   3 400,00
    Financování celkem   3 400,00

Rozpočtové opatření 56/2010
úroky od banky
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 800,00  
    Příjmy celkem 5 800,00  
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   5 800,00
    Financování celkem   5 800,00

Rozpočtové opatření 57/2010
dotace z POV na úroky z úvěru
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů, ÚZ 710 23 800,00  
    Příjmy celkem 23 800,00  
2212   Silnice   -19 040,00
2212   Silnice, ÚZ 710   19 040,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací   -4 760,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací, ÚZ 710   4 760,00
    Výdaje celkem   0,00
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   23 800,00
    Financování celkem   23 800,00

Rozpočtové opatření 58/2010
kultura
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví   1 000,00
    Výdaje celkem   1 000,00
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 1 000,00  
    Financování celkem 1 000,00  

Schváleno zastupitelstvem obce dne 14.12.2010.

V Klenovicích 14.12.2010


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Pavel Fitl, v.r.
správce rozpočtu

  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek