KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Nabídka Obec
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočet na rok 2011 -> Upravený rozpočet ke dni 29. 11. 2011

Rozpočet na rok 2011

Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2011 ke dni 29. 11. 2011
PŘÍJMY
  pol. název částka
  1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 946 900,00
  1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 58 500,00
  1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 144 900,00
  1121 Daň z příjmů právnických osob 912 000,00
  1211 Daň z přidané hodnoty 2 046 700,00
  1333 Poplatky za uložení odpadů 1 700 000,00
  1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 345 800,00
  1341 Poplatek ze psů 6 000,00
  1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 2 000,00
  1361 Správní poplatky 1 000,00
  1511 Daň z nemovitostí 280 800,00
  4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy 3 286,00
  4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV 122 100,00
  4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 135 000,00
  4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 1 314 000,00
§   název částka
1012   Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 5 600,00
1032   Podpora ostatních produkčních činností 600,00
2310   Pitná voda 110 500,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod 155 000,00
3314   Činnosti knihovnické 200,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 500,00
3613   Nebytové hospodářství 71 400,00
3631   Veřejné osvětlení 10 100,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 13 300,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 6 600,00
3723   Sběr a svoz ostatních odpadů 18 900,00
3727   Prevence vzniku odpadů 30 000,00
6171   Činnost místní správy 400,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 24 000,00
PŘÍJMY CELKEM 8 466 086,00

VÝDAJE
§   název částka
1014   Zvláštní veterinární péče 20 000,00
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 3 000,00
1031   Pěstební činnost 30 000,00
1032   Podpora ostatních produkčních činností 100,00
2212   Silnice 917 400,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 711 800,00
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 100,00
2310   Pitná voda 530 000,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod 1 258 000,00
2339   Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl 5 000,00
3111   Předškolní zařízení 200 000,00
3113   Základní školy 500 000,00
3314   Činnosti knihovnické 90 700,00
3319   Ostatní záležitosti kultury 15 000,00
3326   Poříz., zachov. a obnova hodnot míst. kultur., národ. a histor. povědomí 36 200,00
3341   Rozhlas a televize 186 000,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 12 000,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví 99 000,00
3421   Využití volného času dětí a mládeže 99 000,00
3613   Nebytové hospodářství 90 000,00
3631   Veřejné osvětlení 271 000,00
3635   Územní plánování 1 485 000,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 733 700,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 310 000,00
3723   Sběr a svoz ostatních odpadů 359 100,00
3724   Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 10 000,00
3726   Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 100 000,00
3727   Prevence vzniku odpadů 25 000,00
3741   Ochrana druhů a stanovišť 2 000,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 185 600,00
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 23 000,00
5212   Ochrana obyvatelstva 50 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 61 000,00
6112   Zastupitelstva obcí 522 800,00
6149   Ostatní všeobecná vnitřní spárva jinde nezařazená 3 286,00
6171   Činnost místní správy 807 100,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 12 000,00
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 20 000,00
6402   Finanční vypořádání minulých let 20 700,00
VÝDAJE CELKEM 9 804 586,00

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
Saldo příjmů a výdajů (schodek hospodaření): -1 338 500,00

FINANCOVÁNÍ
  pol. název částka
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 1 938 500,00
  8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček -600 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM 1 338 500,00


V Klenovicích 29. 11. 2011

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Pavel Fitl, v.r.
správce rozpočtu

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek