KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočet na rok 2013 -> Změna rozpočtu ze dne 5.9.2013

Rozpočet na rok 2013

Změna rozpočtu obce Klenovice na rok 2013 ze dne 5. 9. 2013

Rozpočtové opatření 16/2013
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 536 000,00  
    Příjmy celkem 536 000,00  
1014   Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče   23 000,00
2212   Silnice   50 000,00
2221   Provoz veřejné silniční dopravy   3 400,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly   111 000,00
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí   10 000,00
3613   Nebytové hospodářství   320 000,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n.   58 600,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů   7 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část   320 000,00
    Výdaje celkem   903 000,00
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 367 000,00  
    Financování celkem 367 000,00  

Schváleno zastupitelstvem obce dne 5. 9. 2013.

V Klenovicích 5. 9. 2013


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Pavel Fitl, v.r.
správce rozpočtu

  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek