KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Nabídka Obec
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočet na rok 2014 -> Změna rozpočtu ze dne 31.12.2014

Rozpočet na rok 2014

Změna rozpočtu obce Klenovice na rok 2014 ze dne 31. 12. 2014

Rozpočtové opatření 17/2014
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti -136 147,00  
  1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ -4 382,00  
  1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 15 496,00  
  1121 Daň z příjmů právnických osob 181 600,00  
  1211 Daň z přidané hodnoty 162 792,00  
  1333 Poplatky za uložení odpadů 185 800,00  
  1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 24,00  
  1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů -5 700,00  
  1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 3 000,00  
  1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů -1 964,00  
  1511 Daň z nemovitých věcí 2 915,00  
1012   Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 5 400,00  
1032   Podpora ostatních produkčních činností -11 500,00  
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly -8 600,00  
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků -300,00  
3613   Nebytové hospodářství -3 400,00  
3631   Veřejné osvětelní -500,00  
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. -801 900,00  
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 7 400,00  
3769   Ostatní správa v ochraně životního prostředí 1 500,00  
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací -200,00  
    Příjmy celkem -408 666,00  
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA   -408 666,00
    Financování celkem   -408 666,00

Schváleno starostou obce dne 31. 12. 2014 v souladu s článkem 9, bodem 9.2, písm. a) vnitřní směrnice č. 1/2013, o rozpočtu.

V Klenovicích 31. 12. 2014


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Pavel Fitl, v.r.
správce rozpočtu

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek