KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Nabídka Obec
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočet na rok 2017 -> Doplnění návrhu rozpočtu na rok 2017

Rozpočet na rok 2017

Doplnění návrhu rozpočtu obce Klenovice na rok 2017
PŘÍJMY
§   název částka
3635   Územní plánování 119 100,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 3 000,00
PŘÍJMY CELKEM 122 100,00

VÝDAJE
§   název částka
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská výroba 2 000,00
2143   Cestovní ruch 9 000,00
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace 5 000,00
3541   Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 5 397,00
3635   Územní plánování 62 000,00
3741   Ochrana druhů a stanovišť 2 000,00
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 18 000,00
4351   Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 1 000,00
6112   Zastupitelstva obcí 22 600,00
VÝDAJE CELKEM 126 997,00

FINANCOVÁNÍ
  pol. název částka
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 4 897,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM 4 897,00

PŘÍJEMCI DOTACÍ
§ pol. příjemce částka
3541 5222 PREVENT 99 z.ú. Strakonice, IČO: 69100641 3 185,00


V Klenovicích 15. 12. 2016


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
správce rozpočtu


  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek