KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Nabídka Obec
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočet na rok 2017 -> Změna rozpočtu ze dne 29.12.2017

Rozpočet na rok 2017

Změna rozpočtu obce Klenovice na rok 2017 ze dne 29. 12. 2017

Rozpočtové opatření 30/2017
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 116 800,00  
  1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 10 400,00  
  1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 11 200,00  
  1121 Daň z příjmů právnických osob 40 600,00  
  1211 Daň z přidané hodnoty 141 200,00  
  1333 Poplatky za uložení odpadů 111 800,00  
  1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 4 100,00  
  1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů -6 400,00  
  1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt -600,00  
  1361 Správní poplatky -700,00  
  1381 Daň z hazardních her 200,00  
  1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů -100,00  
  1511 Daň z nemovitých věcí 12 000,00  
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly -8 500,00  
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 300,00  
3613   Nebytové hospodářství -2 400,00  
3631   Veřejné osvětlení -2 500,00  
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů -1 000,00  
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů -2 600,00  
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací -100,00  
    Příjmy celkem 423 700,00  
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA   423 700,00
    Financování celkem   423 700,00

Schváleno starostou obce dne 29. 12. 2017 v souladu s článkem 9, bodem 9.2, písm. a) vnitřní směrnice č. 1/2013, o rozpočtu.

V Klenovicích 29. 12. 2017


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
správce rozpočtuVyvěšeno na internetových stránkách obce: 29. 12. 2017
Sejmuto z internetových stránek obce: 1. 1. 2018

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek