KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Nabídka Obec
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočet na rok 2018 -> Změna rozpočtu ze dne 31.5.2018

Rozpočet na rok 2018

Změna rozpočtu obce Klenovice na rok 2018 ze dne 31. 5. 2018

Rozpočtové opatření 10/2018
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1 600,00  
  1344 Poplatek ze vstupného 400,00  
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 800,00  
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 400,00  
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 1 600,00  
    Příjmy celkem 4 800,00  
2212   Silnice   100 000,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly   25 000,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků   25 000,00
3636   Územní rozvoj   10 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část   45 000,00
    Výdaje celkem   205 000,00
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 200 200,00  
    Financování celkem 200 200,00  

Schváleno zastupitelstvem obce dne 31. 5. 2018.

V Klenovicích 31. 5. 2018


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
správce rozpočtuVyvěšeno na internetových stránkách obce: 31. 5. 2018
Sejmuto z internetových stránek obce: 1. 1. 2019

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek