KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Nabídka Obec
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočet na rok 2018 -> Změna rozpočtu ze dne 26.7.2018

Rozpočet na rok 2018

Změna rozpočtu obce Klenovice na rok 2018 ze dne 26. 7. 2018

Rozpočtové opatření 13/2018
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1 300,00  
2310   Pitná voda 15 400,00  
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6 600,00  
    Příjmy celkem 23 300,00  
2212   Silnice   100 000,00
2339   Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené   35 000,00
2341   Vodní díla v zemědělské krajině   -643 500,00
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí   90 000,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků   418 500,00
    Výdaje celkem   0,00
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA   23 300,00
    Financování celkem   23 300,00

Schváleno zastupitelstvem obce dne 26. 7. 2018.

V Klenovicích 26. 7. 2018


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
správce rozpočtuVyvěšeno na internetových stránkách obce: 26. 7. 2018
Sejmuto z internetových stránek obce: 1. 1. 2019

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek