KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Nabídka Obec
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočet na rok 2018 -> Změna rozpočtu ze dne 23.8.2018

Rozpočet na rok 2018

Změna rozpočtu obce Klenovice na rok 2018 ze dne 23. 8. 2018

Rozpočtové opatření 17/2018
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 6 000,00  
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 49 600,00  
    Příjmy celkem 55 600,00  
2310   Pitná voda   26 900,00
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí   10 000,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků   9 500,00
3412   Sportovní zařízení v majetku obce   12 500,00
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace   5 000,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů   40 000,00
    Výdaje celkem   103 900,00
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 48 300,00  
    Financování celkem 48 300,00  

PŘÍJEMCI DOTACÍ
§ pol. příjemce částka
3429 5222 VETERAN CAR CLUB SOBĚSLAV v AČR, IČO: 72065133 5 000,00

Schváleno zastupitelstvem obce dne 23. 8. 2018.

V Klenovicích 23. 8. 2018


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
správce rozpočtuVyvěšeno na internetových stránkách obce: 23. 8. 2018
Sejmuto z internetových stránek obce: 1. 1. 2019

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek