KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Nabídka Obec
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočet na rok 2018 -> Změna rozpočtu ze dne 28.11.2018

Rozpočet na rok 2018

Změna rozpočtu obce Klenovice na rok 2018 ze dne 28. 11. 2018

Rozpočtové opatření 24/2018
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 6 400,00  
  1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1 100,00  
  1344 Poplatek ze vstupného 800,00  
  1384 Daň z hazardních her 400,00  
1012   Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 6 300,00  
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů -1 000,00  
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 11 300,00  
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací -100,00  
    Příjmy celkem 33 900,00  
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA   33 900,00
    Financování celkem   33 900,00

Schváleno starostou obce dne 28. 11. 2018 v souladu s článkem 9, bodem 9.2, písm. a) vnitřní směrnice č. 1/2013, o rozpočtu.

V Klenovicích 28. 11. 2018


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
správce rozpočtuVyvěšeno na internetových stránkách obce: 28. 11. 2018
Sejmuto z internetových stránek obce: 1. 1. 2019

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek