KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Nabídka Obec
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočet na rok 2018 -> Změna rozpočtu ze dne 31.12.2018

Rozpočet na rok 2018

Změna rozpočtu obce Klenovice na rok 2018 ze dne 31. 12. 2018

Rozpočtové opatření 26/2018
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci -57 200,00  
  1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky -5 800,00  
  1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 12400,00  
  1121 Daň z příjmů právnických osob -126 500,00  
  1211 Daň z přidané hodnoty -154 000,00  
  1333 Poplatky za uložení odpadů 3 400,00  
  1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů -11 800,00  
  1341 Poplatek ze psů -100,00  
  1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt -10 000,00  
  1361 Správní poplatky -1 500,00  
  1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 29,00  
  1511 Daň z nemovitých věcí 20 200,00  
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly -2 800,00  
3631   Veřejné osvětlení -2 500,00  
6402   Finanční vypořádání minulých let 2 490,00  
    Příjmy celkem -333 681,00  
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA   -333 681,00
    Financování celkem   -333 681,00

Schváleno starostou obce dne 31. 12. 2018 v souladu s článkem 9, bodem 9.2, písm. a) vnitřní směrnice č. 1/2013, o rozpočtu.

V Klenovicích 31. 12. 2018


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
správce rozpočtuVyvěšeno na internetových stránkách obce: 31. 12. 2018
Sejmuto z internetových stránek obce: 1. 1. 2019

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek