KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Úřední deska -> Aktuální stav -> Změna rozpočtu ze dne 20.11.2020

Úřední deska - aktuální

Změna rozpočtu obce Klenovice na rok 2020 ze dne 20. 11. 2020

Rozpočtové opatření 23/2020
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 44 000,00  
  1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 1 200,00  
  1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 9 100,00  
  1211 Daň z přidané hodnoty 100 000,00  
  1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů -2 700,00  
  1341 Poplatek ze psů - 400,00  
  1344 Poplatek ze vstupného -1 500,00  
  1361 Správní poplatky 900,00  
  1381 Daň z hazardních her 8 000,00  
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly -6 000,00  
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6 700,00  
    Příjmy celkem 159 300,00  
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA   159 300,00
    Financování celkem   159 300,00

Schváleno starostou obce dne 20. 11. 2020 v souladu s článkem 9, bodem 9.2, písm. a) vnitřní směrnice č. 1/2013, o rozpočtu.

V Klenovicích 20. 11. 2020


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
správce rozpočtuVyvěšeno na internetových stránkách obce: 20. 11. 2020
Sejmuto z internetových stránek obce:

  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek