KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2020 -> Změna rozpočtu ze dne 31.12.2020

Úřední deska - historie roku 2020

Změna rozpočtu obce Klenovice na rok 2020 ze dne 31. 12. 2020

Rozpočtové opatření 27/2020
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 30 500,00  
  1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 14 700,00  
  1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 900,00  
  1121 Daň z příjmů právnických osob 194 400,00  
  1211 Daň z přidané hodnoty 4 900,00  
  1333 Poplatky za uložení odpadů 14 800,00  
  1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 4 600,00  
  1341 Poplatek ze psů 100,00  
  1342 Poplatek z pobytu -3 800,00  
  1361 Správní poplatky 100,00  
  1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her -200,00  
  1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 14,00  
  1511 Daň z nemovitých věcí 5 800,00  
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 4 400,00  
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 400,00  
3613   Nebytové hospodářství -8 500,00  
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů -2 000,00  
    Příjmy celkem 261 114,00  
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA   261 114,00
    Financování celkem   261 114,00

Schváleno starostou obce dne 31. 12. 2020 v souladu s článkem 9, bodem 9.2, písm. a) vnitřní směrnice č. 1/2013, o rozpočtu.

V Klenovicích 31. 12. 2020


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
správce rozpočtuVyvěšeno na internetových stránkách obce: 31. 12. 2020
Sejmuto z internetových stránek obce: 1. 1. 2021

  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek