KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Nabídka Obec
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočtový výhled na roky 2008-2011

Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled obce Klenovice na roky 2008-2011

V souladu s ustanovením § 3 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zastupitelstvo obce Klenovice na svém jednání dne 22.10.2007 schvaluje tento rozpočtový výhled na období let 2008-2011.

PŘÍJMY
třída název 2008 2009 2010 2011
1 Daňové příjmy 5 700 000,00 5 750 000,00 5 800 000,00 5 850 000,00
2 Nedaňové příjmy 415 500,00 418 000,00 356 500,00 386 000,00
3 Kapitálové příjmy        
4 Přijaté transfery 12 500,00 13 000,00 13 500,00 14 000,00
příjmy celkem 6 128 000,00 6 181 000,00 6 170 000,00 6 250 000,00
           
VÝDAJE
třída název 2008 2009 2010 2011
5 Běžné výdaje 3 400 000,00 3 500 000,00 3 600 000,00 3 700 000,00
6 Kapitálové výdaje 3 612 000,00 2 568 000,00 2 570 000,00 2 550 000,00
  výdaje celkem 7 012 000,00 6 068 000,00 6 170 000,00 6 250 000,00
           
FINANCOVÁNÍ
třída název položky 2008 2009 2010 2011
8 změna stavu krátkodob.prostř.na b.ú. 884 000,00 287 000,00 0,00 0,00
8 uhrazené splátky půjčených prostř. 0,00 -400 000,00 0,00 0,00
financování celkem 884 000,00 -113 000,00 0,00 0,00
           
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
    2008 2009 2010 2011
výsledek hospodaření -884 000,00 113 000,00 0,00 0,00

Dle tohoto rozpočtového výhledu by obec Klenovice měla v roce 2008 hospodařit se schodkem, který bude pokryt financující položkou změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu. V roce 2009 bude dosaženo přebytku, který bude vytvořen na účelovém účtu Fondu rozvoje bydlení z důvodu vrácení finančních prostřeků ve výši Kč 400.000,-- poskytnutých do tohoto fondu Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky. V další letech je ve výhledu předpokládán vyrovnaný rozpočet.


V Klenovicích 22.10.2007

Schváleno zastupitelstvem obce Klenovice dne 22.10.2007


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Ivana Fitlová, v.r.
správce rozpočtu

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek