KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Nabídka Obec
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočtový výhled na roky 2010-2014

Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled obce Klenovice na roky 2010-2014 (aktualizace dne 12.11.2009)

V souladu s ustanovením § 3 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zastupitelstvo obce Klenovice na svém jednání dne 12.11.2009 schvaluje tento rozpočtový výhled na období let 2010-2014.

PŘÍJMY
třída název 2010 2011 2012 2013 2014
1 Daňové příjmy 6 300 000,00 6 350 000,00 6 400 000,00 6 450 000,00 6 500 000,00
2 Nedaňové příjmy 270 000,00 273 000,00 276 000,00 279 000,00 282 000,00
3 Kapitálové příjmy          
4 Přijaté transfery 158 800,00 160 000,00 162 000,00 164 000,00 166 000,00
příjmy celkem 6 728 800,00 6 783 000,00 6 838 000,00 6 893 000,00 6 948 000,00
             
VÝDAJE
třída název 2010 2011 2012 2013 2014
5 Běžné výdaje 4 100 000,00 4 200 000,00 4 300 000,00 4 400 000,00 4 500 000,00
6 Kapitálové výdaje 1 648 800,00 1 983 000,00 2 118 000,00 2 493 000,00 2 448 000,00
  výdaje celkem 5 748 800,00 6 183 000,00 6 418 000,00 6 893 000,00 6 948 000,00
             
FINANCOVÁNÍ
třída název položky 2010 2011 2012 2013 2014
8 změna stavu krátk.prostř.na b.ú. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -980 000,00 -600 000,00 -420 000,00 0,00 0,00
financování celkem -980 000,00 -600 000,00 -420 000,00 0,00 0,00
             
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
    2010 2011 2012 2013 2014
výsledek hospodaření 980 000,00 600 000,00 420 000,00 0,00 0,00

Tento rozpočtový výhled nahrazuje rozpočtový výhled obce Klenovice na roky 2010-2014 schválený zastupitelstvem obce dne 24.7.2009.


V Klenovicích 12.11.2009

Schváleno zastupitelstvem obce Klenovice usnesením číslo 113/9/2009 ze dne 12.11.2009.


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Pavel Fitl, v.r.
správce rozpočtu

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek