KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Současnost -> říjen 2006

obec Klenovice v říjnu 2006Na sklonku měsíce října 2006 bylo započato se zastřešením čistirny odpadních vod TOPAS v jihozápadní části obce. Zastřešení si vyžádá investici kolem 100 tisíc korun.
Na území obce byla provedena výměna dopravního značení, která byla schválena dopravním inženýrem Policie ČR Tábor. Hlavní změnou je přednost na všech křižovatkách v obytných zónách pro vozidla přijíždějí zprava (platí „pravidlo pravé ruky“). Staré značení bude definitivně odstraněno.
26. října 2006 vyšel Klenovický měsíčník č. 10/2006.
20. a 21. října 2006 se uskutečnily volby do zastupitelstva obce Klenovice. První den hlasování probíhalo od 14:00 hodin do 22:00 hodin, druhý den od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
V obci byla pro komunální volby zaregistrována pouze jedna volební strana (Sdružení nezávislých kandidátů „Za Klenovice“) s devíti kandidáty. Pro volební období 2006-2010 bylo původním zastupitelstvem stanoveno, že nové zastupitelstvo obce bude mít sedm členů, takže dva kandidáti uvedení na hlasovacím lístku zvoleni být nemohli.
Z celkového počtu 388 oprávněných voličů se voleb zúčastnilo 210, což představuje účast ve volbách 54,12%.

Zvolené zastupitelstvo
Poř.č. Jméno Věk Strana Hlasy Mandát
1. Jiřina Halašková 48 SNK "Za Klenovice" 183 ANO
2. Jiřina Severová 44 SNK "Za Klenovice" 171 ANO
3. Mgr. Lubomír Turín 49 SNK "Za Klenovice" 170 ANO
4. Jaroslav Suda 37 SNK "Za Klenovice" 168 ANO
5. Mgr. Martin Náhlík 36 SNK "Za Klenovice" 167 ANO
6. Ing. Jaroslav Škoda 51 SNK "Za Klenovice" 160 ANO
7. Ing. Roman Bílý 40 SNK "Za Klenovice" 143 ANO


Náhradníci
Poř.č. Jméno Věk Strana Hlasy Mandát
1. Ing. Jan Molík 47 SNK "Za Klenovice" 96 NE
2. František Hrubý 52 SNK "Za Klenovice" 67 NE

Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce.
Hlasovací lístek


19. října 2006 byl zastupitelstvem obce projednán a schválen návrh změny číslo 2 územního plánu obce Klenovice. Současně s tímto projednáním byla schválena Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, kterou se vymezuje závazná část změny č. 2 územního plánu obce Klenovice.
19. října 2006 se uskutečnilo sedmé jednání zastupitelstva obce Klenovice v roce 2006. Zápis z jednání je možno prohlédnout zde.
18. řijna 2006 na Krajském úřadu v Českých Budějovicích, odboru ŽP, zemědělství a lesnictví proběhlo jednání, jehož předmětem bylo dokončení integrovaného povolení na skládku TKO II Klenovice. Jednání bylo úspěšné a předpoklad zahájení provozu skládky je XI/2006.
18. řijna 2006 byla podepsána smlouva o dílo s panem Karlem Tillem na prodloužení vodovodu a kanalizace pro nové stavební pozemky za nemovitost pana Jana Bělohlava. Akce bude realizována v měsíci říjnu až prosinci 2006. Hodnota díla bude činit cca 205 tis.Kč.
16. řijna 2006 proběhl na obecním úřadu dílčí přezkum hospodaření obce. Přezkum provedly dvě pracovnice Krajského úřadu České Budějovice. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.
11. řijna 2006 se do obce přistěhovali manželé Carol a Jana Zetochovi s dcerou Janou. Tím stoupl počet obyvatel obce na 499.
7. řijna 2006 uspořádala kulturní komise obecního úřadu od 15 hodin v Lomkách pouštění draků. Jednalo se o další ročník Drakiády. Této akce se zúčastnila spousta místních dětí.
4. října 2006 odeslal Obecní úřad Klenovice Krajskému úřadu v Českých Budějovicích, odboru dopravy a silničního hospodářství stížnost na postup Obecního úřadu Roudná při povolení úplné uzavírky v obci Roudná, kde byla stanovena jako jediná možná objížďková trasa přes naši obec. Důvody stížnosti byly následující: uzavírka nebyla předem s naším obecním úřadem projednána; povolení uzavírky bylo vydáno až po započetí s využíváním objížďkové trasy a navíc bylo antidatováno; uzavírka má stanovenu dobu provozu v odpoledních hodinách, ale doprava probíhá přes naši obec i dopoledne.
Na základě této stížnosti byl Obecním úřadem Roudná naší obci zaslán vysvětlující a současně i omluvný dopis.
Jubilanti v měsíci říjnu 2006
pan Jan Bělohlav – 70 let
paní Vlasta Flíčková – 87 let
paní Jaroslava Melicharová – 79 let
pan Václav Pouzar – 84 let
  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek