KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Současnost -> leden 2007

obec Klenovice v lednu 200731. ledna 2007 se do obce přistěhoval pan Roman Hlas.
27. ledna 2007 vychází Klenovický měsíčník č. 1/2007.
27. ledna 2007 se slečna Šárka Václavíková provdala za pana Romana Hlase.
26. ledna 2007 se uskutečnilo první jednání zastupitelstva obce Klenovice v roce 2007. Zápis z jednání je možno prohlédnout zde.
Rozhodnutím Vlády ČR ze dne 24. ledna 2007 byl v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky vyhlášen pro území Jihočeského kraje nouzový stav na dobu od 05.00 hodin dne 25. ledna 2007 do 24.00 hodin dne 5. února 2007. Toto rozhodnutí bylo učiněno na základě následků způsobených orkánem Kyrill, který v polovině ledna 2007 zasáhl celé území České republiky. V souladu s rozhodnutím vlády ČR bylo vydáno opatření č. 1 hejtmana Jihočeského kraje. Hlavním cílem tohoto opatření je zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob v lesích s výjimkou osob provádějících likvidační práce a orgány vrchního státního dozoru v lesích a České inspekce životního prostředí. Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje je možno zhlédnout zde.
25. ledna 2007 proběhlo další jednání soudu ve věci hřiště. Krajský soud zrušil usnesení Okresního soudu Tábor a označil Hospodářskou smlouvu, dle které obec uplatňuje své vlastnické právo, za neplatnou z důvodu nesplnění všech náležitostí převodu mezi Státním plemenářským podnikem a Městským národním výborem Soběslav – v době uzavření této smlouvy se mohly převádět pouze nepotřebné pozemky a z hospodářské smlouvy toto jasně nevyplývá. Dalším důvodem pro zrušení usnesení okresního soudu byla skutečnost, že předmětný pozemek nebyl vyňat ze zemědělského půdního fondu a neevidován jako sportoviště. Po písemném obdržení rozsudku soudu obec učiní další možné právní kroky.
24. ledna 2007 se z obce odstěhoval pan Roman Chmelař.
24. ledna 2007 starosta obce obdržel informaci, že od ledna 2007 již obec začne získávat finanční prostředky v podobě poplatku za ukládání odpadu na skládku TKO II Klenovice. Výše poplatku je dle zákona stanovena na Kč 400,-- za každou uloženou tunu odpadu.
Od 6. ledna 2007 je novým nájemcem restaurace Klenovice pan Martin Fišer ze Soběslavi, který doposud působil v místní restauraci jako kuchař.
Jubilanti v měsíci lednu 2007
pan Mgr. Karel Hartmann – 76 let
pan Miloslav Krátký – 83 let
pan Jan Molík – 79 let
pan František Mrázek – 70 let
  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek