KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Současnost -> únor 2007

obec Klenovice v únoru 2007V obci Klenovice bude v letošním roce započato s komplexní pozemkovou úpravou. Úvodní jednání komplexních pozemkových úprav v katastrálním území naší obce se bude konat v pátek 23. března 2007 v 16 hodin na zámku v kulturním sále v Myslkovicích. Všichni majitelé pozemků byli písemně k tomuto jednání pozváni. Toto úvodní jednání bylo rovněž zveřejněno veřejnou vyhláškou. Pozemkový úřad Tábor poskytl obci sourhn nejdůležitějších informací k pozemkové úpravě. Tento dokument si je možno přečíst zde. Cílem komplexní pozemkové úpravy je odstranění nesouladů mezi stavem v terénu a stavem vedeným v katastru nemovitostí na základě nového podrobného zaměření celého území, možnost scelení rozptýlených drobných pozemků do větších půdních celků, přesné určení hranic a výměr každého řešeného pozemku, vyřešení přístupnosti každého řešeného pozemku, možnost vypořádání spoluvlastnictví k pozemkům a dořešení dosud neprojednaných pozůstalostí. Pozemkový úřad zabezpečuje vlastní realizaci pozemkových úprav - vytýčení pozemků, výstavbu polních cest, protierozní opatření.
Příklady realizace protierozních opatření:
protierozní rybníčky
protierozní rybníčky
průleh
průleh
protierozní pás
protierozní pás

25. února 2007 vychází Klenovický měsíčník č. 2/2007.
23. února 2007 se uskutečnilo druhé jednání zastupitelstva obce Klenovice v roce 2007. Zápis z jednání je možno prohlédnout zde.
Jedním z projednávaných bodů byla i úprava Obecně závazné vyhlášky Obce Klenovice č. 1/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území obce Klenovice. Na základě této vyhlášky obec poskytuje vlastníkům nemovitostí účelové půjčky z Fondu rozvoje bydlení. Dalším bodem tohoto jednání bylo vyhlášení výběrového řízení na získání půjčky. Vyhlášení výběrového řízení je možno shlédnout zde.
21. února 2007 se z obce odstěhovala paní Marie Koblasová.
17. února 2007 se v místní restauraci uskutečnil pátý sousedský bál. K tanci a poslechu hrál Malý taneční orchestr Josefa Hůlky.
9. února 2007 zemřela paní Kateřina Bláhová.
Jubilanti v měsíci únoru 2007
pan Jaroslav Bělohlav – 75 let
paní Marie Koblasová – 83 let
paní Margita Kroupová – 75 let
  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek