KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Současnost -> březen 2007

obec Klenovice v březnu 200726. března 2007 vychází Klenovický měsíčník č. 3/2007.
21. března 2007 se v obci přihlásil k trvalému pobytu pan Oldřich Pelikán.
19. března 2007 se manželům Karlu a Janě Jonášovým narodila dcera Julie.
Dne 17.3.2007 vyšel v Táborském deníku rozsáhlý článek o Klenovicích, který byl plný nepřesností a mylných informací. Celý článek je možno přečíst zde. Pasáže z článku a porovnání se skutečností je uvedeno v následující tabulce.
Údaje v článku Pravdivé údaje
Dalších třicet pět kolaudací se očekává v letošním roce. Na třiceti pěti pozemcích v současné době probíhá výstavba. Kolaudace proběhnou v následujících několika letech.
Za osm let proteklo rozpočtem asi třicet dva milionů. Polovina z této částky jsou příjmy z prodeje pozemků. Polovina z třiceti dvou milionů, které protekly rozpočtem obce za posledních osm let, jsou příjmy z prodeje pozemků a dotace z prostředků státního rozpočtu či rozpočtu kraje.
Pod velkou fotografií silnice E55 je krom jiného napsáno, že obec má v plánu zažádat o povolení světelné signalizace na tento přechod pro chodce uprostřed Klenovic. Obec má již výstavbu světelné signalizace dávno povolenou, ale zastupitelstvo obce doposud nerozhodlo o realizaci výstavby tohoto světelného přechodu. Tato akce má v zastupitelstvu obce své příznivce i odpůrce.
... financujeme dopravu čtyřiceti pěti dětí do škol v Soběslavi. Obec Klenovice se již několik let nepodílí na financování dopravní obslužnosti, příspěvky jsou obcí hrazeny na provoz základních škol.
Zdůraznil brzkou výstavbu na jihovýchodním zasíťovaném cípu obce.... Výstavba v této části obce je pouze ve fázi úvah o využití této lokality a žádná jednání zatím v této věci neproběhla.
Ve své kompetenci má obec limigraf, který hlídá hladinu řeky Lužnice. Limnigraf (ne limigraf) je pouze umístěn na katastru naší obce. Ve správě toto zařízení má Český hydrometeorologický ústav.

10. března 2007 se v obci přihlásil k trvalému pobytu pan Jiří Vejvoda.
Jubilanti v měsíci březnu 2007
pan Zdeněk Cílek – 76 let
paní Marie Cílková – 71 let
pan Miroslav Ryba – 72 let
  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek