KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Současnost -> srpen 2007

obec Klenovice v srpnu 2007Dne 28. srpna 2007 se v Hluboké nad Vltavou uskutečnil nultý ročník turnaje v malé kopané s názvem "Výkop pana starosty". Jednalo se o nevážné fotbalové klání zástupců regionů Jihočeského kraje a VAK JČ, a.s. Za naši obec se této sportovní akce zúčastnil starosta obce Mgr. Lubomír Turín a místostarosta obce Ing. Jaroslav Škoda. Ukázky z mistrovství obou pánů je možno zhlédnout na fotografiích.
společné foto
první zleva sedící je místostarosta Ing. Jaroslav Škoda
první zprava sedící je starosta Mgr. Lubomír Turín
mistři kombinační hry
mistři kombinační hry
vlevo místostarosta, vpravo starosta
 
starosta (č.5) nemilosrdně likviduje soupeře před bránou
starosta (č.5) nemilosrdně likviduje soupeře před bránou
místostarosta (vlevo) pádí za míčem
místostarosta (vlevo) pádí za míčem
 
ukázka starostových žonglérských kousků
ukázka starostových žonglérských kousků
místostarosta (č.2) vsítil gól
místostarosta (č.2) vsítil gól

27. srpna 2007 vychází Klenovický měsíčník č. 8/2007.
V polovině srpna 2007 byla zahájena výstavba nové hasičské zbrojnice - SDH Klenovice. Výdaje na tuto akci by měly činit necelých 300 tisíc korun. Z dotace z rozpočtu Jihočeského kraje bude hrazeno Kč 120.000,--, zbylá část bude financována z rozpočtu obce. Nová zbrojnice se buduje v místech původní kůlny obecního úřadu, která byla zcela zbourána, aby byl vytvořen prostor pro stavbu novou.
původní kůlna u obecního úřadu
původní kůlna u obecního úřadu
po zbourání kůlny (14.8.2007)
po zbourání kůlny (14.8.2007)
 
základová deska (16.8.2007)
základová deska (16.8.2007)
izolování (19.8.2007)
izolování (19.8.2007)
 
zahájení vyzdívání (20.8.2007)
zahájení vyzdívání (20.8.2007)
práce pokračují (21.8.2007)
práce pokračují (21.8.2007)
 
zbrojnice se již rýsuje (22.8.2007)
zbrojnice se již rýsuje (22.8.2007)
detail budovaného průčelí (23.8.2007)
detail budovaného průčelí (23.8.2007)

Dne 20.8.2007 zastupitelstvo obce na svém jednání schválilo návrh znaku a vlajky obce. Po starostou provedeném shrnutí významu jednotlivých prvků v navržených znacích byl zastupitelstvem schválen tento návrh.
znak obce
znak
vlajka obce
vlajka
Ústředním motivem znaku jsou dva listy javoru klenu se čtyřmi křídlatými dvounažkami, které vyrůstají z opatské berly, z jejíž patice hlavice se dvojesovitě snáší sudarium. V horních rozích jsou umístěny lilie a vše je vsazeno do vertikálně děleného modro červeného pole. Tzv. mluvícím znakem je právě list klenu, od něhož je odvozen název obce. Dalšími významnými prvky jsou opatská berla, sudarium a lilie, které připomínají první písemně doložené majitele obce - klášter v Louňovicích. Dalším velice významným majitelem, který vlastnil Klenovice 255 let (a je s obcí úzce spojen i v současnosti), je město Soběslav - symbolika modrá barva dle stěžejního prvku soběslavského znaku. Rovněž nezanedbatelným majitelem obce (127 let) byli husité a poté přímo město Tábor - barva červená.
Platnými se tyto obecní symboly stanou až po schválení podvýborem pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
14. srpna 2007 vyšel v Táborském deníku článek o Klenovicích, jehož znění si můžete přečíst zde.
Počátkem srpna naše obec obdržela další dva návrhy připravovaných obecních symbolů. Do prvního návrhu je zakomponována rožmberská pětilistá růže a druhý návrh zcela vychází z již zveřejněného návrhu, pouze došlo k záměně barvy zelené za modrou. Modrá barva symbolizuje našeho nejvýznamnějšího majitele - město Soběslav. Předchozí návrhy byly zveřejněny v této sekci minulý měsíc - možno zhlédnout zde.

  sedmý návrh obecních symbolů osmý návrh obecních symbolů  

10. srpna 2007 se slečna Markéta Janečková provdala za pana Pavla Procházku.
Jubilanti v měsíci srpnu 2007
pan Karel Douda – 73 let
paní Blažena Havlíčková – 77 let
paní Marie Turínová – 73 let
pan Josef Veselý – 74 let
paní Anna Záhorová – 76 let


Zlatá svatba
17.8.2007 – Jaroslav a Růžena Bělohlavovi
31.8.2007 – Jan a Marie Bělohlavovi
  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek