KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Současnost -> listopad 2007

obec Klenovice v listopadu 200730. listopadu 2007 byla zkolaudována nová hasičská zbrojnice, která byla vybudována na místě bývalé kolny u obecního úřadu. Výdaje na tuto akci do této doby činily Kč 291.550,--. Ještě schází uhradit geodetické zaměření nové stavby. Tato výstavba byla spolufinancována z dotace od Jihočeského kraje ve výši Kč 120.000,--, zbylá část byla uhrazena z rozpočtu obce.
27. listopadu 2007 vychází Klenovický měsíčník č. 11/2007.
V druhé půli měsice listopadu 2007 obec předložila žádost o dotaci z Programu obnovy venkova pro rok 2008 na rekonstrukci budovy obecního úřadu včetně výměny střešní krytiny a klempířských prvků. V rámci této akce bude rovněž provedeno zvětšení prostoru kanceláře obecního úřadu, k němuž bude využita bývalá místnost hasičské zbrojnice, která navazuje na kancelář úřadu. Kromě prostorového zvětšení úřadovny, kde vznikne menší zasedací místnost, bude v části vybudována příruční spisovna. Tato akce si vyžádá výdaje ve výši více jak 400 tisíc korun.
V letošním roce již obec zahájila rekonstrukci budovy obecního úřadu včetně místnosti knihovny a osvětové besedy výměnou oken za téměř 100 tis.Kč.
26. listopadu 2007 byl na úřední desce zveřejněn Návrh rozpočtu obce Klenovice na rok 2008. Občané mohou k tomuto návrhu uplatnit své připomínky písemně do 12.12.2007 nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce, které bude rozpočet na rok 2008 projednávat. Pravděpodobný termín zasedání zastupitelstva bude v pátek 14.12.2007. Návrh rozpočtu obce je sestaven jako schodkový s výší schodku více jak 1,7 miliónu korun. Tento schodek je plně kryt financující položkou změna stavu krátkodobých prostředků na bankovním účtu, což přeloženo znamená, že krytí je zajištěno z přebytku hospodaření minulých let.
19. listopadu 2007 se manželům Carolu a Janě Zetochovým narodila dcera Karolína.
18. listopadu 2007 se manželům Janu a Evě Novotným narodil syn Štěpán.
8. listopadu 2007 se manželům Michalu a Lucii Ručkovým narodila dcera Tereza.
Jubilanti v měsíci listopadu 2007
pan Ladislav Chochola – 85 let
paní Miluše Jandová – 88 let
pan Ladislav Makovec – 71 let
pan Jiří Marek – 80 let
paní Milada Nečasová – 71 let
pan František Tošner – 72 let
paní Marie Tošnerová – 73 let
  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek