KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Současnost -> srpen 2008

obec Klenovice v srpnu 2008Dne 30. srpna 2008 se Michal Rejhons oženil se slečnou Fišerovou.
30. srpna 2008 vychází Klenovický měsíčník č. 8/2008.
Ve čtvrtek 28. srpna 2008 proběhlo v Lomkách rozloučení s letošními prázdninami, které jako každoročně bylo spojené s opékaním vuřtů. Dle slabší účasti by šlo směle konstatovat, že většina dětí se nechce s prázdninami loučit a takováto pietní setkání zůstavají stranou jejích zájmu.
Rozloučení s prázdninami Rozloučení s prázdninami
 
Rozloučení s prázdninami Rozloučení s prázdninami

Dne 26. srpna 2008 se manželům Jaroslavu a Markétě Malým narodil syn Tadeáš.
Dne 25.8.2008 se uskutečnilo čtvrté jednání zastupitelstva obce Klenovice v roce 2008. Zápis z jednání zastupitelstva je možno prohlédnout zde.
Ve dnech 19. až 21.8.2008 byl zrekonstruován chodník před obecním úřadem. Původní již nevyhovující betonový povrch byl nahrazen zámkovou dlažbou.
oprava chodníku před obecním úřadem
 
oprava chodníku před obecním úřadem
 

V sobotu dne 9.8.2008 proběhly v Klenovicích společné oslavy 610. výročí od první písemné zmínky o obci a stého výročí založení místního hasičského spolku. Součásti oslav bylo i představení znaku a vlajky obce Klenovice, jíž tyto symboly byly uděleny předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 1.4.2008.
Oslavy zahájil starosta, který ve svých slovech shrnul dávnou a nedávnou historii i žhavou současnost obce. Na starostův proslov se svou zdravicí navázal hejtman Jihočeského kraje pan RNDr. Jan Zahradník.
úvodní slovo starosty obce
úvodní slovo starosty obce
starosta obce s hejtmanem Jihočeského kraje
starosta obce s hejtmanem Jihočeského kraje

Po oficiálním zahájení starosta obce představil přítomným klenovický znak a vlajku a podrobně vysvětlil a popsal jednotlivé prvky obecních symbolů. Poté byla na vlajku starostou obce připnuta stuha o udělení symbolů PS PČR a dále panem hejtmanem stuha Jihočeského kraje k stému výročí hasičů.
představení znaku a vlajky
představení znaku a vlajky
připínání stuh
připínání stuh

Dalším bodem programu bylo položení věnce k pomníku padlých, na který byla péčí místního hasičského spolku v roce 1926 vytesána jména obětí 1. světové války. K těmto hrdinům byla po 2. světové válce přidána pamětní deska se jmény obětí této války. Tohoto pietního aktu se zhostil starosta obce spolu s panem hejtmanem. Následně zazněla státní hymna v netradiční úpravě pro dudy za doprovodu akordeonu. Dále za zvuku jihočeských písní byl v parku u pomníku padlých vysazen javor klen, od něhož je s největší pravděpobodností odvozen název naší obce, a jehož listy se staly ústředním motivem klenovického znaku.
položení věnce k pomníku padlých
položení věnce k pomníku padlých
netradičně pojatá státní hymna
netradičně pojatá státní hymna
 
Klenovičák Ing. Vojtěch Trubač s kolegou panem Zajícem
Klenovičák Ing. Vojtěch Trubač s kolegou panem Zajícem
zasazení javoru klenu
zasazení javoru klenu

Součástí oslav stého výročí založení hasičů v naší obci bylo i předání nově vybudované hasičské zbrojnice včetně vybavení.
hasičská zbrojnice
hasičská zbrojnice
předání hasičské zbrojnice
předání hasičské zbrojnice

Před hlavním bodem programu ještě vystoupily mažoretky pod vedením paní Miluše Moravcové.
mažoretky
mažoretky
mažoretky
mažoretky

Stěžejním bodem celých oslav byly závody v požárním útoku, kterých se zúčastnilo devět družstev mužů a čtyři družstva žen z okolních sborů dobrovolných hasičů. Vítězem v mužské kategorii se stalo SDH Chotěmice a mezi ženami byly nejrychlejší dívky z SDH Dvorce.
závody v požárním útoku
závody v požárním útoku
závody v požárním útoku
závody v požárním útoku
 
1.místo SDH Dvorce - ženy
1.místo SDH Dvorce - ženy
1.místo SDH Chotěmice - muži
1.místo SDH Chotěmice - muži

Po vyhlášení výsledků závodů byli odměněni zasloužilí členové místního sboru dobrovolných hasičů. Za dlouholetou činnost byli oceněni František Cílek, František Melichar, Jaroslav Molík, Josef Molík, Jan Molík, Ján Pajtinka, Václav Pouzar, Josef Turín a Jan Václavík.
klenovičtí ocenění
klenovičtí ocenění
klenovičtí ocenění
klenovičtí ocenění

V pozdním odpoledni začala na vybudovaném parketu u místní restaurace hrát kapela Projekt ze Soběslavi, jejíž vystoupení se protáhlo hluboko do temné noci. V půl desáté byly oslavy završeny ohňostrojem.
kapela Projekt
kapela Projekt
noční pohled na parket
noční pohled na parket
 
ohňostroj
ohňostroj
ohňostroj
ohňostroj

Ve dnech 5. a 6. srpna 2008 byl proveden barevný nátěr venkovní omítky na západní a severní straně budovy obecního úřadu. S dalšími dvěma stranami včetně rozsáhlé stavební úpravy kanceláře obecního úřadu bude pokračováno až po oslavách, které proběhnou dne 9.8.2008.
Nátěr fasády na budově OÚ
Nátěr fasády na budově OÚ
Nátěr fasády na budově OÚ
Nátěr fasády na budově OÚ
 
Nátěr fasády na budově OÚ
Nátěr fasády na budově OÚ
Nátěr fasády na budově OÚ
Nátěr fasády na budově OÚ

Jubilanti v měsíci srpnu 2008
pan Karel Douda – 74 let
paní Blažena Havlíčková – 78 let
paní Marie Turínová – 74 let
pan Josef Veselý – 75 let
paní Anna Záhorová – 77 let
  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek