KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Současnost -> prosinec 2008

obec Klenovice v prosinci 2008Dne 31. prosince 2008 se v obci přihlásil k trvalému pobytu pan Václav Říha s dětmi Václavem, Filipem a Jakubem.
Dne 31. prosince 2008 se v obci přihlásili k trvalému pobytu manželé Josef a Martina Píchovi s dětmi Barborou a Dominikou.
18. prosince 2008 vychází Klenovický měsíčník č. 12/2008.
Dne 15. prosince 2008 se v obci přihlásili k trvalému pobytu manželé Luboš a Romana Novákovi s dcerou Kateřinou.
Dne 15. prosince 2008 se v obci přihlásili k trvalému pobytu manželé Zdeněk a Iveta Břízovi s dětmi Štěpánkou a Julií.
Dne 12.12.2008 se uskutečnilo šesté zasedání zastupitelstva obce Klenovice v roce 2008. Hlavním bodem programu bylo schválení rozpočtu obce Klenovice na rok 2009. V příštím roce bude obec hospodařit se schodkem ve výši Kč 2,527.000,--, který je pokryt přebytky hospodaření minulých let.
Největší investiční akcí roku 2009 je stále oddalovaná výstavba nové místní komunikace v jihozápadní části obce, na níž je v rozpočtu vyčleněno 5 mil.Kč. Obec na tutu významnou investici již několikrát neúspěšně žádala dotaci. Na jaře 2009 bude opět podána žádost na získání dotace a v případě opětovného neúspěchu bude tato komunikace vybudována zcela z finančních prostředků obce.
Dalšími projednávanými body bylo stanovení výše poplatku za odpady, ze psů a stočné, kde pro rok 2009 nedošlo k žádnému navýšení. Poplatek za "odpady", který je upraven obecně závaznou vyhláškou č. 3/2008, bude v příštím roce pro trvale bydlící občany činit Kč 454,-- a pro poplatníky mající na území obce rekreační nemovitost Kč 335,--. Poplatek z prvního psa je i nadále stanoven na Kč 50,-- a z každého dalšího na Kč 75,--. Stočné je výši Kč 6,-- za 1 m3 vypuštěné odpadní vody. Množství vypouštěných odpadních vod je stanoveno dle vyhlášky Ministerva zemědělství ČR na 46 m3 ročně, což znamená roční poplatek na osobu Kč 276,--.
Rovněž zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Program obnovy venkova obce Klenovice na roky 2009 - 2014, v němž jsou nastíněny vize dalšího rozvoje obce.
Kompletní zápis z jednání zastupitelstva je možno prohlédnout zde.
Stalo se již tradicí, že na začátku prosince je slavnostně rozsvícen vánoční strom v parku u obecního úřadu. Letos se tato akce uskutečníla v sobotu 6. prosince. Při této příležitosti byl podáván punč, grog a čaj.
rozsvícení vánočního stromu (6.12.2008)
rozsvícený vánoční strom
rozsvícení vánočního stromu (6.12.2008)
příprava horkých nápojů
 
rozsvícení vánočního stromu (6.12.2008)
výdej nápojů v hasičské zbrojnici
rozsvícení vánočního stromu (6.12.2008)
akce ze zúčastnila řada místních
 
rozsvícení vánočního stromu (6.12.2008)
někdo popíjel veřejně ....
rozsvícení vánočního stromu (6.12.2008)
... a někdo potají v kanceláři OÚ

Dne 4. prosince 2008 se z obce odstěhoval pan František Bejblík.
Jubilanti v měsíci prosinci 2008
paní Marie Marková – 79 let
paní Anna Pouzarová – 82 let
  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek