KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Současnost -> prosinec 2009

obec Klenovice v prosinci 2009Dne 28.12.2009 se uskutečnilo jedenácté jednání zastupitelstva obce Klenovice v roce 2009. Jedním z hlavních bodů jednání bylo i schválení předčasného splacení úvěru ve výši 800 tis.Kč, které je umožněno díky pozitivnímu vývoji příjmů obce v posledním čtvrtletí roku 2009 i nerealizací některých pro letošek plánovaných výdajů. Dále bylo schváleno poskytnutí finančních příspěvků v roce 2010 ZO Svazu tělesně postižených ve výši 5 tis.Kč a Rolničce Soběslav ve výši 15 tis.Kč. Rovněž se zastupitelstvo zabývalo přípravou nové lokality určené k výstavbě rodinných domků, kde v příštím roce vznikne šest stavebních pozemků.
Zápis z jednání zastupitelstva je možno shlédnout zde.
21. prosince 2009 vychází Klenovický měsíčník č. 12/2009.
Dne 10.12.2009 se uskutečnilo desáté jednání zastupitelstva obce Klenovice v roce 2009. Stěžejním bodem zasedání bylo projednání a schválení rozpočtu obce Klenovice na rok 2010. V příštím roce bude obec hospodařit s přebytkem ve výši Kč 1,380.000,--, z něhož budou hrazeny splátky přijatých úvěrů ve výši 980 tis.Kč a zbylá část 400 tis.Kč zatím nebude rozpočtově určena a poslouží jako "rezerva" pro nepředvídatelné výdaje či neodhadnutelný pokles plánovaných příjmů v roce 2010.
Dalšími body bylo stanovení výše poplatku "za odpady", který se pro místní obyvatele pro rok 2010 zvyšuje z Kč 454,-- na Kč 500,-- (viz. přijatá Obecně závazná vyhláška 1/2009). Poplatky za stočné a psy zůstávají v nezměněné výši, tj. stočné Kč 276,-- za osobu a rok, 1. pes Kč 50,-- a každý další pes Kč 75,--. Pro výpočet své poplatkové povinnosti mohou občané využít tuto "kalkulačku".
Zápis z jednání zastupitelstva je možno shlédnout zde.
Dne 6. prosince 2009 se manželům Marii a Martinu Náhlíkovým narodila dcera Markéta.
Dne 4.12.2009 převzal starosta obce od zhotovitele akce vybudovanou komunikaci v jihozápadní části obce. Generálním dodavatelem stavby byla společnost Š+H Bohunice s.r.o. Do současné doby si tato výstavba vyžádala výdaje ve výši Kč 6,818.033,55. V těchto dnech je ještě prováděno geodetické zaměření, po jehož dokončení bude stavba zkolaudována. Celkové vynaložené náklady se tedy ještě navýší o prováděné zaměření a úroky z úvěrů uhrazené do doby kolaudace. Těmito dvěma položkami dojde ještě ke zvýšení hodnoty stavby na zhruba 6,85 mil. Kč. Obec Klenovice na tuto svou investiční akci žádala dotaci z Regionálního operačního programu, avšak neúspěšně, a tak kompletní zbudování komunikace je hrazeno z rozpočtu obce za přispění přijatých dvou miliónů úvěrových prostředků od Komerční banky, a.s. Počátek prací je zaznamenán v této sekci našich stránek v měsíci říjnu 2009. Níže uvádíme ještě několik fotografií z výstavby a současný stav komunikace k datu předání.

dokončená komunikace jihozápad
dokončená komunikace jihozápad
dokončená komunikace jihozápad
dokončená komunikace jihozápad
 
dokončená komunikace jihozápad
dokončená komunikace jihozápad
dokončená komunikace jihozápad
dokončená komunikace jihozápad
 
dokončená komunikace jihozápad
dokončená komunikace jihozápad
dokončená komunikace jihozápad
dokončená komunikace jihozápad
 
komunikace jihozápad - stav prací k 5.11.2009
komunikace jihozápad - stav prací k 5.11.2009
komunikace jihozápad - stav prací k 5.11.2009
komunikace jihozápad - stav prací k 5.11.2009
 
komunikace jihozápad - stav prací k 2.11.2009
komunikace jihozápad - stav prací k 2.11.2009
komunikace jihozápad - stav prací k 2.11.2009
komunikace jihozápad - stav prací k 2.11.2009
 
komunikace jihozápad - stav prací ke 20.10.2009
komunikace jihozápad - stav prací ke 20.10.2009
komunikace jihozápad - stav prací ke 20.10.2009
komunikace jihozápad - stav prací ke 20.10.2009
 
komunikace jihozápad - stav prací ke 14.10.2009
komunikace jihozápad - stav prací ke 14.10.2009
komunikace jihozápad - stav prací ke 14.10.2009
komunikace jihozápad - stav prací ke 14.10.2009
  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek