KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Současnost -> listopad 2010

obec Klenovice v listopadu 201029. listopadu 2010 vychází Klenovický měsíčník č. 11/2010.
24. listopadu 2010 byl na úřední desce zveřejněn Návrh rozpočtu obce Klenovice na rok 2011. Občané mohou k tomuto návrhu uplatnit své připomínky písemně do 13.12.2010 nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce, které bude rozpočet na rok 2011 projednávat. Termín zasedání zastupitelstva bude zveřejněn v zákonné lhůtě. Návrh rozpočtu obce je sestaven jako schodkový s výší schodku 2,253.700 korun. Schodek rozpočtu bude pokryt financující položkou změna stavu krátkodobých prostředků na běžných účtech, tzn. laicky řečeno přebytky hospodaření minulých let. Pro příští rok je naplánována řada investičních akcí, které výraznou měrou přispějí ke zmíněnému schodku hospodaření. Bude mezi ně patřit: pořízení územního plánu (1,5 mil.Kč), vybudování vodovodu a kanalizace v nové lokalitě určené pro výstavbu šesti rodinných domků (1,2 mil.Kč), propojení komunikace u dětského hřiště v jihovýchodní části obce s komunikací na Novou hospodu (300 tis.Kč), rozšíření sběrného dvora (200 tis.Kč), podíl na spolufinancování bezdrátového rozhlasu v obci (160 tis.Kč).
Dne 11.11.2010 se v sále místní restaurace uskutečnilo ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Klenovice. Na zasedání byl zvolen starostou obce pan Mgr. Lubomír Turín a místostarostou obce pan Ing. Jaroslav Škoda. Dále byli zvoleni předsedové a členové výborů. Předsedou finančního výboru je pan Ing. Jaroslav Vacek a předsedou kontrolního výboru pan Ing. Jan Molík. Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Klenovice je možno zhlédnout zde..
Dne 6.11.2010 se v místní restauraci uskutečnilo setkání s našimi seniory. Účast nebyla nikterak valná. Setkání se zúčastnila slabší třetina všech našich starších spoluobčanů. K tanci a poslechu hrálo Malé hudební uskupení ECHO pod vedením Ing. Jaroslava Svobody.

setkání s důchodci 6.11.2010
setkání s důchodci 6.11.2010
setkání s důchodci 6.11.2010
setkání s důchodci 6.11.2010
 
setkání s důchodci 6.11.2010
setkání s důchodci 6.11.2010
setkání s důchodci 6.11.2010
setkání s důchodci 6.11.2010
  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek