KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Současnost -> listopad 2011

obec Klenovice v listopadu 2011Informace ze zasedání zastupitelstva obce dne 29. 11. 2011
Dne 29. listopadu 2011 se konalo 11. zasedání zastupitelstva obce Klenovice ve volebním období 2010-2014. Hlavními body bylo projednání výše poplatků na rok 2012.
Poplatky za "odpady" jsou pro rok 2012 stanoveny ve výši 500,-- Kč na každého trvalého bydlícího občana a rovněž ve stejné výši, tj. 500,-- Kč je poplatek "za rekreační nemovitost". Osvobození od poplatku i nadále zůstává zachováno u poplatníků v kalendářním roce jejich narození a u poplatníků, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu na ohlašovně obecního úřadu.
Velké změny doznaly poplatky za stočné. Od roku 2012 bude stočné hrazeno i nadále dle směrného čísla potřeby vody, které je od příštího roku v případě občanů obce Klenovice ve výši 36 m3 na osobu a rok. Jednotková cena za 1 m3 odpadních vod byla zastupitelstvem obce stanovena na 16,-- Kč, což činí 576,-- Kč ročně na každého občana, který trvale bydlí v nemovitosti napojené na veřejnou kanalizaci.
V dalších bodech jednání byla řešena otázka rozšíření komunikace před obecním úřadem a zřízení parkoviště pro osobní automobily před hasičskou zbrojnicí.
V bodu Různé a diskuse byly krom jiného probírány i náměty na přípravu investičních či neinvestičních akcí pro příští rok, které by měly být zahrnuty do rozpočtu obce na rok 2012.
Zápis z tohoto zasedání je možno shlédnout zde.
28. listopadu 2011 vychází Klenovický měsíčník č. 11/2011.  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek