KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Nabídka Obec
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2025

Rozpočtový výhled

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Klenovice na roky 2021 - 2025

PŘÍJMY
třída název 2021 2022 2023 2024 2025
1 Daňové příjmy 10 288 000,00 10 714 000,00 11 126 000,00 11 530 000,00 11 950 000,00
2 Nedaňové příjmy 870 000,00 890 000,00 910 000,00 930 000,00 950 000,00
3 Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Přijaté transfery 147 000,00 149 000,00 151 000,00 153 000,00 155 000,00
Příjmy celkem 11 305 000,00 11 753 000,00 12 187 000,00 12 613 000,00 13 055 000,00
             
VÝDAJE
třída název 2021 2022 2023 2024 2025
5 Běžné výdaje 8 305 000,00 8 753 000,00 9 187 000,00 9 613 000,00 10 055 000,00
6 Kapitálové výdaje 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
Výdaje celkem 11 305 000,00 11 753 000,00 12 187 000,00 12 613 000,00 13 055 000,00
             
FINANCOVÁNÍ
pol. název položky 2021 2022 2023 2024 2025
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Financování celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
             
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
  2021 2022 2023 2024 2025
Saldo příjmů a výdajů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY
  2021 2022 2023 2024 2025
Dlouhodobé závazky 51 161,00 51 166,00 51 171,00 51 177,00 51 182,00
Obec eviduje (a předpokládá, že bude i nadále evidovat) dlouhodobý závazek z titulu složení finanční jistoty nájemcem restaurace v souladu s nájemní smlouvou. Při uzavření nájemní smlouvy na pronájem místní restaurace, která je majetkem obce, složil nájemce finanční jistotu ve výši 50.000,- Kč pro případ pokrytí eventuálních neuhrazených pohledávek obce za nájemcem při ukončení nájmu. Finanční jistota je složena na samostatném bankovním účtu a připisované úroky se stávají součástí finanční jistoty. Na částku finanční jistoty je pohlíženo jako na cizí prostředky stojící mimo rozpočet obce, takže jakýkoliv dopad na hospodaření obce je, i v případě zpětného vyplacení nájemci, nulový.
 
DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY
  2021 2022 2023 2024 2025
Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V období, na které je zpracován tento rozpočtový výhled, se nepředpokládá existence žádných dlouhodobých pohledávek.
 
FINANČNÍ ZDROJE
Obec do svého hospodaření zapojí pouze finanční zdroje uvedené v části PŘÍJMY. V období, na které je sestaven tento rozpočtový výhled, se použití jiných finančních zdrojů nepředpokládá.
 
POTŘEBY DLOUHODOBĚ REALIZOVANÝCH ZÁMĚRŮ
Obec nepředpokládá realizaci žádných dlouhodobých záměrů, které by byly nutno z hlediska potřeby financování v delším časovém horizontu zahrnout do rozpočtového výhledu.

Připomínky k tomuto návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané obce Klenovice uplatnit buď písemně ve lhůtě do 19.6.2020 nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce, na němž se bude střednědobý výhled rozpočtu obce Klenovice na období 2021-2025 projednávat.


V Klenovicích 4. 6. 2020

Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
správce rozpočtuVyvěšeno na úřední desce a na internetových stránkách obce: 4. 6. 2020
Sejmuto z úřední desky a z internetových stránek obce: 25. 6. 2020

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek