KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2008

Úřední deska - historie roku 2008

Poř.č. Název dokumentu Vyvěšeno Sejmuto
66/08 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 2.1.2009 22.12.2008 5.1.2009
65/08 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 6/2008 17.12.2008 25.2.2009
64/08 Obecně závazná vyhláška č. 3/2008, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 13.12.2008 29.12.2008
63/08 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 22.12.2008 11.12.2008 23.12.2008
62/08 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 12.12.2008 3.12.2008 13.12.2008
61/08 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader OZNÁMENÍ o výběrovém řízení čís. C/127/2008 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitosti v katastrálním území Klenovice u Soběslavi - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště České Budějovice 1.12.2008 17.12.2008
60/08 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader OZNÁMENÍ o výběrovém řízení čís. C/126/2008 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitosti v katastrálním území Klenovice u Soběslavi - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště České Budějovice 1.12.2008 17.12.2008
59/08 Návrh rozpočtu obce Klenovice na rok 2009 26.11.2008 12.12.2008
58/08 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh rozpočtu DSO Soběslavsko na rok 2009 24.11.2008 10.12.2008
57/08 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Územní rozhodnutí č.j. 10408/2008 - rozhodnutí o umístění stavby vodovodní přípojka z veřejného vodovodního řadu, kanalizační přípojka přes domovní ČOV do veřejného kanalizačního řadu a umístění domovní ČOV a zpevněných ploch pro objekt č.p. 33 v Klenovicích na pozemcích st.p. 5 a parc. č. 2419/1 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Stanislav Prágr, Jiřina Prágrová 24.11.2008 10.12.2008
56/08 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh rozpočtu na rok 2009 Svazku obcí TDO Lužnice 18.11.2008 4.12.2008
55/08 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 24.11.2008 13.11.2008 25.11.2008
54/08 Oznámení o zamýšleném prodeji pozemků 12.11.2008 28.11.2008
53/08 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader ROZHODNUTÍ č. 9920/2008/Ros - Rozhodnutí o změně stavby: Novostavba garáže - přístavba skladu a přístřešku Klenovice, Klenovice č.p. 172 na pozemku parc. č. 852/39, 852/116, 852/117 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Jan Novotný a Eva Novotná 5.11.2008 21.11.2008
52/08 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader OZNÁMENÍ o spojení územního a stavebního řízení, pokračování společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání: přístavba a stavební úpravy stávajícího hospodářského stavení, novostavba garáže, přístřešku na nářadí a přístřešku na zahradní nábytek, zpevněné plochy, elektropřípojka z přípojkové skříně na hranici pozemku, zásobování vodou z nově vybudované vrtané studny, kanalizační přípojka splaškové kanalizace přes domovní ČOV do potoka, kanalizační přípojka dešťové kanalizace do akumulační jímky a oplocení pozemku v Klenovicích na pozemku st. p. 48/1 a parc. č. 2393 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Ing. Tomáš Nebuský, Milena Nebuská 27.10.2008 12.11.2008
51/08 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader OZNÁMENÍ - Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání: Vodovoní přípojka z veřejného vodovodního řadu, kanalizační přípojka přes domovní ČOV do veřejného kanalizační řadu, umístění domovní ČOV a zpevněných ploch pro objekt č.p. 33 v Klenovicích na pozemcích st. p. 5 a parc. č. 2419/1 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Stanislav Prágr a Jiřina Prágrová 6.10.2008 22.10.2008
50/08 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 5/2008 4.10.2008 7.1.2009
49/08 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o spojení územního a stavebního řízení o změně stavby, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání: novostavba garáže - přístavba skladu a přístřešku Klenovice, Klenovice č.p. 172 na pozemku parc.č. 852/39, 852/116, 852/117 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Jan Novotný a Eva Novotná 27.9.2008 13.10.2008
48/08 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 29.9.2008 22.9.2008 30.9.2008
47/08 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Územní rozhodnutí č.j. 8728/2008 - rozhodnutí o změně stavby: novostavba rodinného domu, vodovodní přípojka z veřejného vodovodu, kanalizační přípojka do veřejné kanalizace, dešťová kanalizační přípojka do oddělené kanalizace, elektrická přípojka z přípojkové skříně na hranici pozemku a oplocení pozemku na pozemcích parc. č. KN 2122/50, 2122/51, 2122/53 a PK 348, 349 a 350/1 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi - změna způsobu vytápění novostavby rodinného domu - umístění plošného zemního kolektoru (vytápění a ohřev TUV v rodinném domě tepelným čerpadlem), Luboš Valek 20.9.2008 6.10.2008
46/08 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje konaných ve dnech 17. a 18. října 2008 17.9.2008 20.10.2008
45/08 ROZHODNUTÍ Veřejnou vyhláškou - změna v síti místních komunikacích 15.9.2008 1.10.2008
44/08 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 16.9.2008 4.9.2008 17.9.2008
43/08 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 4/2008 30.8.2008 17.12.2008
42/08 Uvědomění o zahájení řízení o změnách v síti místních komunikacích VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 30.8.2008 15.9.2008
41/08 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení - Zahájení územního řízení o změně stavby a pozvání k veřejnému ústnímu jednání: novostavba rodinného domu, vodovodní přípojka z veřejného vodovodu, kanalizační přípojka do veřejné kanalizace, dešťová kanalizační přípojka do oddělené kanalizace, elektrická přípojka z přípojkové skříně na hranici pozemku a oplocení pozemku na pozemcích parc. č. KN 2122/50, 2122/51, 2122/53 a PK 348, 349 a 350/1 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi - změna způsobu vytápění novostavby rodinného domu - umístění plošného zemního kolektoru (vytápění a ohřev TUV v rodinném domě tepelným čerpadlem), Luboš Valek 20.8.2008 5.9.2008
40/08 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 25.8.2008 18.8.2008 26.8.2008
39/08 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí č.j. 6886/2008 - Rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení - nástavba a stavební úpravy rekreační chaty č.ev. 56 v Klenovicích a vybudování přístřešku pro parkování osobního automobilu u severovýchodní stěny objektu na pozemcích parc. č. 1854/58, 1854/59 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Jiří Mixa, Radomíra Mixová 11.8.2008 27.8.2008
38/08 Oznámení - minimální počet členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 17. a 18. října 2008 6.8.2008 20.10.2008
37/08 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí č.j. 7120/2008 - Rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení - ocelová kolna k uskladnění nářadí a zahradní techniky umístěná na zahradě u rodinného domu č.p. 117 v Klenovicích na pozemku parc. č. 381/3 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, František Kocourek 6.8.2008 22.8.2008
36/08 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí č.j. 7099/2008 - Rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení - novostavba zahradní chaty + elektropřípojka z přípojkové skříně na hranici pozemku na pozemku parc.č. 1962/7 v k.ú. Klenovice u Soběslavi, Jaroslav Pospíšil a Věra Pospíšilová 30.7.2008 15.8.2008
35/08 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) - odstranění nebo okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení 26.7.2008 16.11.2008
34/08 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Profesní průkaz řidiče - výměna 21.7.2008 1.10.2008
33/08 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ - přístřešek umístěný na zahradě u rodinného domu č.p. 189 v Klenovicích, Pavel Nalezený a Jaroslava Nalezená 16.7.2008 1.8.2008
32/08 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 3/2008 14.7.2008 2.10.2008
31/08 Obecně závazná vyhláška č. 2/2008, rušící vyhlášku č. 1/94 obce Klenovice ze dne 14.1.1994 o použití koeficientu, kterým se stanoví sazba daně z nemovitostí 9.7.2008 25.7.2008
30/08 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - nástavba a stavební úpravy rekreační chaty č.ev.56 v Klenovicích a vybudování přístřešku pro parkování osobního automobilu u severovýchodní stěny objektu, Jiří Mixa a Radomíra Mixová 7.7.2008 25.7.2008
29/08 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - ocelová kolna k uskladnění nářadí a zahradní techniky umístěná na zahradě u rodinného domu č.p. 117 v Klenovicích, František Kocourek 2.7.2008 18.7.2008
28/08 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 9.7.2008 2.7.2008 10.7.2008
27/08 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu Plánu oblasti povodí Horní Vltavy 1.7.2008 2.1.2009
26/08 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - novostavba zahradní chaty, manželé Pospíšilovi 25.6.2008 12.7.2008
25/08 Oznámení o zamýšleném prodeji pozemků 23.6.2008 9.7.2008
24/08 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 24.6.2008 12.6.2008 25.6.2008
23/08 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 2/2008 9.6.2008 30.7.2008
22/08 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 6.6.2008 28.5.2008 7.6.2008
21/08 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh závěrečného účtu svazku obcí TDO Lužnice za rok 2007 20.5.2008 5.6.2008
20/08 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh Závěrečného účtu obce Klenovice za rok 2007 19.5.2008 5.6.2008
19/08 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 27.5.2008 15.5.2008 28.5.2008
18/08 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh Závěrečného účtu za rok 2007 Svazku obcí Soběslavsko 9.4.2008 25.4.2008
17/08 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 15.4.2008 4.4.2008 16.4.2008
16/08 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška o možnosti smluvní ochrany evropsky významných lokalit 2.4.2008 18.4.2008
15/08 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 1/2008 15.3.2008 14.7.2008
14/08 Obecně závazná vyhláška č. 1/2008, o stanovení úhrady vodného ve dvousložkové formě 12.3.2008 28.3.2008
13/08 Oznámení o zamýšleném prodeji pozemků 12.3.2008 28.3.2008
12/08 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí o umístění stavby - stavební povolení, Stavební úpravy objektu bývalého sociálního zázemí a kanceláří zemědělského podniku na administrativní budovu Fa TODOK. Klenovice č.p.154 8.3.2008 25.3.2008
11/08 Informace dle zákona 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění 3.3.2008 19.1.2009
10/08 Elektronická podatelna 3.3.2008 23.2.2009
9/08 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 10.3.2008 1.3.2008 11.3.2008
8/08 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 4.3.2008 21.2.2008 5.3.2008
7/08 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí o umístění stavby 'Modernizace trati Veselí nad Lužnicí - Tábor-II. Část, úsek Veselí nad Lužnicí - Doubí u Tábora' 18.2.2008 5.3.2008
6/08 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - Rozhodnutí změna stavby před jejím dokončením - místní komunikace jihozápad 16.2.2008 3.3.2008
5/08 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení - Lukáš Turín 23.1.2008 9.2.2008
4/08 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 29.1.2008 17.1.2008 30.1.2008
3/08 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení - Zahájení řízení o změně stavby před dokončením Veřejnou vyhláškou 16.1.2008 1.2.2008
2/08 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení - Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 12.1.2008 28.1.2008
1/08 Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2007 12.1.2008 7.1.2009


  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek