KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2009

Úřední deska - historie roku 2009

Poř.č. Název dokumentu Vyvěšeno Sejmuto
105/09 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader OZNÁMENÍ o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Zahradní domek a dřevník - doplňkové stavby k rodinnému domu č.p. 228 v Klenovicích na pozemku parc. č. 2122/62 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Lucie Ručková a Michal Ručka 23.12.2009 8.1.2010
104/09 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 28.12.2009 21.12.2009 29.12.2009
103/09 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o uložení písemnosti - Karel Pávek, nar. 1944 16.12.2009 2.1.2010
102/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 10/2009 16.12.2009 15.3.2010
101/09 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader ROZHODNUTÍ č.j. Výst. 11118/2009/Růž - rozhodnutí o změně pravomocného územního rozhodnutí o umístění stavby: Přístavba a stavební úpravy stávajícího hospodářského stavení, novostavba garáže, přístřešku na nářadí a přístřešku na zahradní nábytek, zpevněné plochy, přípojky a oplocení pozemku Klenovice na pozemcích st.p. 48/1, parc.č. 2393 a 2396/2 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Ing. Tomáš Nebuský a Milena Nebuská 14.12.2009 30.12.2009
100/09 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů - 'V406/V407 Kočín - Mírovka, nové vedení 400 kV' 11.12.2009 27.12.2009
99/09 Obecně závazná vyhláška č. 2/2009, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška obce Klenovice č. 1/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území obce Klenovice 11.12.2009 27.12.2009
98/09 Obecně závazná vyhláška č. 1/2009, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 11.12.2009 27.12.2009
97/09 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 15.12.2009 4.12.2009 16.12.2009
96/09 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 10.12.2009 2.12.2009 11.12.2009
95/09 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o jednoduché pozemkové úpravě v k.ú. Myslkovice a Klenovice u Soběslavi dnem 16. prosince 2009 1.12.2009 17.12.2009
94/09 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - stavební povolení č. Výst. 8515/2/2009/Kub - Dálnice D3 0307 Tábor-Soběslav 23.11.2009 9.12.2009
93/09 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh rozpočtu Svazku obcí TDO Lužnice na rok 2010 20.11.2009 7.12.2009
92/09 Návrh rozpočtu obce Klenovice na rok 2010 19.11.2009 7.12.2009
91/09 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh rozpočtu DSO Soběslavsko na rok 2010 18.11.2009 4.12.2009
90/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 9/2009 18.11.2009 4.1.2010
89/09 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader OZNÁMENÍ o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Garáž + přístřešek u RD čp. 195 na pozemku parc.č. 412/5 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Václav Říha 16.11.2009 2.12.2009
88/09 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 24.11.2009 13.11.2009 25.11.2009
87/09 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - oznámení o rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv k dotčeným pozemkům pro katastrální území Doubí nad Lužnicí, obec Košice a katastrální území Klenovice u Soběslavi, obec Klenovice 10.11.2009 26.11.2009
86/09 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 12.11.2009 4.11.2009 13.11.2009
85/09 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader ROZHODNUTÍ č.j. 9893, 9894/2009/Růž - Zahradní altán - doplňková stavba k rodinnému domu č.p. 204 v Klenovicích na pozemku parc. č. 852/48 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Jiří Švec a Zdeňka Švecová 4.11.2009 20.11.2009
84/09 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader OZNÁMENÍ o spojení územního a stavebního řízení - změna stavby, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Přístavba a stavební úpravy stávajícího hospodářského stavení, novostavba garáže, přístřešku na nářadí a přístřešku na zahradní nábytek, zpevněných ploch, přípojek a oplocení pozemku v Klenovicích na pozemcích st. p. 48/1, parc. č. 2393 a 2396/2 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Ing. Tomáš Nebuský a Milena Nebuská 4.11.2009 20.11.2009
83/09 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů - zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii I: oznámení záměru 'V406/V407 Kočín - Mírovka, nové vedení 400 kV' 27.10.2009 12.11.2009
82/09 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader ROZHODNUTÍ č.j. Výst. 9355/2009/Růž, rozhodnutí o umístění stavby - Novostavba rodinného domu o jedné bytové jednotce vč. garáže, zpevněné plochy, oplocení a napojení na technické sítě Klenovice na pozemcích st. p. 26 a parc. č. 2415/11 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Martin Kalina 19.10.2009 4.11.2009
81/09 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 27.10.2009 16.10.2009 28.10.2009
80/09 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - rozhodnutí o schválení návrhu jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ) v katastrálním území Doubí nad Lužnicí, obec Košice a v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, obec Klenovice 14.10.2009 29.10.2009
79/09 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader ROZHODNUTÍ č. Výst./5424/2009/Pří - rozhodnutí o umístění stavby, Stavební úpravy a přístavba provozovny pneuservisu Klenovice na pozemku parc. č.st.p. 314, parc.č. 1350/4 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Lukáš Kazda 12.10.2009 28.10.2009
78/09 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení - zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou a pozvání k ústnímu jednání - Dálnice D3 0307 Tábor - Soběslav 5.10.2009 21.10.2009
77/09 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o spojení řízení o povolení výjimky s územním řízením, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání, Zahradní altán - doplňková stavba k rodinnému domu č.p. 204 v Klenovicích na pozemku parc. č. 852/48 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Jiří Švec a Zdeňka Švecová 5.10.2009 21.10.2009
76/09 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška Pozemkového úřadu Tábor - rozhodnutí o schválení návrhu jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ) pro katastrální území Roudná nad Lužnicí a Klenovice u Soběslavi 5.10.2009 16.10.2009
75/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 8/2009 30.9.2009 16.12.2009
74/09 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 29.9.2009 22.9.2009 30.9.2009
73/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 7/2009 16.9.2009 18.11.2009
72/09 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader OZNÁMENÍ o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Novostavba rodinného domu o jedné bytové jednotce vč. garáže, zpevněné plochy, oplocení a napojení na technické sítě Klenovice na pozemcích st. p. 26 a parc. č. 2415/11 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Martin Kalina 14.9.2009 30.9.2009
71/09 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader ROZHODNUTÍ č.j. Výst. 8306/2009/Růž - Rozhodnutí o změně stavby, Novostavba rodinného domu, vč. zpevněných ploch a napojení na technické sítě na pozemcích parc.č. 165/1, 165/2, 165/3, 2419/1 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Jitka Vávrova a Ing. Dominika Hovorková 14.9.2009 30.9.2009
70/09 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 15.9.2009 4.9.2009 16.9.2009
69/09 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 11.9.2009 3.9.2009 12.9.2009
68/09 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v části k.ů.Klenovice u Soběslavi 2.9.2009 5.10.2009
67/09 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader OZNÁMENÍ o pokračování zahájeného společného řízení a určení lhůty pro seznámení s podklady - Stavební úpravy a přístavba provozovny pneuservisu Klenovice na pozemku parc. č. 1350/4 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Lukáš Kazda 31.8.2009 16.9.2009
66/09 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Vyhlášení platnosti obnoveného operátu v kastrálním území Klenovice u Soběslavi 31.8.2009 1.10.2009
65/09 Oznámení o zamýšleném prodeji pozemků 19.8.2009 4.9.2009
64/09 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader OZNÁMENÍ o spojení územního a stavebního řízení - změna stavby, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání, Novostavba rodinného domu, vč. zpevněných ploch a napojení na technické sítě na pozemcích parc.č. 165/1, 165/2, 165/3, 2419/1 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Jítka Vávrová a Ing. Dominika Hovorková 10.8.2009 26.8.2009
63/09 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška Pozemkového úřadu Tábor o vystavení souhrnné bilance a zpracovaného návrhu jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ) v katastrálním území Roudná nad Lužnicí a Klenovice u Soběslavi 9.8.2009 9.9.2009
62/09 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader ROZHODNUTÍ o povolení výjimky, ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č.j. 7067, 7068/2009/Růž - Sklad nářadí Klenovice na pozemcích parc.č. 376/2 a parc.č. 379/4 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Igor Kóša a Dagmar Kóšová 3.8.2009 19.8.2009
61/09 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader ROZHODNUTÍ o povolení výjimky č.j. 6969, 6971/2009/Růž - Zahradní domek doplňková stavba k rodinnému domu č.p. 138 v Klenovicích na pozemku parc.č. 72/2 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Ludvík Jacsa 3.8.2009 19.8.2009
60/09 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 9. a 10. října 2009 3.8.2009 11.9.2009
59/09 Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků - volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 9. a 10. října 2009 3.8.2009 11.9.2009
58/09 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) - odstranění nebo okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení 30.7.2009 16.11.2009
57/09 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Finanční úřad pro Prahu 2 - Veřejná vyhláška o místě uložení písemnosti, Tomáš Lenker 27.7.2009 12.8.2009
56/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 6/2009 27.7.2009 30.9.2009
55/09 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 24.7.2009 15.7.2009 25.7.2009
54/09 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader OZNÁMENÍ o vystavení souhrnné bilance a zpracovaného návrhu JPÚ v k.ú. Doubí nad Lužnicí a Klenovice u Soběslavi 14.7.2009 14.8.2009
53/09 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku (zjednodušené podlimitní řízení), Akce: STAVEBNÍ PRÁCE - VÝSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY MK A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ KLENOVICE 1.7.2009 21.7.2009
52/09 Oznámení o zamýšleném prodeji pozemků 1.7.2009 17.7.2009
51/09 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader OZNÁMENÍ o spojení řízení o povolení výjimky s územním řízením, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání, Sklad zahradního nářadí Klenovice na pozemcích parc.č. 376/2 a parc.č. 379/4 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Igor Kóša a Dana Kóšová 1.7.2009 17.7.2009
50/09 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader OZNÁMENÍ o spojení řízení o povolení výjimky, územního a stavebního řízení zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání, Zahradní domek - doplňková stavba k rodinnému domu č.p. 138 v Klenovicích na pozemku parc.č. 72/2 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Ludvík Jacsa 1.7.2009 17.7.2009
49/09 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader ROZHODNUTÍ - změna stavby před jejím dokončením č.Výst./5445/2009/Pří Veřejnou vyhláškou - Klenovice výstavba místní komunikace - jihozápad - pro novou zástavbu rodinných domků, stavebník: Obec Klenovice 24.6.2009 10.7.2009
48/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 5/2009 22.6.2009 16.9.2009
47/09 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 23.6.2009 12.6.2009 24.6.2009
46/09 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 19.6.2009 10.6.2009 20.6.2009
45/09 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader OZNÁMENÍ o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání, Stavební úpravy a přístavba provozovny pneuservisu Klenovice na pozemku parc.č. 1350/4 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Lukáš Kazda 25.5.2009 10.6.2009
44/09 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh závěrečného účtu Svazku obcí TDO Lužnice za rok 2008 25.5.2009 10.6.2009
43/09 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader OZNÁMENÍ - Zahájení řízení o změně stavby před dokončením Veřejnou vyhláškou - místní komunikace - jihozápad - pro novou zástavbu rodinných domků v obci Klenovice, stavebník: Obec Klenovice 18.5.2009 3.6.2009
42/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 4/2009 18.5.2009 27.7.2009
41/09 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 5. a 6. června 2009 15.5.2009 7.6.2009
40/09 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh závěrečného účtu Svazku obcí SOBĚSLAVSKO za rok 2008 13.5.2009 29.5.2009
39/09 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 15.5.2009 7.5.2009 16.5.2009
38/09 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 19.5.2009 7.5.2009 20.5.2009
37/09 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader ROZHODNUTÍ, ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č.j. Výst.3464/2009/Růž - rozhodnutí o umístění stavby, vrtaná studna a vodovod ze studny do rekreačního objektu č.ev. 44 v Klenovicích na pozemku parc. č. 2022/7 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Ing. Petr Hejna a Kateřina Hejnová 4.5.2009 20.5.2009
36/09 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader OZNÁMENÍ - vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků v rámci komplexní pozemkové úpravy (KPÚ) v katastrálním území Klenovice u Soběslavi 29.4.2009 15.5.2009
35/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 3/2009 29.4.2009 22.6.2009
34/09 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh Závěrečného účtu obce Klenovice za rok 2008 20.4.2009 15.5.2009
33/09 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 24.4.2009 15.4.2009 25.4.2009
32/09 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader ROZHODNUTÍ - změna stavby před jejím dokončením č. Výst./944/2009/Pri v územním řízení - novostavba rodinného domu - změna druhu vytápění - nově umístěné Tepelné čerpadlo - systém plošný zemní kolektor o velikosti - délce 280 m na pozemku parc. č. 2122/3, 2122/68, 2122/69, 2122/89, 2122/91 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Petra Jináčková 15.4.2009 4.5.2009
31/09 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader VYHLÁŠKA o vyměření daně z nemovitostí na rok 2009 10.4.2009 12.5.2009
30/09 Oznámení o zamýšleném prodeji pozemků 8.4.2009 24.4.2009
29/09 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Nařízení č. 2/2009 Krajské veterinární správy pro Jihočeský kraj - mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy - varroázy včel 8.4.2009 1.7.2009
28/09 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - zahájení řízení o jednoduché pozemkové úpravě v k.ú. Doubí nad Lužnicí a Klenovice u Soběslavi dnem 21. dubna 2009 6.4.2009 22.4.2009
27/09 Oznámení o zamýšleném prodeji pozemků 30.3.2009 15.4.2009
26/09 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 7.4.2009 30.3.2009 8.4.2009
25/09 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader OZNÁMENÍ - Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Vrtaná studna a vodovod ze studny do rekreačního objektu č.ev. 44 v Klenovicích na pozemku parc.č. 2022/7 v katastrálním území Klenovice u Soběslav, Ing. Petr Hejna a Kateřina Hejnová 25.3.2009 10.4.2009
24/09 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - zahájení řízení o jednoduché pozemkové úpravě v k.ú. Roudná nad Lužnicí a Klenovice u Soběslavi 16.3.2009 1.4.2009
23/09 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader ROZHODNUTÍ č. Výst./13329/2008/Pri, rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení - Přístavba restaurace v obci Klenovice, Klenovice č.p. 126, na pozemku st. p. 184, parc. č. 59/1 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi 9.3.2009 25.3.2009
22/09 Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků - volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 5. a 6. června 2009 4.3.2009 7.6.2009
21/09 Oznámení o minimálním počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 5. a 6. června 2009 4.3.2009 7.6.2009
20/09 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 10.3.2009 27.2.2009 11.3.2009
19/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 2/2009 25.2.2009 18.5.2009
18/09 Informace dle zákona 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění 23.2.2009 15.2.2010
17/09 Elektronická podatelna 23.2.2009 15.2.2010
16/09 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader ROZHODNUTÍ, Územní rozhodnutí č.j. Výst.11425/2008/Pri - rozhodnutí o umístění stavby Klenovice - kabel NN p. Turín č.st. SB-5108-072 na pozemku parc.č. 2122/7, 2122/93 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi 18.2.2009 6.3.2009
15/09 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 20.2.2009 11.2.2009 21.2.2009
14/09 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader ROZHODNUTÍ, Územní rozhodnutí č.j. Výst.12993/2008/Růž - rozhodnutí o umístění stavby - novostavba rekreačního domu, přístřešek pro stání osobního automobilu, sklad zahradního nářadí, elektropřípojka z přípojkové skříně na hranici pozemku, kopaná studna a vodovod ze studny do objektu, kanalizační přípojka splaškové kanalizace do jímky na vyvážení, jímka na vyvážení a oplocení pozemku v Klenovicích na pozemcích parc.č. 2157/2 a parc.č. 2168/2 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Zdeněk Koukal a Radka Koukalová 11.2.2009 27.2.2009
13/09 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader OZNÁMENÍ o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Novostavba rodinného domu - změna druhu vytápění: Tepelné čerpadlo - systém plošný zemní kolektor o velikosti 280 m na pozemku parc.č. 2122/68, 2122/69, 2122/70 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Petra Jináčková 11.2.2009 27.2.2009
12/09 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader USNESENÍ Okresního soudu v Táboře - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA, předmět dražby: nemovitost parc.č. 2122/29 o výměře 1.159 m2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi 2.2.2009 12.3.2009
11/09 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader OZNÁMENÍ o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání, Přístavba restaurace v obci Klenovice, Klenovice č.p. 126 na pozemku st. p. 184, parc. č. 59/1 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, stavebník: Obec Klenovice 2.2.2009 18.2.2009
10/09 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Informace Finančního úřadu v Soběslavi ke změnám v daňových zákonech - daň z příjmů 2.2.2009 1.4.2009
9/09 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Informace Finančního úřadu v Soběslavi ke změnám v daňových zákonech - daň z nemovitostí 2.2.2009 2.6.2009
8/09 Informace dle zákona 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění 19.1.2009 23.2.2009
7/09 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 27.1.2009 15.1.2009 28.1.2009
6/09 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader OZNÁMENÍ, ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ, novostavba rekreačního domu, přístřešek pro stání osobního automobilu, sklad zahradního nářadí, elektropřípojka z přípojkové skříně na hranici pozemku, vrtaná studna a vodovod ze studny do objektu, kanalizační přípojka splaškové kanalizace do jímky na vyvážení a oplocení pozemku v Klenovicích na pozemcích parc.č. 2157/2 a parc.č. 2168/2 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Zdeněk Koukal a Radka Koukalová 12.1.2009 28.1.2009
5/09 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader ROZHODNUTÍ č.j. 7848/2008, rozhodnutí o umístění stavby - přístavba a stavební úpravy stávajícího hospodářského stavení, novostavba garáže, přístřešku na nářadí a přístřešku na zahradní nábytek, zpevněné plochy, elektrická přípojka z přípojkové skříně na hranici pozemku, vrtaná studna a vodovod ze studny do objektu, kanalizační přípojka splaškové kanalizace přes domovní ČOV do stávající kanalizace, kanalizační přípojka dešťové kanalizace do akumulační jímky a oplocení pozemku v Klenovicích na pozemcích st.p. 48/1, parc.č. 2393 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Ing. Tomáš Nebuský a Milena Nebuská 12.1.2009 28.1.2009
4/09 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader OZNÁMENÍ, ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ, Klenovice - Kabel NN p. Turín č.st.SB-5108-072 na pozemku parc.č. 2122/7, 2122/93 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi 12.1.2009 28.1.2009
3/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 1/2009 7.1.2009 29.4.2009
2/09 Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2008 7.1.2009 4.1.2010
1/09 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Změny v dani z nemovitostí od 1. 1. 2009 6.1.2009 2.2.2009


  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek