KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2010

Úřední deska - historie roku 2010

Poř.č. Název dokumentu Vyvěšeno Sejmuto
101/10 Informace dle zákona 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění 31.12.2010 4.7.2011
100/10 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 2/2010 22.12.2010 7.1.2011
99/10 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Informace o údajích k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku 2011 pro obec Klenovice 22.12.2010 2.2.2011
98/10 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 28.12.2010 20.12.2010 29.12.2010
97/10 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Územní rozhodnutí č.j. MS/28078/2010 - Garážový přístřešek na pozemku parc.č. 438/1 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi + Rozhodnutí o umístění stavby - Novostavba rodinného domu o 1 bytové jednotce vč. garážového přístřešku, zpevněných ploch, bazénu a napojení na technické sítě na pozemcích parc.č. 438/1, st.p. 132 a parc.č. 2418/1 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Petr Mihal a Kateřina Šitlerová 20.12.2010 5.1.2011
96/10 Obecně závazná vyhláška č. 6/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 15.12.2010 1.1.2011
95/10 Obecně závazná vyhláška č. 5/2010, o místním poplatku ze vstupného 15.12.2010 1.1.2011
94/10 Obecně závazná vyhláška č. 4/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 15.12.2010 1.1.2011
93/10 Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt 15.12.2010 1.1.2011
92/10 Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místním poplatku ze psů 15.12.2010 1.1.2011
91/10 Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška obce Klenovice č. 4/2003, o místních poplatcích 15.12.2010 1.1.2011
90/10 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení - Stavební úprava přechodů a chodníků v Klenovicích (přes a podél silnice I/3) 14.12.2010 30.12.2010
89/10 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení - Rekonstrukce místní komunikace parc.č. 381/4 v Klenovicích (včetně nového chodníku) na pozemku parc. č. 381/4, 2420/13, 361/3 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi 10.12.2010 28.12.2010
88/10 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 21.12.2010 10.12.2010 22.12.2010
87/10 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - Rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje o odvolání Obce Klenovice ve věci: Novostavba rodinného domu o 1 bytové jednotce, vrtaná studna + vodovod, jímka na vyvážení, vsakovací jáma dešťové vody, elektropřípojka z elektroměrného pilíře, dílna + stání pro dva automobily a zpevněné plochy, na pozemcích p.č. 387 a 388 v k.ú. Klenovice, Kristýna Severová 8.12.2010 27.12.2010
86/10 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 14.12.2010 6.12.2010 15.12.2010
85/10 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Dražební vyhláška - předmět dražby rodinný dům v Klenovicích 29.11.2010 27.1.2011
84/10 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh rozpočtu DSO SOBĚSLAVSKO na rok 2011 26.11.2010 13.12.2010
83/10 Návrh rozpočtu obce Klenovice na rok 2011 24.11.2010 14.12.2010
82/10 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh rozpočtu Svazku obcí TDO Lužnice na rok 2011 18.11.2010 6.12.2010
81/10 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o spojení řízení o povolení výjimky s územním řízením, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Novostavba rodinného domu o 1 bytové jednotce vč. garážového přístřešku, zpevněných ploch, bazénu, oplocení a napojení na technické sítě na pozemcích st. p. 132, parc. č. 438/1 a parc.č. 2418/1 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Petr Mihal a Kateřina Šitlerová 15.11.2010 1.12.2010
80/10 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí č.j. MS/25375/2010 o umístění stavby - Hobby dílna a přístřešek - doplňková stavba k rodinnému domu č.p. 16 v Klenovicích na pozemku parc.č. 2480 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Renata Smolíková a Václav Smolík 15.11.2010 1.12.2010
79/10 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 1/2010 15.11.2010 1.12.2010
78/10 Informace dle zákona 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění 10.11.2010 1.1.2011
77/10 Elektronická podatelna 10.11.2010 20.10.2011
76/10 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - Seznámení s podklady rozhodnutí - Novostavba rodinného domu o 1 bytové jednotce, vrtaná studna + vodovod, jímka na vyvážení, vsakovací jáma dešťové vody, elektropřípojka z elektroměrného pilíře, dílna + stání pro dva automobily a zpevněné plochy, na pozemcích p.č. 387 a 388 v k.ú. Klenovice, Kristýna Severová 10.11.2010 26.11.2010
75/10 Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Klenovice 3.11.2010 12.11.2010
74/10 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Územní rozhodnutí č. Výst.20769/2010/Pří - rozhodnutí o umístění stavby Prodloužení kanalizačního řadu v obci Roudná, Obec Roudná 2.11.2010 18.11.2010
73/10 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška o zahájení řízení o vydání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, datu a místě konání veřejného projednání a zveřejnění dokumentace 25.10.2010 20.12.2010
72/10 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 2.11.2010 21.10.2010 3.11.2010
71/10 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 6/2010 20.10.2010 15.11.2010
70/10 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Klenovice u Soběslavi včetně rozšířeného obvodu v katastrálním území Soběslav, obec Soběslav a v katastrálním území Rybova Lhota, obec Skalice 18.10.2010 3.11.2010
69/10 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce 16.10.2010 3.11.2010
68/10 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Hobby dílna a přístřešek - doplňková stavba k rodinnému domu č.p. 16 v Klenovicích na pozemku parc.č. 2480 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Renata Smolíková a Václav Smolík 11.10.2010 27.10.2010
67/10 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 14.10.2010 6.10.2010 15.10.2010
66/10 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Upozornění MěÚ Soběslav - výměna řidičských průkazů 1.10.2010 1.1.2011
65/10 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Úprava rozpočtu Svazku obcí SOBĚSLAVSKO na rok 2010 22.9.2010 8.10.2010
64/10 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 5/2010 22.9.2010 20.10.2010
63/10 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Prodloužení kanalizačního řadu v obci Roudná, Obec Roudná 21.9.2010 7.10.2010
62/10 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o zrušení Odloučeného pracoviště Pozemkového fondu ČR Tábor 13.9.2010 29.9.2010
61/10 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 21.9.2010 10.9.2010 22.9.2010
60/10 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 16.9.2010 8.9.2010 17.9.2010
59/10 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí o umístění stavby - Novostavba rodinného domu o 1 bytové jednotce, vrtaná studna + vodovod, jímka na vyvážení, vsakovací jáma dešťové vody, elektropřípojka z elektroměrného pilíře, dílna + stání pro dva automobily a zpevněné plochy, Klenovice na pozemcích parc. č. 387 a parc.č. 388 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Kristýna Severová 8.9.2010 24.9.2010
58/10 Oznámení o době a místu konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve dnech 15. a 16. října 2010 (1. kolo), eventuálně 22. a 23. října 2010 (2. kolo) 8.9.2010 23.10.2010
57/10 Oznámení o době a místu konání voleb do zastupitelstva obce Klenovice konané ve dnech 15. a 16. října 2010 8.9.2010 16.10.2010
56/10 Oznámení o vrácení dokumentace Posuzování vlivů záměru 'V406/V407 Kočín - Mírovka, nové vedení 400 kV' na životní prostředí k doplnění 30.8.2010 15.9.2010
55/10 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - veřejné projednávání návrhu zadání územního plánu Klenovice 23.8.2010 23.9.2010
54/10 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader USNESENÍ Exekutorského úřadu Tábor - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA, předmět dražby: spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 na pozemku p.č. 1554/8 v katastrálním území Zvěrotice, výměra celého pozemku 487 m2, povinný: Josef Veselý 17.8.2010 6.10.2010
53/10 Záměr Obce Klenovice směnit pozemky 16.8.2010 1.9.2010
52/10 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 4/2010 12.8.2010 21.9.2010
51/10 Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků - volby do zastupitelstva obce Klenovice konané ve dnech 15. a 16. října 2010 11.8.2010 16.10.2010
50/10 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 5.8.2010 28.7.2010 6.8.2010
49/10 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Novostavba rodinného domu o 1 bytové jednotce, vrtaná studna + vodovod, jímka na vyvážení, vsakovací jáma dešťové vody, elektropřípojka z elektroměrného pilíře, dílna + stání pro dva automobily a zpevněné plochy Klenovice na pozemcích parc. č. 387, 388 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Kristýna Severová 28.7.2010 13.8.2010
48/10 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) - odstranění nebo okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení 27.7.2010 16.11.2010
47/10 Informace dle zákona 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění 22.7.2010 10.11.2010
46/10 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 3/2010 9.7.2010 21.9.2010
45/10 Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva obce Klenovice na další volební období 2010-2014 30.6.2010 16.10.2010
44/10 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné - stočné, Obec Klenovice 28.6.2010 14.7.2010
43/10 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné - vodné, ČEVAK a.s. 25.6.2010 13.7.2010
42/10 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 29.6.2010 21.6.2010 30.6.2010
41/10 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Nařízení č. 1/2010 Rady města Soběslavi - záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov 16.6.2010 2.7.2010
40/10 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí o změně pravomocného územního rozhodnutí o umístění stavby - Novostavba rodinného domu vč. zpevněných ploch a napojení na technické sítě (dále jen 'stavba') na pozemcích st. p. 9, parc.č. 165/3 a parc.č. 2419/1 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Jan Kaprál a Alexandra Vávrová 14.6.2010 30.6.2010
39/10 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 22.6.2010 10.6.2010 23.6.2010
38/10 Oznámení o možnosti nahlédnutí do dokumentace vlivů záměru 'V406/V407 Kočín - Mírovka, nové vedení 400 kV' na životní prostředí 26.5.2010 11.6.2010
37/10 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí o umístění stavby - Kolna-doplňková stavba k rodinnému domu č.p. 194 v Klenovicích na pozemku parc. č. 2122/17 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Jan Pehe 24.5.2010 9.6.2010
36/10 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 25.5.2010 13.5.2010 26.5.2010
35/10 Oznámení o zamýšleném prodeji pozemků 12.5.2010 28.5.2010
34/10 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o spojení územního a stavebního řízení - změna stavby, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Novostavba rodinného domu vč. zpevněných ploch a napojení na technické sítě Klenovice na pozemcích st. p. 9, parc.č. 165/3 a parc.č. 2419/1 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Jan Kaprál, Alexandra Vávrová 10.5.2010 26.5.2010
33/10 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 2/2010 7.4.2010 12.8.2010
32/10 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh závěrečného účtu Svazku obcí TDO Lužnice za rok 2009 5.5.2010 21.5.2010
31/10 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Vyhláška o vyměření daně z nemovitostí na rok 2010 21.4.2010 27.5.2010
30/10 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh závěrečného účtu Svazku obcí SOBĚSLAVSKO za rok 2009 20.4.2010 6.5.2010
29/10 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška Pozemkového úřadu Tábor - oznámení o vystavení zpracovaného návrhu komplexní pozemkové úpravy (KPÚ) v katastrálním území Klenovice u Soběslavi včetně rozšířeného obvodu v k.ú. Soběslav a Rybova Lhota 20.4.2010 20.5.2010
28/10 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 27.4.2010 19.4.2010 28.4.2010
27/10 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Kolna, doplňková stavba k rodinnému domu č.p. 194 v Klenovicích na pozemku parc.č. 2122/17 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Jan Pehe 19.4.2010 5.5.2010
26/10 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 27.4.2010 16.4.2010 28.4.2010
25/10 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Nařízení 1/2010 Krajské veterinární správy pro Jihočeský kraj: mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy - varroázy včel 14.4.2010 30.4.2010
24/10 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška Pozemkového úřadu Tábor - usnesení o ustanovení opatrovníka za dědice, kteří dosud nejsou známi, po zemřelé Kateřině Bláhové, adresa Klenovice č.p. 58, kterým je Obec Klenovice 7.4.2010 22.4.2010
23/10 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška Pozemkového úřadu Tábor - usnesení o ustanovení opatrovníka, pro Ing. Thomase Charla Janouska, identifikátor 440210, kterým je Obec Klenovice 7.4.2010 22.4.2010
22/10 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška Pozemkového úřadu Tábor - usnesení o ustanovení opatrovníka za dědice, kteří dosud nejsou známi, po zemřelé Kateřině Brtové, adresa Skalice - Rybova Lhota, kterým je Obec Klenovice 7.4.2010 22.4.2010
21/10 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška Pozemkového úřadu Tábor - usnesení o ustanovení opatrovníka za dědice, kteří dosud nejsou známi, po zemřelém Františku Brtovi, adresa Skalice - Rybova Lhota, kterým je Obec Klenovice 7.4.2010 22.4.2010
20/10 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška Pozemkového úřadu Tábor - rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, k dotčeným pozemkům pro katastrální území Myslkovice a Klenovice u Soběslavi, obec Myslkovice a Klenovice 7.4.2010 22.4.2010
19/10 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška Pozemkového úřadu Tábor - rozhodnutí o schválení návrhu jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ) pro katastrální území Myslkovice a Klenovice u Soběslavi 26.3.2010 10.4.2010
18/10 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 28. a 29. května 2010 22.3.2010 30.5.2010
17/10 Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků - volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 28. a 29. května 2010 22.3.2010 30.5.2010
16/10 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh Závěrečného účtu obce Klenovice za rok 2009 22.3.2010 20.4.2010
15/10 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 1/2010 15.3.2010 9.7.2010
14/10 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška Pozemkového úřadu Tábor - rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, přechodu zástavního práva zákonného, předkupního a omezení dispozičních práv k dotčeným pozemkům pro katastrální území Roudná nad Lužnicí a Klenovice u Soběslavi 9.3.2010 24.3.2010
13/10 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 16.3.2010 4.3.2010 17.3.2010
12/10 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - Rozhodnutí, Stavební povolení pro stavbu 'Dálnice D3, stavba 0307 A Tábor - Soběslav, km 91,720 - km 95,420' 2.3.2010 18.3.2010
11/10 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 5.3.2010 24.2.2010 6.3.2010
10/10 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška Pozemkového úřadu Tábor o vystavení souhrnné bilance a zpracovaného návrhu jednoduché pozemkové úpravy v katastrálním území Myslkovice a Klenovice u Soběslavi 16.2.2010 18.3.2010
9/10 Informace dle zákona 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění 15.2.2010 22.7.2010
8/10 Elektronická podatelna 15.2.2010 10.11.2010
7/10 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výzva k povinné výměně řidičských průkazů 8.2.2010 1.1.2011
6/10 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o uložení písemnosti - Karel Pávek, nar. 1944 3.2.2010 19.2.2010
5/10 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí o umístění stavby - Zahradní domek a dřevník, doplňkové stavby k rodinnému domu č.p. 228 v Klenovicích na pozemku parc.č. 2122/62 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Lucie Ručková a Michal Ručka 1.2.2010 17.2.2010
4/10 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška, Oznámení o zahájení stavebního řízení - povolení stavby: „Dálnice D3, stavba 0307 A Tábor - Soběslav, km 91,720 - km 95,420“ 20.1.2010 5.2.2010
3/10 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 26.1.2010 18.1.2010 27.1.2010
2/10 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 11/2009 4.1.2010 7.4.2010
1/10 Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2009 4.1.2010 1.1.2011


  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek