KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2011

Úřední deska - historie roku 2011

Poř.č. Název dokumentu Vyvěšeno Sejmuto
79/11 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 12/2011 30.12.2011 17.1.2012
78/11 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Informace pro poplatníky daně z nemovitostí od roku 2012 27.12.2011 1.2.2012
77/11 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Informace o údajích k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku 2012 pro obec Klenovice 27.12.2011 1.2.2012
76/11 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - územní opatření o stavební uzávěře Klenovice 23.12.2011 10.1.2012
75/11 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 22.12.2011 14.12.2011 23.12.2011
74/11 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí o povolení - Novostavba garáže na pozemku parc.č. 2122/22 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Rozhodnutí o umístění stavby - Novostavba rodinného domu a garáže, zpevněné plochy, domovní ČOV, napojení na technické sítě a oplocení pozemku na pozemcích parc. č. 2122/21, 2122/22, 2122/23, 2418/1 a 2418/3 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, žadatel: Jana Janečková 12.12.2011 28.12.2011
73/11 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 20.12.2011 12.12.2011 21.12.2011
72/11 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 11/2011 7.12.2011 23.12.2011
71/11 Návrh rozpočtu obce Klenovice na rok 2012 5.12.2011 22.12.2011
70/11 Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 29.11.2011 2.1.2012
69/11 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozpočtový výhled Svazku obcí SOBĚSLAVSKO do roku 2015 24.11.2011 12.12.2011
68/11 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh rozpočtu DSO SOBĚSLAVSKO na rok 2012 24.11.2011 12.12.2011
67/11 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 29.11.2011 21.11.2011 30.11.2011
66/11 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o výběrovém řízení čís. C/169/2011 - prodej pozemku parc.č. 3487 v k.ú. Klenovice u Soběslavi 21.11.2011 21.12.2011
65/11 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Novostavba rodinného domu o 1 bytové jednotce, vrtaná studna + vodovod, jímka na vyvážení, vsakovací jáma na dešťové vody, elektropřípojka z elektroměrného pilíře, dílna + stání pro dva automobily a zpevněné plochy na pozemcích p.č. 387 a 388 v k.ú. Klenovice u Soběslavi, stavebník: Kristýna Severová 21.11.2011 7.12.2011
64/11 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh rozpočtu Svazku obcí TDO Lužnice na rok 2012 14.11.2011 7.12.2011
63/11 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 10/2011 2.11.2011 21.11.2011
62/11 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o spojení řízení o povolení výjimky s územním řízením, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Novostavba rodinného domu a garáže, zpevněné plochy, domovní ČOV, napojení na technické sítě a oplocení pozemku na pozemcích parc. č. 2122/21, 2122/22, 2122/23, 2418/1, 2418/3 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, žadatelka: Jana Janečková 2.11.2011 21.11.2011
61/11 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - oznámení o vystavení návrhu územního opatření o stavební uzávěře Klenovice
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Územní opatření o stavební uzávěře Klenovice
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Mapový podklad s vyznačeným územím, pro které platí stavební uzávěra
31.10.2011 18.12.2011
60/11 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - seznámení s podklady rozhodnutí - Novostavba rodinného domu o jedné bytové jednotce na pozemku p.č. 387 a 388 v k.ú. Klenovice u Soběslavi 27.10.2011 14.11.2011
59/11 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 8.11.2011 27.10.2011 9.11.2011
58/11 Elektronická podatelna 20.10.2011 24.9.2012
57/11 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 25.10.2011 17.10.2011 26.10.2011
56/11 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Územní rozhodnutí č. Výst.19688/2011/Pří - Rozhodnutí o umístění stavby oplocení sběrného dvora Klenovice - rozšíření na pozemku parc. č. 1312/1, 1312/20 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, žadatel: obec Klenovice 7.10.2011 25.10.2011
55/11 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 9/2011 7.10.2011 25.10.2011
54/11 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Novostavba hasičské zbrojnice pro Obec Klenovice, stavebník: obec Klenovice 29.9.2011 17.10.2011
53/11 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 27.9.2011 19.9.2011 28.9.2011
52/11 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, informace o jejich obsahu a místě zveřejnění dokumentace 14.9.2011 30.9.2011
51/11 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - oplocení recyklačního dvora Klenovice - rozšíření stávajícího recyklačního dvora na pozemku parc. č. 1312/1, 1312/20 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, žadatel: Obec Klenovice 5.9.2011 21.9.2011
50/11 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 13.9.2011 1.9.2011 14.9.2011
49/11 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 8/2011 29.8.2011 14.9.2011
48/11 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 25.8.2011 15.8.2011 26.8.2011
47/11 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Závěr zjišťovacího řízení - Rekultivace skládky Klenovice II, 1 etapa 8.8.2011 24.8.2011
46/11 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 9.8.2011 28.7.2011 10.8.2011
45/11 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - Rozhodnutí Pozemkového úřadu Tábor o výměně nebo přechodu vlastnických práv, popřípadě o zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, obec Klenovice, včetně rozšířeného obvodu v katastrálním území Soběslav, obec Soběslav a v katastrálním území Rybova Lhota, obec Skalice 27.7.2011 12.8.2011
44/11 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Informace o vyvěšení rozhodnutí Pozemkového úřadu Tábor o výměně nebo přechodu vlastnických práv, popř. o zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům týkající se komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Klenovice u Soběslavi, včetně rozšířeného obvodu v k.ú. Soběslav a v k.ú. Rybova Lhota 27.7.2011 12.8.2011
43/11 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí o umístění stavby - Novostavba rodinného domu o 1 bytové jednotce, vrtaná studna + vodovod, jímka na vyvážení, vsakovací jáma na dešťové vody, elektropřípojka z elektroměrného pilíře, dílna + stání pro dva automobily a zpevněné plochy v Klenovicích na pozemcích parc. č. 387 a parc.č. 388 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, stavebník: Kristýna Severová 25.7.2011 10.8.2011
42/11 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 7/2011 20.7.2011 5.8.2011
41/11 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) - odstranění nebo ořez stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení 15.7.2011 16.11.2011
40/11 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. - zahájení zjišťovacího záměru zařazeného do kategorie II, záměr: „Rekultivace skládky Klenovice II, 1 etapa“ 13.7.2011 29.7.2011
39/11 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 12.7.2011 4.7.2011 13.7.2011
38/11 Informace dle zákona 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění 4.7.2011 13.6.2012
37/11 Oznámení o zamýšleném prodeji pozemků 24.6.2011 12.7.2011
36/11 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné pro rok 2010 - vodné, ČEVAK a.s. 24.6.2011 12.7.2011
35/11 ROZHODNUTÍ Veřejnou vyhláškou - změna v síti místních komunikacích 22.6.2011 8.7.2011
34/11 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 28.6.2011 17.6.2011 29.6.2011
33/11 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 6/2011 9.6.2011 27.6.2011
32/11 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o pokračování územního a stavebního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Novostavba rodinného domu o 1 bytové jednotce, vrtaná studna + vodovod, jímka na vyvážení, vsakovací jáma na dešťové vody, elektropřípojka z elektroměrného pilíře, dílna + stání pro dva automobily a zpevněné plochy v Klenovicích na pozemcích parc. č. 387 a parc.č. 388 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, stavebník: Kristýna Severová 8.6.2011 24.6.2011
31/11 Veřejná vyhláška - Uvědomění o zahájení řízení o změnách v síti místních komunikacích 6.6.2011 22.6.2011
30/11 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 1.6.2011 23.5.2011 2.6.2011
29/11 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 31.5.2011 20.5.2011 1.6.2011
28/11 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné pro rok 2010 - stočné, Příjemce stočného, vlastník a provozovatel kanalizace: Obec Klenovice 18.5.2011 3.6.2011
27/11 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí - záměr „V406/V407 Kočín - Mírovka, nové vedení 400 kV“,

Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha č. 1 ke stanovisku k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí - záměr „V406/V407 Kočín - Mírovka, nové vedení 400 kV“
13.5.2011 31.5.2011
26/11 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh závěrečného účtu Svazku obcí SOBĚSLAVSKO za rok 2010 11.5.2011 27.5.2011
25/11 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 19.4.2011 11.4.2011 20.4.2011
24/11 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh závěrečného účtu Svazku obcí TDO Lužnice za rok 2010 7.4.2011 26.4.2011
23/11 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 5/2011 23.3.2011 8.4.2011
22/11 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 21.3.2011 14.3.2011 22.3.2011
21/11 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 22.3.2011 11.3.2011 23.3.2011
20/11 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 4/2011 9.3.2011 25.3.2011
19/11 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí o umístění stavby - vodovod a kanalizace pro 6 RD Klenovice na pozemku parc. č. 23, 36/2, 2116, 2117/1, 2415/11, 2424/1, 2445, 2478, p. p. k. 82, 97, 2119/2 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, žadatel: Obec Klenovice 8.3.2011 24.3.2011
18/11 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí o umístění stavby - sklad zahradního nářadí a domácí dílny u domu čp. 219 - doplňková stavba k rodinnému domu č.p. 219 v Klenovicích na pozemku parc.č. 400/5 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, stavebník: Monika Sosnová 3.3.2011 21.3.2011
17/11 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí veřejnou vyhláškou - povolení ke zřízení vodních děl v rámci akce s názvem „Dálnice D3 - stavba 0307A Tábor - Soběslav - vodohospodářské objekty řady 300“, investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader příloha k Rozhodnutí
3.3.2011 21.3.2011
16/11 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 1.3.2011 21.2.2011 2.3.2011
15/11 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Dražební vyhláška - pozemek parc.č. 410 v k.ú. Klenovice u Soběslavi 18.2.2011 25.3.2011
14/11 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Dražební vyhláška - spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 pozemku parc.č. 414/1 v k.ú. Klenovice u Soběslavi 18.2.2011 25.3.2011
13/11 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení veřejného projednávání posudku a současně dokumentace - záměr „V406/V407 Kočín - Mírovka, nové vedení 400 kV“ 8.2.2011 1.3.2011
12/11 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh Závěrečného účtu obce Klenovice za rok 2010 7.2.2011 1.3.2011
11/11 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 15.2.2011 3.2.2011 16.2.2011
10/11 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou o žádosti ve věci: Dálnice D3 - stavba 0307A Tábor - Soběslav - vodohospodářské objekty řady 300 2.2.2011 18.2.2011
9/11 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí - Stavební povolení veřejnou vyhláškou - Rekonstrukce místní komunikace parc. č. 381/4 v Klenovicích (včetně nového chodníku) na pozemku parc. č. 381/4, 2420/13, 361/3 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, stavebník: Obec Klenovice 26.1.2011 11.2.2011
8/11 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Usnesení, přerušení - Novostavba rodinného domu o 1 bytové jednotce, vrtaná studna + vodovod, jímka na vyvážení, vsakovací jáma dešťové vody, elektropřípojka z elektroměrného pilíře, dílna + stání pro dva automobily a zpevněné plochy v Klenovicích na pozemcích parc. č. 387 a 388 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, stavebník: Kristýna Severová 24.1.2011 9.2.2011
7/11 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí, zamítnutí - Stavba pro reklamu na stojinách o rozměru 520 cm x 250 cm, výška 450 cm na pozemku parc. č. 1354 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, žadatel: Vesna Liberec, spol. s r.o. 21.1.2011 8.2.2011
6/11 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení - Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - vodovod a kanalizace pro 6 RD Klenovice, žadatel: Obec Klenovice 20.1.2011 7.2.2011
5/11 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí, Stavební povolení veřejnou vyhláškou - Stavební úprava přechodů a chodníků v Klenovicích (přes a podél silnice I/3), stavebník: Obec Klenovice 19.1.2011 4.2.2011
4/11 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Umístění doplňkové stavby - skladu zahradního nářadí a domácí dílny u domu čp. 219 o zastavěné ploše 34,4 m na pozemku parc. č. 400/5 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, stavebník: Monika Sosnová 19.1.2011 4.2.2011
3/11 Oznámení - doplněk dokumentace vlivů záměru „V406/V407 Kočín – Mírovka, nové vedení 400 kV“ na životní prostředí a posudek o vlivech záměru na životní prostředí 17.1.2011 2.2.2011
2/11 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 3/2010 3.1.2011 19.1.2011
1/11 Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2010 3.1.2011 28.4.2011


  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek