KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2012

Úřední deska - historie roku 2012

Poř.č. Název dokumentu Vyvěšeno Sejmuto
87/12 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 20/2012 21.12.2012 8.1.2013
86/12 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Informace o údajích k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku 2013 18.12.2012 1.6.2013
85/12 Oznámení o prvním zasedání okrskové volební komise - volba prezidenta republiky 13.12.2012 20.12.2012
84/12 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 18.12.2012 10.12.2012 19.12.2012
83/12 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o výběrovém řízení čís. C/159/2012 - prodej pozemku parc.č. 3483 v k.ú. Klenovice u Soběslavi 10.12.2012 17.1.2013
82/12 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 20.12.2012 10.12.2012 21.12.2012
81/12 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 19/2012 6.12.2012 22.12.2012
80/12 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh rozpočtu DSO SOBĚSLAVSKO na rok 2013 3.12.2012 19.12.2012
79/12 Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 29.11.2012 17.12.2012
78/12 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Přístavba garáže ke stávajícímu rodinnému domu čp. 221 v obci Klenovice na pozemku parc. č. 2122/43 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, stavebník: Kamil Živný a Markéta Slabá 29.11.2012 17.12.2012
77/12 Návrh rozpočtu obce Klenovice na rok 2013 28.11.2012 18.12.2012
76/12 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 29.11.2012 21.11.2012 30.11.2012
75/12 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh rozpočtu Svazku obcí TDO Lužnice na rok 2013 16.11.2012 4.12.2012
74/12 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - zahradní domek do 25 m2 na pozemku parc. č. 2122/97 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, žadatel: Kamil Živný 15.11.2012 3.12.2012
73/12 Informace o době a místě konání volby prezidenta republiky 7.11.2012 13.1.2013
72/12 Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volba prezidenta republiky 7.11.2012 27.1.2013
71/12 Záměr obce Klenovice s pozemky pro modernizaci trati Veselí n. L. - Tábor 5.11.2012 21.11.2012
70/12 Záměr obce Klenovice prodat pozemky 5.11.2012 21.11.2012
69/12 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Přístřešek pro parkování osobních automobilů u rodinného domu č.p. 132 v Klenovicích na pozemku parc. č. 452/1 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, stavebník: Pavla Novotná, Roman Novotný 5.11.2012 21.11.2012
68/12 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 18/2012 31.10.2012 16.11.2012
67/12 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Odročení dražebního jednání na neurčito. Dražební jednání dle dražební vyhlášky - jedna ideální polovina domu čp. 197 na st. parc.č. 321 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi a pozemky st.parc.č. 321, parc.č. 381/13, parc.č. 381/15 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi 30.10.2012 15.11.2012
66/12 Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se ruší obecně závazné vyhlášky obce Klenovice č. 1/2001, o vymezení závazné části územního plánu obce Klenovice, č. 1/2002, kterou se vymezuje závazná část změny č. 1 územního plánu obce Klenovice, č. 2/2006, kterou se vymezuje závazná část změny č. 2 územního plánu obce Klenovice 25.10.2012 12.11.2012
65/12 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 25.10.2012 17.10.2012 26.10.2012
64/12 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí o umístění stavby - Novostavba rodinného domu o 1 bytové jednotce, vrtaná studna + vodovod, jímka na vyvážení, vsakovací jáma na dešťové vody, elektropřípojka z elektroměrného pilíře, dílna + stání pro dva automobily a zpevněné plochy v Klenovicích na pozemcích parc. č. 387 a parc. č. 388 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, stavebník: Kristýna Severová 15.10.2012 31.10.2012
63/12 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Dražební vyhláška - nemovitosti v katastrálním území Zvěrotice: pozemek st. parc. č . 87, zastavěná plocha a nádvoří; pozemek parc. č. 385, ostatní plocha; pozemek parc. č. 2111, ostatní plocha; budovy výroby čp. 57, stojící na pozemku st. parc. č. 87, v části obce Zvěrotice 12.10.2012 18.12.2012
62/12 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 17/2012 5.10.2012 23.10.2012
61/12 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - Územní plán Klenovice
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Územní plán Klenovice - hlavní výkres
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Územní plán Klenovice - textová část
1.10.2012 17.10.2012
60/12 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o výběrovém řízení čís. C/129/2012 - prodej pozemku parc.č. 3485 v k.ú. Klenovice u Soběslavi 26.9.2012 25.10.2012
59/12 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o výběrovém řízení čís. C/128/2012 - prodej pozemku parc.č. 3483 v k.ú. Klenovice u Soběslavi 26.9.2012 25.10.2012
58/12 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí o umístění stavby - přístavba zádveří k rodinnému domu, vestavba do půdního prostoru domu čp. 187 Klenovice č.p. 187 na pozemku st. p. 365, parc. č. 490/2 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, stavebník: Tomáš Hořický, Kamila Hořická 26.9.2012 12.10.2012
57/12 Elektronická podatelna 24.9.2012 22.4.2013
56/12 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Dražební vyhláška - jedna ideální polovina domu čp. 197 na st. parc.č. 321 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi a pozemky st.parc.č. 321, parc.č. 381/13, parc.č. 381/15 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi 24.9.2012 30.10.2012
55/12 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výběrové řízení formou licitace k zamýšlenému prodeji nemovitostí, stavebních pozemků ve vlastnictví obce Klenovice 18.9.2012 28.9.2012
54/12 Upozornění varující před konzumací alkoholu 18.9.2012 15.10.2012
53/12 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 26.9.2012 17.9.2012 26.9.2012
52/12 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí o umístění stavby - vodovod Klenovice a vodovodní přípojka pro čp. 7 (Pneuservis + RD) na pozemku parc. č. 1334/3, 1350/4, 2416/1, 2426/6, st.p. 314 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, žadatel: Obec Klenovice 17.9.2012 3.10.2012
51/12 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 25.9.2012 17.9.2012 26.9.2012
50/12 Záměr obce Klenovice prodat pozemky 10.9.2012 28.9.2012
49/12 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí o umístění stavby - rodinný dvojdům a vedení vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku parc. č. 852/31, 852/35 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, stavebník: Jaroslav Hybš, Gabriela Hybšová 31.8.2012 18.9.2012
48/12 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí o umístění stavby - provozovna kadeřnictví a novostavba garáže na pozemku parc. č. 67/4 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, stavebník: Lukáš Bierl, Lucie Bierlová 31.8.2012 18.9.2012
47/12 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) - odstranění nebo ořez stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení 16.8.2012 16.11.2012
46/12 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - vodovod Klenovice a vodovodní přípojka pro čp. 7 (Pneuservis + RD) na pozemku parc. č. 1334/3, 1350/4, 2416/1, 2426/6 st.p. č.314 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, žadatel: Obec Klenovice 15.8.2012 31.8.2012
45/12 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Přístavba zádveří k rodinnému domu, vestavba do půdního prostoru domu čp. 187 Klenovice na pozemku st. p. 365, parc. č. 490/2 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, stavebník: Tomáš Hořický, Kamila Hořická 13.8.2012 31.8.2012
44/12 Oznámení o době a místě konání voleb - volby do zastupitelstva kraje konané ve dnech 12.10.2012 a 13.10.2012 13.8.2012 14.10.2012
43/12 Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků - volby do zastupitelstva kraje konané ve dnech 12.10.2012 a 13.10.2012 13.8.2012 14.10.2012
42/12 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 16/2012 25.7.2012 10.8.2012
41/12 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Rodinný dvojdům a vedení vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku parc. č. 852/31 852/35 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, stavebník: Jaroslav Hybš, Gabriela Hybšová 25.7.2012 10.8.2012
40/12 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o pokračování územního a stavebního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Novostavba rodinného domu o 1 bytové jednotce, vrtaná studna + vodovod, jímka na vyvážení, vsakovací jáma na dešťové vody, elektropřípojka z elektroměrného pilíře, dílna + stání pro dva automobily a zpevněné plochy v Klenovicích na pozemcích parc. č. 387 a parc. č. 388 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, stavebník: Kristýna Severová 23.7.2012 8.8.2012
39/12 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Novostavba garáže a provozovna kadeřnictví na pozemku parc. č. 67/4 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, stavebník: Lukáš Bierl, Lucie Bierlová 17.7.2012 2.8.2012
38/12 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - Rozhodnutí Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Tábor o odvolání k návrhu pozemkových úprav v katastrálním území Roudná nad Lužnicí 17.7.2012 2.8.2012
37/12 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí o umístění stavby - sklad zahradní techniky u domu čp. 178 na pozemku parc. č. 852/58 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, stavebník: Jiří Drtina a Martina Drtinová 10.7.2012 26.7.2012
36/12 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 17.7.2012 9.7.2012 17.7.2012
35/12 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o výběrovém řízení čís. C/96/2012 - prodej pozemku parc.č. 3544 v k.ú. Klenovice u Soběslavi 2.7.2012 2.8.2012
34/12 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o výběrovém řízení čís. C/87/2012 - prodej pozemku parc.č. 3501 v k.ú. Klenovice u Soběslavi 2.7.2012 2.8.2012
33/12 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné pro rok 2011 - vodné, ČEVAK a.s. 26.6.2012 12.7.2012
32/12 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 15/2012 14.6.2012 2.7.2012
31/12 Informace dle zákona 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění 13.6.2012 30.5.2013
30/12 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Závěr zjišťovacího řízení podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“) - koncepce „Program rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje 2014 - 2020“ 4.6.2012 20.6.2012
29/12 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí o umístění stavby - Rekonstrukce a přístavba ke stávajícímu objektu bývalého autobazaru pro potřeby pneuservisu s drobnými opravami bez lakování v Klenovicích parc.č. st.p. 53/2 a parc.č. 1362/2 k.ú. Klenovice u Soběslavi, stavebník: Zdeněk Došek, Andrea Došková 31.5.2012 18.6.2012
28/12 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 7.6.2012 30.5.2012 7.6.2012
27/12 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Tábor vyrozumívá ostatní účastníky řízení o obsahu podaných odvolání proti rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Roudná nad Lužnicí včetně rozšířeného obvodu v k.ú. Klenovice u Soběslavi, Myslkovice a Skalice nad Lužnicí 30.5.2012 15.6.2012
26/12 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - sklad zahradní techniky u domu čp. 178 na pozemku parc. č. 852/58 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, stavebník: Jiří Drtina a Martina Drtinová 29.5.2012 14.6.2012
25/12 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 14/2012 23.5.2012 8.6.2012
24/12 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 15.5.2012 7.5.2012 16.5.2012
23/12 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - Veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu územního plánu Klenovice
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Textová část - územní plán Klenovice
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Hlavní výkres - územní plán Klenovice
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Koordinační výkres - odůvodnění územního plánu Klenovice
7.5.2012 22.6.2012
22/12 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 15.5.2012 3.5.2012 16.5.2012
21/12 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška Pozemkového úřadu Tábor - Rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Roudná nad Lužnicí včetně rozšířeného obvodu v k.ú. Klenovice u Soběslavi, Myslkovice a Skalice nad Lužnicí 2.5.2012 18.5.2012
20/12 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Rekonstrukce a přístavba ke stávajícímu objektu pro potřeby pneuservisu s drobnými opravami bez lakování v Klenovicích parc.č. st.p. 53/2 a parc.č. 1362/2, stavebník: Zdeněk Došek, Andrea Došková 28.4.2012 15.5.2012
19/12 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh závěrečného účtu Svazku obcí SOBĚSLAVSKO za rok 2011 26.4.2012 14.5.2012
18/12 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí o umístění stavby - Veřejné osvětlení Klenovice - lokalita 6 RD na pozemku parc. č. 23, 2415/1, 2424/1, 2478, 3073, 3078, 3102 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, stavebník: obec Klenovice 16.4.2012 3.5.2012
17/12 Informace o oznámení koncepce „Program rozvoje Jihočeského kraje 2014 - 2020“ 16.4.2012 17.5.2012
16/12 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Program rozvoje Jihočeského kraje 2014 - 2020“ 16.4.2012 17.5.2012
15/12 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí o umístění stavby - Klenovice, kabel NN, lokalita 6 RD č.st. SB-5110-157 Klenovice na pozemku st. p. 38/1, 140, parc. č. 23, 2117/1, 2415/1, 2415/13, 2415/14, 2415/15, 2424/1, 2478, 2484 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi 13.4.2012 2.5.2012
14/12 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí o umístění stavby na pozemku st. p. 45, parc. č. 3481, 3483, 3484, 3485, 3486 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, nová zemní kabelová přípojka pro dům čp. 61 12.4.2012 28.4.2012
13/12 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - daň z nemovitostí na rok 2012 4.4.2012 17.5.2012
12/12 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh závěrečného účtu Svazku obcí TDO Lužnice za rok 2011 28.3.2012 13.4.2012
11/12 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 27.3.2012 16.3.2012 28.3.2012
10/12 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Veřejné osvětlení Klenovice - lokalita 6 RD na pozemku parc č. 3078, 2478, 23, 2424/1, 3073, 3102, 2415/1 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, stavebník: Obec Klenovice 8.3.2012 26.3.2012
9/12 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Klenovice, Ovčín, kabel NN p. Kluzáková, žadatel: E.ON Distribuce a.s. 2.3.2012 20.3.2012
8/12 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Klenovice, kabel NN, lokalita 6 RD č.st. SB-5110-157 Klenovice, stavebník: E.ON Distribuce a.s. 1.3.2012 19.3.2012
7/12 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 13/2012 22.2.2012 9.3.2012
6/12 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh Závěrečného účtu obce Klenovice za rok 2011 15.2.2012 5.3.2012
5/12 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 17.2.2012 8.2.2012 18.2.2012
4/12 Záměr obce Klenovice pronajmout pozemky 30.1.2012 15.12.2012
3/12 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 7.2.2012 30.1.2012 8.2.2012
2/12 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí o umístění stavby - Novostavba hasičské zbrojnice pro Obec Klenovice, Klenovice č.p. 126 na pozemku st. p. 184, parc. č. 57/13 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi 9.1.2012 25.1.2012
1/12 Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2011 2.1.2012 5.3.2012


  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek