KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2013

Úřední deska - historie roku 2013

Poř.č. Název dokumentu Vyvěšeno Sejmuto
75/13 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška Ministerstva životního prostředí o zveřejnění opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha k veřejné vyhlášce: Opatření obecné povahy
27.12.2013 14.1.2014
74/13 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 29/2013 23.12.2013 8.1.2014
73/13 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Informace o údajích k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2014 pro obec Klenovice 18.12.2013 3.6.2014
72/13 Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 17.12.2013 2.1.2014
71/13 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí 12.12.2013 28.12.2013
70/13 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 17.12.2013 9.12.2013 18.12.2013
69/13 Návrh rozpočtu obce Klenovice na rok 2014 27.11.2013 17.12.2013
68/13 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 5.12.2013 25.11.2013 6.12.2013
67/13 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 28/2013 20.11.2013 6.12.2013
66/13 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh rozpočtu DSO SOBĚSLAVSKO na rok 2014 19.11.2013 5.12.2013
65/13 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh rozpočtu Svazku obcí TDO Lužnice na rok 2014 19.11.2013 5.12.2013
64/13 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 14.11.2013 6.11.2013 15.11.2013
63/13 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - doručení návrhu 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území a informace o možnosti uplatnit připomínky k zpracovanému návrhu (opravená VV, původní VV vyvěšena 29.10.2013 a sejmuta 4.11.2013) 4.11.2013 23.12.2013
62/13 Informace o zveřejnění návrhu koncepce „Program rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje 2014 - 2020“ včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví 29.10.2013 29.11.2013
61/13 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - zveřejnění návrhu koncepce „Program rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje 2014 - 2020“ včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví 29.10.2013 29.11.2013
60/13 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - doručení návrhu 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, včetně vyhodnocení vlivu na životní prostředí a informace o možnosti uplatnit připomínky k zpracovanému návrhu (nahrazeno VV vyvěšenou 4.11.2013, poř.č. 63/13) 29.10.2013 4.11.2013
59/13 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 27/2013 24.10.2013 9.11.2013
58/13 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 31.10.2013 21.10.2013 1.11.2013
57/13 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 15.10.2013 7.10.2013 16.10.2013
56/13 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška Ministerstva životního prostředí - návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Opatření obecné povahy (návrh)
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha č. 2 opatření obecné povahy
19.9.2013 7.10.2013
55/13 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 26/2013 13.9.2013 1.10.2013
54/13 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 19.9.2013 9.9.2013 20.9.2013
53/13 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 25. a 26. října 2013 2.9.2013 27.10.2013
52/13 Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 25. a 26. října 2013 2.9.2013 27.10.2013
51/13 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 5.9.2013 26.8.2013 6.9.2013
50/13 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) - odstranění nebo ořez stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení 6.8.2013 16.11.2013
49/13 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje č. 4/2013 ze dne 05.08.2013 o zrušení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 5.8.2013 21.8.2013
48/13 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje č. 3/2013 ze dne 26.07.2013 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 26.7.2013 6.8.2013
47/13 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 25/2013 17.7.2013 2.8.2013
46/13 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 11.7.2013 3.7.2013 12.7.2013
45/13 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné pro rok 2012 - vodné, ČEVAK a.s. 21.6.2013 9.7.2013
44/13 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 27.6.2013 18.6.2013 28.6.2013
43/13 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 24/2013 14.6.2013 2.7.2013
42/13 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Nařízení Státní veterinární správy: Mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy - varroázy včel v Jihočeském kraji 13.6.2013 29.6.2013
41/13 Veřejná vyhláška o uložení písemnosti - Edith Thiele, nar. 1966 6.6.2013 24.6.2013
40/13 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje č. 1/2013 ze dne 2.06.2013 o vyhlášení stavu nebezpečí 3.6.2013 3.7.2013
39/13 Informace dle zákona 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění 30.5.2013 3.6.2014
38/13 Oznámení o zamýšleném prodeji pozemku 29.5.2013 14.6.2013
37/13 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 6.6.2013 29.5.2013 7.6.2013
36/13 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška Státního pozemkového úřadu včetně rozhodnutí - pozemkové úpravy v k.ú. Roudná nad Lužnicí včetně rozšířeného obvodu v k.ú. Klenovice u Soběslavi, k.ú. Myslkovice a k.ú. Skalice nad Lužnicí 24.5.2013 11.6.2013
35/13 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 23/2013 11.5.2013 28.5.2013
34/13 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 16.5.2013 7.5.2013 17.5.2013
33/13 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh závěrečného účtu Svazku obcí SOBĚSLAVSKO za rok 2012 25.4.2013 13.5.2013
32/13 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 2.5.2013 24.4.2013 3.5.2013
31/13 Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů 22.4.2013  
30/13 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - daň z nemovitostí na rok 2013
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitostí v roce 2013
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitostí od roku 2013
19.4.2013 28.5.2013
29/13 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh závěrečného účtu Svazku obcí TDO Lužnice za rok 2012 12.4.2013 30.4.2013
28/13 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí o umístění stavby - Sklad zahradního nářadí u domu čp. 187 v Klenovicích na pozemku parc. č. 490/2 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, žadatel: Tomáš Hořický, Kamila Hořická 29.3.2013 16.4.2013
27/13 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 22/2013 28.3.2013 15.4.2013
26/13 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí o umístění stavby - Novostavba přístřešku u rodinného domu č.p. 134 v Klenovicích na pozemku parc. č. 444/2 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, stavebník: Libor Prágr, Monika Prágrová 20.3.2013 5.4.2013
25/13 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška: Stavební povolení - Prodloužení vodovodu a vodovodní přípojka pro č.p.7 v Klenovicích, stavebník: obec Klenovice 15.3.2013 3.4.2013
24/13 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 21.3.2013 13.3.2013 22.3.2013
23/13 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 21/2013 7.3.2013 24.3.2013
22/13 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Usnesení o odročení dražby nařízené na den 4.4.2013 na neurčito - podíl 1/2 nemovitostí v katastrálním území Klenovice u Soběslavi: pozemek parc.č. st. 201, pozemek parc.č. 3299, stavba pro rodinnou rekreaci č.e. 8 2.3.2013 5.4.2013
21/13 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí o umístění stavby - Komunikace pro 6RD Klenovice na pozemku parc. č. 2424/1, 3073, 3078, 3102 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, žadatel: Obec Klenovice 26.2.2013 14.3.2013
20/13 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí o umístění stavby - Novostavba rodinného domu s garáží a přístřeškem vč. zpevněných ploch, napojení na technické sítě a oplocení pozemku na pozemcích parc.č. 23/8, 2117/12 a 23/13 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, stavebník: Zdeněk Kubík a Kateřina Semrádová 25.2.2013 13.3.2013
19/13 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 7.3.2013 25.2.2013 8.3.2013
18/13 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí o umístění stavby - Přístavba garáže ke stávajícímu rodinnému domu čp.221 na pozemku parc. č. 2122/43 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, stavebník: Kamil Živný a Markéta Slabá 22.2.2013 12.3.2013
17/13 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 28.2.2013 20.2.2013 28.2.2013
16/13 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí o umístění stavby - Buňka - sportovní zázemí na dětském hřišti „Lomky“ na pozemku parc. č. 2555 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, žadatel: Obec Klenovice 19.2.2013 7.3.2013
15/13 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Novostavba přístřešku u rodinného domu č.p. 134 v Klenovicích na pozemku parc. č. 444/2 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, stavebník: Libor Prágr, Monika Prágrová 11.2.2013 27.2.2013
14/13 Záměr obce Klenovice prodat pozemky 11.2.2013 28.2.2013
13/13 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Dražební vyhláška - podíl 1/2 nemovitostí v katastrálním území Klenovice u Soběslavi: pozemek parc.č. st. 201, pozemek parc.č. 3299, stavba pro rodinnou rekreaci č.e. 8 6.2.2013 5.4.2013
12/13 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou o žádosti ve věci: „Prodloužení vodovodu a vodovodní přípojka č.p.7 v Klenovicích“, žadatel: Obec Klenovice 6.2.2013 1.3.2013
11/13 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh závěrečného účtu obce Klenovice za rok 2012 4.2.2013 28.2.2013
10/13 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní památky Lužnice a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ní vlastníkům pozemků 31.1.2013 18.2.2013
9/13 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Sklad zahradního nářadí u domu čp. 187 na pozemku parc. č. 490/2 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, stavebník: Tomáš Hořický a Kamila Hořická 31.1.2013 18.2.2013
8/13 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí o umístění stavby - Zahradní domek do 25 m na pozemku parc. č. 2122/97 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, žadatel: Kamil Živný 30.1.2013 15.2.2013
7/13 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí o umístění stavby - Přístřešek pro parkování osobních automobilů u rodninného domu č.p. 132 v Klenovicích na pozemku parc. č. 452/1 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, stavebník: Pavla Novotná a Roman Novotný 28.1.2013 13.2.2013
6/13 Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2012 21.1.2013 6.2.2013
5/13 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Novostavba rodinného domu s garáží a přístřeškem vč. zpevněných ploch, napojení na technické sítě a oplocení pozemku na pozemcích parc.č. 23/8, 2117/12 a 23/13 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, stavebníci: Zdeněk Kubík a Kateřina Semrádová 18.1.2013 5.2.2013
4/13 Informace o době a místě konání volby prezidenta republiky - II. kolo 15.1.2013 27.1.2013
3/13 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Komunikace pro 6RD Klenovice na pozemku parc. č. 2424/1, 3073, 3078, 3102 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, žadatel: Obec Klenovice 11.1.2013 29.1.2013
2/13 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - buňka - sportovní zázemí na dětském hřišti "Lomky" na pozemku parc. č. 2555 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, žadatel: Obec Klenovice 10.1.2013 26.1.2013
1/13 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o výběrovém řízení čís. C/167/2012 - prodej pozemku parc.č. 3501 v k.ú. Klenovice u Soběslavi 2.1.2013 17.1.2013  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek