KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2014

Úřední deska - historie roku 2014

Poř.č. Název dokumentu Vyvěšeno Sejmuto
69/14 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, informace o jejich obsahu a místě zveřejnění dokumentace 23.12.2014 8.1.2015
68/14 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 2/2014 19.12.2014 6.1.2015
67/14 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 16.12.2014 2.1.2015
66/14 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 16.12.2014 8.12.2014 17.12.2014
65/14 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 18.12.2014 8.12.2014 19.12.2014
64/14 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Usnesení o odročení dražby nařízené na den 3.12.2014 na neurčito - podíl 1/2 nemovitostí v katastrálním území Klenovice u Soběslavi: pozemek parc.č. st. 201, pozemek parc.č. 3299, stavba pro rodinnou rekreaci č.e. 8 3.12.2014 19.12.2014
63/14 Návrh rozpočtu obce Klenovice na rok 2015 26.11.2014 16.12.2014
62/14 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh rozpočtu DSO SOBĚSLAVSKO na rok 2015 25.11.2014 11.12.2014
61/14 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh rozpočtu Svazku obcí TDO Lužnice na rok 2015 13.11.2014 1.12.2014
60/14 Žádost o připomínky k návrhu změny stávající evropsky významné lokality CZ0313106 Lužnice a Nežárka
Bližší informace v přílohách. Případné připomínky můžete podávat do 15.12.2014 na OÚ Klenovice.
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Žádost o připomínky
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Mapa
13.11.2014 16.12.2014
59/14 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 1/2014 12.11.2014 28.11.2014
58/14 Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Klenovice dne 6.11.2014 27.10.2014 7.11.2014
57/14 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 30.10.2014 17.10.2014 31.10.2014
56/14 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti - Jiří Novotný, MUDr. Zdeněk Suna 13.10.2014 30.10.2014
55/14 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce 11.10.2014 28.10.2014
54/14 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 36/2014 9.10.2014 25.10.2014
53/14 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výzva k vyjádření k podanému odvolání ve věci Rozhodnutí o změně pravomocného územního rozhodnutí o umístění stavby: Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí 7.10.2014 23.10.2014
52/14 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Dražební jednání - podíl 1/2 nemovitostí v katastrálním území Klenovice u Soběslavi: pozemek parc.č. st. 201, pozemek parc.č. 3299, stavba pro rodinnou rekreaci č.e. 8 2.10.2014 3.12.2014
51/14 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 35/2014 1.10.2014 17.10.2014
50/14 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 9.10.2014 1.10.2014 9.10.2014
49/14 Oznámení o zamýšleném pronájmu pozemku 24.9.2014 9.10.2014
48/14 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 25.9.2014 17.9.2014 26.9.2014
47/14 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 18.9.2014 8.9.2014 19.9.2014
46/14 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Nařízení města Soběslav č. 3/2014 - zadání zpracování lesních hospodářských osnov 27.8.2014 12.9.2014
45/14 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Dražební vyhláška - podíl 1/4 na nemovité věci v katastrálním území Červené Záhoří: pozemky parc.č. 1039/1 a 1039/3 13.8.2014 30.9.2014
44/14 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti - Jiří Novotný, MUDr. Zdeněk Suna 11.8.2014 27.8.2014
43/14 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na ořez popř. odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení distribuční soustavy 5.8.2014 19.11.2014
42/14 Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Klenovice ve dnech 10. a 11. října 2014 4.8.2014 12.10.2014
41/14 Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby do Zastupitelstva obce Klenovice konané ve dnech 10. a 11. října 2014 4.8.2014 12.10.2014
40/14 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Dražební jednání - podíl 1/2 nemovitostí v katastrálním území Klenovice u Soběslavi: pozemek parc.č. st. 201, pozemek parc.č. 3299, stavba pro rodinnou rekreaci č.e. 8 29.7.2014 2.10.2014
39/14 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 34/2014 19.7.2014 5.8.2014
38/14 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 10.7.2014 2.7.2014 11.7.2014
37/14 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - novostavba rodinného domu s garáží včetně zpevněných ploch a napojení na technické sítě, umístění ČOV - Klenovice na pozemku parc. č. 358/1, 358/2, 362/1, 381/4 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, žadatel: Martin Šimek a Radka Pávková 18.6.2014 4.7.2014
36/14 Veřejná vyhláška o uložení písemnosti - René Danda, nar. 1965 18.6.2014 4.7.2014
35/14 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 26.6.2014 16.6.2014 27.6.2014
34/14 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 33/2014 12.6.2014 28.6.2014
33/14 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky - zakázka: „Rekonstrukce MK p.č.381/4 v Klenovicích“ 6.6.2014 24.6.2014
32/14 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška o 1. aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, datu a místě konání veřejného projednání a zveřejnění dokumentace 6.6.2014 16.7.2014
31/14 Informace dle zákona 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění 3.6.2014 24.6.2015
30/14 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí, kterým se reviduje Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení: „Rekonstrukce MK p.č.381/4 v Klenovicích“
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o podání námitek - „Rekonstrukce MK p.č.381/4 v Klenovicích“
31.5.2014 17.6.2014
29/14 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 5.6.2014 28.5.2014 6.6.2014
28/14 Veřejná vyhláška o uložení písemnosti - Edith Thiele, nar. 1966 26.5.2014 11.6.2014
27/14 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí o změně pravomocného územního rozhodnutí o umístění stavby: Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí 26.5.2014 11.6.2014
26/14 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Usnesení o odročení dražby nařízené na den 11.6.2014 na neurčito - podíl 1/2 nemovitostí v katastrálním území Klenovice u Soběslavi: pozemek parc.č. st. 201, pozemek parc.č. 3299, stavba pro rodinnou rekreaci č.e. 8 19.5.2014 12.6.2014
25/14 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti - Jiří Novotný, MUDr. Zdeněk Suna, Miloš Bauer, Ivana Drdová, Milan Drda 5.5.2014 21.5.2014
24/14 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné pro rok 2013 - vodné, ČEVAK a.s. 30.4.2014 16.5.2014
23/14 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh závěrečného účtu Svazku obcí SOBĚSLAVSKO za rok 2013 28.4.2014 14.5.2014
22/14 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 32/2014 27.4.2014 13.5.2014
21/14 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2014
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí v roce 2014
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2014
25.4.2014 3.6.2014
20/14 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 24.4.2014 14.4.2014 25.4.2014
19/14 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí zadavatele o zrušení výběrového řízení - název zakázky: „Rekonstrukce MK p.č.381/4 v Klenovicích“ 14.4.2014 28.5.2014
18/14 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Dražební vyhláška - podíl 1/2 nemovitostí v katastrálním území Klenovice u Soběslavi: pozemek parc.č. st. 201, pozemek parc.č. 3299, stavba pro rodinnou rekreaci č.e. 8 13.4.2014 12.6.2014
17/14 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 17.4.2014 7.4.2014 18.4.2014
16/14 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Nařízení Státní veterinární správy o ukončení mimořádných veterinárních opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel 7.4.2014 24.4.2014
15/14 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh závěrečného účtu Svazku obcí TDO Lužnice za rok 2013 7.4.2014 24.4.2014
14/14 Záměr obce Klenovice prodat pozemky 31.3.2014 18.4.2014
13/14 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka „Rekonstrukce MK p.č.381/4 v Klenovicích“
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Zadávací dokumentace - veřejná zakázka „Rekonstrukce MK p.č.381/4 v Klenovicích“
24.3.2014 11.4.2014
12/14 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 23. a 24. května 2014 24.3.2014 26.5.2014
11/14 Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. května 2014 24.3.2014 26.5.2014
10/14 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 31/2014 5.3.2014 21.3.2014
9/14 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 25.2.2014 17.2.2014 26.2.2014
8/14 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh závěrečného účtu obce Klenovice za rok 2013 17.2.2014 17.4.2014
7/14 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 27.2.2014 17.2.2014 28.2.2014
6/14 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Dražební vyhláška - elektronická dražba, podíl 1/2 nemovitostí v katastrálním území Klenovice u Soběslavi: pozemek parc.č. st. 208, pozemek parc.č. 1510/4, stavba pro rodinnou rekreaci č.e. 93 12.2.2014 20.3.2014
5/14 Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2013 31.1.2014 18.2.2014
4/14 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 30/2014 22.1.2014 7.2.2014
3/14 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů - předání stanoviska podle § 10g k návrhu koncepce „Program rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje 2014 - 2020“
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Stanovisko Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, k návrhu koncepce „Program rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje 2014 - 2020“
21.1.2014 6.2.2014
2/14 Oznámení o zamýšleném prodeji pozemků 8.1.2014 24.1.2014
1/14 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 16.1.2014 8.1.2014 17.1.2014  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek