KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2015

Úřední deska - historie roku 2015

Poř.č. Název dokumentu Vyvěšeno Sejmuto
70/15 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, informace o jejich obsahu a místě zveřejnění dokumentace 23.12.2015 10.1.2016
69/15 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 9/2015 23.12.2015 10.1.2016
68/15 Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 15.12.2015 4.1.2016
67/15 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 15.12.2015 7.12.2015 16.12.2015
66/15 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 17.12.2015 7.12.2015 18.12.2015
65/15 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci v k.ú. Klenovice u Soběslavi
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výzva občanům
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Informace pro veřejnost
27.11.2015 15.12.2015
64/15 Informace Finančního úřadu pro Jihočeský kraj k placení daně z nemovitých věcí
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Placení daně prostřednictvím SIPO
25.11.2015 2.2.2016
63/15 Návrh rozpočtu obce Klenovice na rok 2016 23.11.2015 15.12.2015
62/15 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh rozpočtu DSO SOBĚSLAVSKO na rok 2016 23.11.2015 9.12.2015
61/15 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - veřejné vystavení návrhu změny č. 1 územního plánu Klenovice
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Textová část
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Srovnávací text
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Hlavní výkres
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Koordinační výkres
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres základního členění území
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres širších vztahů
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
20.11.2015 10.1.2016
60/15 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 8/2015 19.11.2015 5.12.2015
59/15 Veřejná vyhláška o uložení písemnosti - Alena Veselá, nar. 1960 16.11.2015 2.12.2015
58/15 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh rozpočtu Svazku obcí TDO Lužnice na rok 2016 13.11.2015 1.12.2015
57/15 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 12.11.2015 4.11.2015 13.11.2015
56/15 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Usnesení o nařízení elektronické dražby (dražební vyhláška) - nemovitosti v katastrálním území Klenovice u Soběslavi: pozemek p.č. st. 208, stavba pro rodinnou rekreaci č.e. 93, pozemek parc.č. 1510/4 30.10.2015 27.1.2016
55/15 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 5.11.2015 26.10.2015 6.11.2015
54/15 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení - veřejná zakázka malého rozsahu: Místní komunikace Klenovice p.č. 2418/1, 2418/2, 2418/3, 2418/4, 2418/5, 2418/8 7.10.2015 23.10.2015
53/15 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 7/2015 30.9.2015 16.10.2015
52/15 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - Doručení návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje a Oznámení o veřejném projednání návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje 25.9.2015 3.11.2015
51/15 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 24.9.2015 16.9.2015 25.9.2015
50/15 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 24.9.2015 14.9.2015 25.9.2015
49/15 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení rozsahu záplavového území, vymezení aktivní zóny záplavového území významných vodních toků: Lužnice, Nežárka a Degárka 11.9.2015 30.9.2015
48/15 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby: multifunkční hřiště se zázemím - Klenovice 28.8.2015 15.9.2015
47/15 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na odstranění nebo ořez dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení 28.8.2015 4.1.2016
46/15 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci v k.ú. Klenovice u Soběslavi
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výzva občanům
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Informace pro veřejnost
20.8.2015 8.9.2015
45/15 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje č. 2/2015 ze dne 17.8.2015 o vyhlášení konce období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 18.8.2015 3.9.2015
44/15 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy: multifunkční hřiště se zázemím - Klenovice 13.8.2015 22.8.2015
43/15 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 6/2015 24.7.2015 11.8.2015
42/15 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje č. 1/2015 ze dne 24.7.2015 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 24.7.2015 18.8.2015
41/15 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03 a výzva k uplatnění připomínek a námitek
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh Opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03
17.7.2015 18.8.2015
40/15 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 23.7.2015 15.7.2015 24.7.2015
39/15 Veřejná vyhláška o uložení písemnosti - Gabriela Urbanová, nar. 1976 15.7.2015 31.7.2015
38/15 Veřejná vyhláška o uložení písemnosti - Edith Thiele, nar. 1966 15.7.2015 31.7.2015
37/15 Veřejná vyhláška o uložení písemnosti - Martina Lubínková, nar. 1980 15.7.2015 31.7.2015
36/15 Veřejná vyhláška o uložení písemnosti - René Danda, nar. 1965 15.7.2015 31.7.2015
35/15 Veřejná vyhláška o uložení písemností - Alena Kropíková, nar. 1982 15.7.2015 31.7.2015
34/15 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy - Stanovení rozsahu záplavového území, vymezení aktivní zóny záplavového území významných vodních toků: Lužnice, Nežárka a Degárka
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha k návrhu opatření obecné povahy
9.7.2015 27.7.2015
33/15 Informace dle zákona 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění 24.6.2015 15.6.2016
32/15 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - návrh 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje 17.6.2015 4.8.2015
31/15 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 25.6.2015 15.6.2015 26.6.2015
30/15 Informace o shrnutí změn projektu „Dálnice D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí“ 12.6.2015 4.7.2015
29/15 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Opatření obecné povahy č. 1/2015 - výjimka ze základních podmínek ochrany bobra evropského
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha č. 1 k opatření obecné povahy - dotčená katastrální území
9.6.2015 25.6.2015
28/15 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 5/2015 6.6.2015 22.6.2015
27/15 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení / Výzva k podání nabídek - veřejná zakázka malého rozsahu: Místní komunikace Klenovice p.č. 2418/1, 2418/2, 2418/3, 2418/4, 2418/5, 2418/8 2.6.2015 18.6.2015
26/15 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 29.5.2015 21.5.2015 30.5.2015
25/15 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Nabídka pozemků k pronájmu v k.ú. Klenovice u Soběslavi, Česká republiky - Státní pozemkový úřad 6.5.2015 5.8.2015
24/15 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné pro rok 2014 - vodné, ČEVAK a.s. 4.5.2015 20.5.2015
23/15 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 4/2015 24.4.2015 12.5.2015
22/15 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2015 22.4.2015 2.6.2015
21/15 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh závěrečného účtu Svazku obcí TDO Lužnice za rok 2014 20.4.2015 6.5.2015
20/15 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe a výzva k uplatnění připomínek
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh opatření obecné povahy - Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe
14.4.2015 23.6.2015
19/15 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti - Jiří Novotný, Dr. Zdeněk Suna, Miloš Bauer 10.4.2015 28.4.2015
18/15 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh závěrečného účtu Svazku obcí SOBĚSLAVSKO za rok 2014 9.4.2015 27.4.2015
17/15 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 16.4.2015 8.4.2015 17.4.2015
16/15 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 16.4.2015 8.4.2015 17.4.2015
15/15 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek: vydání Národního plánu povodní Labe, vydání Národního plánu povodí Odry a vydání Národního plánu povodí Dunaje
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh opatření obecné povahy - Národní plán povodí Odry
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh opatření obecné povahy - Národní plán povodí Dunaje
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Seznam obcí v povodí Labe
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Seznam obcí v povodí Odry
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Seznam obcí v povodí Dunaje
1.4.2015 23.6.2015
14/15 Informace pro možné odběratele k uzavření písemné smlouvy o dodávce vody 30.3.2015  
13/15 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Dražební vyhláška dražby - pozemek p.č. 2502 - lesní pozemek v katastrálním území Klenovice u Soběslav a pozemky ve zjednodušené evidenci p.č. 453/2 a 453/3 v katastrálním území Kvasejovice u Soběslavi 11.3.2015 16.4.2015
12/15 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh závěrečného účtu obce Klenovice za rok 2014 2.3.2015 16.4.2015
11/15 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 3/2015 25.2.2015 13.3.2015
10/15 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 19.2.2015 11.2.2015 20.2.2015
9/15 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Nabídka pozemků k pronájmu v k.ú. Klenovice u Soběslavi, Česká republiky - Státní pozemkový úřad 6.2.2015 6.5.2015
8/15 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Opatření obecné povahy č. 1/2015 (Návrh) - výjimka ze základních podmínek ochrany bobra evropského
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha č. 1 k opatření obecné povahy - dotčená katastrální území
5.2.2015 23.2.2015
7/15 Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2014 2.2.2015 18.2.2015
6/15 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o odvolání obce Košice a obce Roudná ve věci Rozhodnutí o změně pravomocného územního rozhodnutí o umístění stavby: Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor – II. část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí 30.1.2015 17.2.2015
5/15 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Dražební jednání - podíl 1/2 nemovitostí v katastrálním území Klenovice u Soběslavi: pozemek parc.č. st. 201, pozemek parc.č. 3299, stavba pro rodinnou rekreaci č.e. 8 27.1.2015 2.4.2015
4/15 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 5.2.2015 26.1.2015 6.2.2015
3/15 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe“ 8.1.2015 26.1.2015
2/15 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Národní plán povodí Labe“ 5.1.2015 21.1.2015
1/15 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2015 pro obec Klenovice 2.1.2015 2.6.2015  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek