KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2016

Úřední deska - historie roku 2016

Poř.č. Název dokumentu Vyvěšeno Sejmuto
73/16 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 16/2016 19.12.2016 4.1.2017
72/16 Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, o nočním klidu 15.12.2016 31.12.2016
71/16 Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy 15.12.2016 31.12.2016
70/16 Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 15.12.2016 31.12.2016
69/16 Informace Finančního úřadu pro Jihočeský kraj k dani z nemovitých věcí
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2017
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader  Nabídka nové služby pro poplatníky daně z nemovitých věcí
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader  Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem
14.12.2016 1.6.2017
68/16 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 15.12.2016 7.12.2016 15.12.2016
67/16 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 15.12.2016 5.12.2016 16.12.2016
66/16 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 15/2016 2.12.2016 20.12.2016
65/16 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozpočtový výhled Svazku obcí SOBĚSLAVSKO do roku 2020 29.11.2016 15.12.2016
64/16 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh rozpočtu DSO SOBĚSLAVSKO na rok 2017 29.11.2016 15.12.2016
63/16 Návrh rozpočtu obce Klenovice na rok 2017 28.11.2016 15.12.2016
62/16 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 24.11.2016 16.11.2016 25.11.2016
61/16 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - oprava mostu v obci Vlastiboř 14.11.2016 30.11.2016
60/16 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh rozpočtu Svazku obcí TDO Lužnice na rok 2017 11.11.2016 29.11.2016
59/16 Oznámení o zamýšleném prodeji pozemků 7.11.2016 23.11.2016
58/16 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 3.11.2016 24.10.2016 4.11.2016
57/16 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 14/2016 21.10.2016 8.11.2016
56/16 Oznámení o zamýšleném prodeji pozemků 17.10.2016 2.11.2016
55/16 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 4.11.2016 17.10.2016 5.11.2016
54/16 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 4.11.2016 17.10.2016 5.11.2016
53/16 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 13.10.2016 5.10.2016 13.10.2016
52/16 Oznámení o zamýšlené směně pozemků 26.9.2016 12.10.2016
51/16 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 22.9.2016 12.9.2016 23.9.2016
50/16 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na odstranění nebo ořez dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Zásady a podmínky odstraňování a oklešťování dřevin a jiných porostů
7.9.2016 23.9.2016
49/16 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci v k.ú. Klenovice u Soběslavi
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výzva občanům
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Informace pro veřejnost
6.9.2016 22.9.2016
48/16 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 13/2016 24.8.2016 9.9.2016
47/16 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích MK III/13510, pozemek parc.č. 3507, 3481, 1556, 3534, 3470 v k.ú. Klenovice 18.8.2016 24.8.2016
46/16 Veřejná vyhláška o uložení písemnosti - Edith Thiele, nar. 1966 17.8.2016 2.9.2016
45/16 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/3 v Klenovicích
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Situace přechodné úpravy provozu
12.8.2016 30.8.2016
44/16 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 18.8.2016 10.8.2016 19.8.2016
43/16 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - oprava povrchu komunikace na pozemcích 2418/1, 2418/2, 2418/3, 2418/4, 2418/5 a 2418/8 v k.ú. Klenovice u Soběslavi 4.8.2016 10.8.2016
42/16 Záměr obce Klenovice prodat pozemky 25.7.2016 10.8.2016
41/16 Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve dnech 7.10.2016 a 8.10.2016 (1.kolo), případně 14.10.2016 a 15.10.2016 (2.kolo) 25.7.2016 16.10.2016
40/16 Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 7.10.2016 a 8.10.2016 (1.kolo), případně 14.10.2016 a 15.10.2016 (2.kolo) 25.7.2016 16.10.2016
39/16 Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Jihočeského kraje ve dnech 7.10.2016 a 8.10.2016 25.7.2016 9.10.2016
38/16 Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby do Zastupitelstva Jihočeského kraje konané ve dnech 7.10.2016 a 8.10.2016 25.7.2016 9.10.2016
37/16 Oznámení o zamýšlené směně pozemků 20.7.2016 5.8.2016
36/16 Informace dle zákona 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění 15.6.2016 12.7.2017
35/16 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Dražební vyhláška - podíl 1/2 nemovitostí v katastrálním území Klenovice u Soběslavi: pozemek parc.č. st. 201, pozemek parc.č. 3299, stavba pro rodinnou rekreaci č.e. 8 13.6.2016 21.7.2016
34/16 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 23.6.2016 13.6.2016 24.6.2016
33/16 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 28.6.2016 9.6.2016 29.6.2016
32/16 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - oprava mostu v obci Vlastiboř 7.6.2016 14.6.2016
31/16 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 12/2016 30.5.2016 15.6.2016
30/16 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška o vydání opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad – CZ03
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha č. 1 - PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ zóna Jihozápad - CZ03
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha č. 2 k opatření obecné povahy č.j.: 33589/ENV/16
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha č. 3 - Stanovisko Ministerstva životního prostředí k návrhu koncepce „Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad – CZ03“
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha č. 4 k opatření obecné povahy s č.j.: 33589/ENV/16
30.5.2016 15.6.2016
29/16 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 24.5.2016 16.5.2016 25.5.2016
28/16 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 19.5.2016 9.5.2016 20.5.2016
27/16 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 24.5.2016 6.5.2016 25.5.2016
26/16 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - Veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu změny č. 1 územního plánu Klenovice
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Textová část
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Srovnávací text
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Hlavní výkres
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Koordinační výkres
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres základního členění území
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres širších vztahů
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
3.5.2016 16.6.2016
25/16 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za hospodářský rok 2015 a dosažené skutečnosti v témže období - vodné, provozovatel vodovodu: ČEVAK a.s. 29.4.2016 17.5.2016
24/16 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2016 25.4.2016 1.6.2016
23/16 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 11/2016 22.4.2016 10.5.2016
22/16 Oznámení o zamýšlené směně pozemků 21.4.2016 7.5.2016
21/16 Záměr obce Klenovice prodat pozemky 20.4.2016 6.5.2016
20/16 Záměr obce Klenovice pronajmout pozemky - změna 20.4.2016 6.5.2016
19/16 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - Oznámení o zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje ve znění Aktualizace č. 3
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje v uplynulém období
19.4.2016 20.5.2016
18/16 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 4.5.2016 14.4.2016 5.5.2016
17/16 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh závěrečného účtu Svazku obcí TDO Lužnice za rok 2015 11.4.2016 27.4.2016
16/16 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 14.4.2016 6.4.2016 15.4.2016
15/16 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 7.4.2016 29.3.2016 8.4.2016
14/16 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh závěrečného účtu Svazku obcí SOBĚSLAVSKO za rok 2015 21.3.2016 6.4.2016
13/16 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci v k.ú. Klenovice u Soběslavi
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výzva občanům
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Informace pro veřejnost
8.3.2016 24.3.2016
12/16 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh závěrečného účtu obce Klenovice za rok 2015 3.3.2016 14.4.2016
11/16 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o změnách v síti místních komunikacích 29.2.2016 16.3.2016
10/16 Záměr obce Klenovice prodat pozemky
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha - lokalita 9 RD
24.2.2016 11.3.2016
9/16 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 10/2016 24.2.2016 11.3.2016
8/16 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 25.2.2016 15.2.2016 26.2.2016
7/16 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 18.2.2016 10.2.2016 19.2.2016
6/16 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 9.2.2016 18.1.2016 10.2.2016
5/16 Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2015 13.1.2016 29.1.2016
4/16 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe, Odry a Dunaje
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje
13.1.2016 29.1.2016
3/16 Veřejná vyhláška - Uvědomění o zahájení řízení o změnách v síti místních komunikacích 11.1.2016 27.1.2016
2/16 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - Zveřejnění opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe
5.1.2016 21.1.2016
1/16 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2016 pro obec Klenovice 4.1.2016 1.6.2016  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek