KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2017

Úřední deska - historie roku 2017

Poř.č. Název dokumentu Vyvěšeno Sejmuto
155/17 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 30/2017 ze dne 29.12.2017 29.12.2017 1.1.2018
154/17 Schválené rozpočtové opatření 30/2017 ze dne 29.12.2017 29.12.2017 1.1.2018
153/17 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 23/2017 20.12.2017 5.1.2018
152/17 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o vlivu na životní prostředí - „Rozšíření skládky odpadů Klenovice II“ 20.12.2017 5.1.2018
151/17 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2018 19.12.2017 1.6.2018
150/17 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení Svazku obcí SOBĚSLAVSKO dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtu Svazku obcí SOBĚSLAVSKO na rok 2018 19.12.2017 1.1.2019
149/17 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení Svazku obcí SOBĚSLAVSKO dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 3/2017 19.12.2017 1.1.2018
148/17 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení Svazku obcí - TDO Lužnice dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtu Svazku obcí - TDO Lužnice na rok 2018 15.12.2017 1.1.2019
147/17 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení Svazku obcí - TDO Lužnice dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění rozpočtového opatření č. 3/2017 15.12.2017 1.1.2018
146/17 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu obce Klenovice na roky 2019-2023 14.12.2017 25.6.2020
145/17 Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Klenovice na roky 2019-2023 14.12.2017 25.6.2020
144/17 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtu obce Klenovice na rok 2018 14.12.2017 1.1.2019
143/17 Schválený rozpočet obce Klenovice na rok 2018 14.12.2017 1.1.2019
142/17 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 29/2017 ze dne 14.12.2017 14.12.2017 1.1.2018
141/17 Schválené rozpočtové opatření 29/2017 ze dne 14.12.2017 14.12.2017 1.1.2018
140/17 Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 14.12.2017 1.1.2018
139/17 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise - volba prezidenta republiky 13.12.2017 21.12.2017
138/17 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 14.12.2017 6.12.2017 14.12.2017
137/17 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 14.12.2017 4.12.2017 14.12.2017
136/17 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 28/2017 ze dne 30.11.2017 30.11.2017 1.1.2018
135/17 Schválené rozpočtové opatření 28/2017 ze dne 30.11.2017 30.11.2017 1.1.2018
134/17 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 22/2017 22.11.2017 8.12.2017
133/17 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh rozpočtu DSO SOBĚSLAVSKO na rok 2018 21.11.2017 7.12.2017
132/17 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu obce Klenovice na roky 2019-2023 20.11.2017 14.12.2017
131/17 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Klenovice na roky 2019-2023 20.11.2017 14.12.2017
130/17 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění návrhu rozpočtu obce Klenovice na rok 2018 20.11.2017 14.12.2017
129/17 Návrh rozpočtu obce Klenovice na rok 2018 20.11.2017 14.12.2017
128/17 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 27/2017 ze dne 16.11.2017 16.11.2017 1.1.2018
127/17 Schválené rozpočtové opatření 27/2017 ze dne 16.11.2017 16.11.2017 1.1.2018
126/17 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 5.12.2017 15.11.2017 6.12.2017
125/17 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 16.11.2017 8.11.2017 16.11.2017
124/17 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství: Návrh opatření obecné povahy - nařízení vlastníkům lesů 7.11.2017 23.11.2017
123/17 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 28.11.2017 6.11.2017 29.11.2017
122/17 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh rozpočtu Svazku obcí TDO Lužnice na rok 2018 6.11.2017 8.12.2017
121/17 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy: stanovení místní úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha - Celková situace
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha - Detail 1 + Detail 1a
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha - Detail 2
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha - Detail 3 + Detail 4
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha - Detail 5
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha - Detail 6
1.11.2017 17.11.2017
120/17 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 22.11.2017 1.11.2017 23.11.2017
119/17 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení záměru - Rozšíření skládky odpadů Klenovice II 30.10.2017 15.11.2017
118/17 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení Svazku obcí SOBĚSLAVSKO dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 2/2017 27.10.2017 1.1.2018
117/17 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 26/2017 ze dne 25.10.2017 25.10.2017 1.1.2018
116/17 Schválené rozpočtové opatření 26/2017 ze dne 25.10.2017 25.10.2017 1.1.2018
115/17 Informace o době a místě konání volby prezidenta republiky ve dnech 12.1.2018 a 13.1.2018 23.10.2017 14.1.2018
114/17 Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volba prezidenta republiky konaná ve dnech 12.1.2018 a 13.1.2018 23.10.2017 28.1.2018
113/17 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 2.11.2017 23.10.2017 3.11.2017
112/17 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Závazné stanovisko k posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí - záměr: Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí 20.10.2017 7.11.2017
111/17 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 25/2017 ze dne 16.10.2017 16.10.2017 1.1.2018
110/17 Schválené rozpočtové opatření 25/2017 ze dne 16.10.2017 16.10.2017 1.1.2018
109/17 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin 16.10.2017 1.11.2017
108/17 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Informace o záměru v území a o podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, předmět územního řízení: Stavba nového nadzemního vedení přenosové soustavy označené jako – „V406/407 Kočín – Mírovka, nové vedení 400 kV“ 11.10.2017 17.11.2017
107/17 Oznámení o zahájení řízení o vydání rozhodnutí o umístění stavby označené jako „V406/407 Kočín – Mírovka, nové vedení 400 kV“ na území Kraje Vysočina a Jihočeského kraje
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o zahájení řízení o vydání rozhodnutí o umístění stavby
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha č. 1 - Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha č. 2 - Situační výkres širších vztahů se zákresem příjezdových tras, úsek TR Kočín - st.č.149
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha č. 3 - Situační výkres širších vztahů se zákresem příjezdových tras, úsek st.č.149 - st.č.321
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha č. 4 - Situační výkres širších vztahů se zákresem příjezdových tras, úsek st.č.321 - TR Mírovka
6.10.2017 7.11.2017
106/17 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 24/2017 ze dne 6.10.2017 6.10.2017 1.1.2018
105/17 Schválené rozpočtové opatření 24/2017 ze dne 6.10.2017 6.10.2017 1.1.2018
104/17 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 21/2017 4.10.2017 20.10.2017
103/17 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 23/2017 ze dne 2.10.2017 2.10.2017 1.1.2018
102/17 Schválené rozpočtové opatření 23/2017 ze dne 2.10.2017 2.10.2017 1.1.2018
101/17 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 22/2017 ze dne 26.9.2017 26.9.2017 1.1.2018
100/17 Schválené rozpočtové opatření 22/2017 ze dne 26.9.2017 26.9.2017 1.1.2018
99/17 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 26.9.2017 18.9.2017 26.9.2017
98/17 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství: Návrh opatření obecné povahy - nařízení vlastníkům lesů 15.9.2017 3.10.2017
97/17 Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci v k.ú. Klenovice u Soběslavi
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výzva občanům
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Informace pro veřejnost
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Seznam nemovitostí
12.9.2017 28.9.2017
96/17 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 21.9.2017 11.9.2017 22.9.2017
95/17 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení Svazku obcí - TDO Lužnice dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění rozpočtového opatření č. 2/2017 11.9.2017 1.1.2018
94/17 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 21/2017 ze dne 7.9.2017 7.9.2017 1.1.2018
93/17 Schválené rozpočtové opatření 21/2017 ze dne 7.9.2017 7.9.2017 1.1.2018
92/17 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 20/2017 ze dne 31.8.2017 31.8.2017 1.1.2018
91/17 Schválené rozpočtové opatření 20/2017 ze dne 31.8.2017 31.8.2017 1.1.2018
90/17 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 19/2017 ze dne 28.8.2017 28.8.2017 1.1.2018
89/17 Schválené rozpočtové opatření 19/2017 ze dne 28.8.2017 28.8.2017 1.1.2018
88/17 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 18/2017 ze dne 18.8.2017 18.8.2017 1.1.2018
87/17 Schválené rozpočtové opatření 18/2017 ze dne 18.8.2017 18.8.2017 1.1.2018
86/17 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejné projednání - Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí 14.8.2017 28.8.2017
85/17 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 20/2017 7.8.2017 28.8.2017
84/17 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 23.8.2017 7.8.2017 28.8.2017
83/17 Návrh změny č. 2 územního plánu Klenovice
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Textová část
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Srovnávací text
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Hlavní výkres
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres základního členění území
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Koordinační výkres
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Schéma řešených území
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
4.8.2017 22.9.2017
82/17 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 17/2017 ze dne 3.8.2017 3.8.2017 1.1.2018
81/17 Schválené rozpočtové opatření 17/2017 ze dne 3.8.2017 3.8.2017 1.1.2018
80/17 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20.10.2017 a 21.10.2017 3.8.2017 23.10.2017
79/17 Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20.10.2017 a 21.10.2017 3.8.2017 23.10.2017
78/17 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Dražební vyhláška - předmět dražby: nemovitá věc (spoluvlastnický podíl id. 1/2) - pozemky parc.č. 2689/1 a 2847 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi 26.7.2017 7.9.2017
77/17 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 3.8.2017 25.7.2017 3.8.2017
76/17 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 16/2017 ze dne 24.7.2017 24.7.2017 1.1.2018
75/17 Schválené rozpočtové opatření 16/2017 ze dne 24.7.2017 24.7.2017 1.1.2018
74/17 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Posudek vlivů záměru „Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor – II. část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí“ na životní prostředí 19.7.2017 4.8.2017
73/17 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 15/2017 ze dne 19.7.2017 19.7.2017 1.1.2018
72/17 Schválené rozpočtové opatření 15/2017 ze dne 19.7.2017 19.7.2017 1.1.2018
71/17 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 14/2017 ze dne 17.7.2017 17.7.2017 1.1.2018
70/17 Schválené rozpočtové opatření 14/2017 ze dne 17.7.2017 17.7.2017 1.1.2018
69/17 Veřejná vyhláška o uložení písemností - Josef Veselý, nar. 1958 17.7.2017 2.8.2017
68/17 Veřejná vyhláška o uložení písemnosti - Alena Veselá, nar. 1960 17.7.2017 2.8.2017
67/17 Informace dle zákona 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění 12.7.2017 3.7.2018
66/17 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 13/2017 ze dne 4.7.2017 4.7.2017 1.1.2018
65/17 Schválené rozpočtové opatření 13/2017 ze dne 4.7.2017 4.7.2017 1.1.2018
64/17 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 3.8.2017 3.7.2017 4.8.2017
63/17 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 19/2017 28.6.2017 14.7.2017
62/17 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy - Stanovení rozsahu záplavového území, vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku - Černovický potok v úseku od ústí do Lužnice po příčný profil č. 251 (ř.km 0,000 – 35,087) 22.6.2017 10.7.2017
61/17 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení Svazku obcí - TDO Lužnice dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného závěrečného účtu za rok 2016 21.6.2017 12.6.2018
60/17 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 12/2017 ze dne 20.6.2017 20.6.2017 1.1.2018
59/17 Schválené rozpočtové opatření 12/2017 ze dne 20.6.2017 20.6.2017 1.1.2018
58/17 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného závěrečného účtu obce Klenovice za rok 2016 20.6.2017 31.5.2018
57/17 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Schválený závěrečný účet obce Klenovice za rok 2016 20.6.2017 31.5.2018
56/17 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení Svazku obcí SOBĚSLAVSKO dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 1/2017 13.6.2017 1.1.2018
55/17 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení Svazku obcí SOBĚSLAVSKO dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného závěrečného účtu za rok 2016 13.6.2017 15.5.2018
54/17 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 22.6.2017 13.6.2017 23.6.2017
53/17 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 20.6.2017 12.6.2017 20.6.2017
52/17 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 11/2017 ze dne 7.6.2017 7.6.2017 1.1.2018
51/17 Schválené rozpočtové opatření 11/2017 ze dne 7.6.2017 7.6.2017 1.1.2018
50/17 Oznámení o zamýšleném prodeji pozemků 5.6.2017 20.6.2017
49/17 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 10/2017 ze dne 31.5.2017 31.5.2017 1.1.2018
48/17 Schválené rozpočtové opatření 10/2017 ze dne 31.5.2017 31.5.2017 1.1.2018
47/17 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Nařízení Státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření proti nebezpečné nákaze - moru včelího plodu 25.5.2017 10.6.2017
46/17 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh závěrečného účtu Svazku obcí SOBĚSLAVSKO za rok 2016 15.5.2017 5.6.2017
45/17 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh závěrečného účtu Svazku obcí TDO Lužnice za rok 2016 15.5.2017 9.6.2017
44/17 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schválených rozpočtových opatření 8/2017 a 9/2017 5.5.2017 1.1.2018
43/17 Schválené rozpočtové opatření 8/2017 ze dne 5.5.2017
Schválené rozpočtové opatření 9/2017 ze dne 5.5.2017
5.5.2017 1.1.2018
42/17 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 11.5.2017 3.5.2017 12.5.2017
41/17 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 7/2017 ze dne 28.4.2017 28.4.2017 1.1.2018
40/17 Schválené rozpočtové opatření 7/2017 ze dne 28.4.2017 28.4.2017 1.1.2018
39/17 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za hospodářský rok 2016 a dosažené skutečnosti v témže období - vodné, provozovatel vodovodu: ČEVAK a.s. 27.4.2017 30.5.2017
38/17 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh závěrečného účtu obce Klenovice za rok 2016 26.4.2017 20.6.2017
37/17 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu, Klenovice - Roudná, v místě křížení s žel. tratí Praha - ČB 25.4.2017 11.5.2017
36/17 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2017 24.4.2017 30.5.2017
35/17 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 18/2017 21.4.2017 10.5.2017
34/17 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o návrhu veřejnoprávní smlouvy - stavba: Klenovice - 9 RD - SO č. 101 - komunikace 18.4.2017 27.4.2017
33/17 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 6/2017 ze dne 13.4.2017 13.4.2017 1.1.2018
32/17 Schválené rozpočtové opatření 6/2017 ze dne 13.4.2017 13.4.2017 1.1.2018
31/17 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 27.4.2017 13.4.2017 28.4.2017
30/17 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška: Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy - Stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku - Černovický potok v úseku od ústí do Lužnice po příčný profil č. 251 (ř.km 0,000 – 35,087)
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha k návrhu opatření obecné povahy
13.4.2017 2.5.2017
29/17 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 13.4.2017 5.4.2017 13.4.2017
28/17 Informace o možnosti nahlížet do dokumentace vlivů záměru „Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor – II. část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí“ na životní prostředí 23.3.2017 8.4.2017
27/17 Veřejná vyhláška o uložení písemnosti - Alena Veselá, nar. 1960 22.3.2017 7.4.2017
26/17 Veřejná vyhláška o uložení písemnosti - Daniel Průcha, nar. 1974 22.3.2017 7.4.2017
25/17 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Nařízení Státní veterinární správy: Ukončení ochranných a zdolávacích opatření v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy 22.3.2017 7.4.2017
24/17 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Schválený střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí - TDO Lužnice na období 2017 - 2021 20.3.2017 2.4.2019
23/17 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Schválený rozpočet Svazku obcí - TDO Lužnice na rok 2017 20.3.2017 1.1.2018
22/17 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 23.3.2017 13.3.2017 24.3.2017
21/17 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 17/2017 2.3.2017 18.3.2017
20/17 Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci v k.ú. Klenovice u Soběslavi
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výzva občanům
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Informace pro veřejnost
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Seznam nemovitostí
1.3.2017 17.3.2017
19/17 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 5/2017 ze dne 28.2.2017 28.2.2017 1.1.2018
18/17 Schválené rozpočtové opatření 5/2017 ze dne 28.2.2017 28.2.2017 1.1.2018
17/17 Změna č. 1 územního plánu Klenovice
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Textová část
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Srovnávací text
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Hlavní výkres
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres základního členění území
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Koordinační výkres
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres širších vztahů
27.2.2017 15.3.2017
16/17 Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o nočním klidu 23.2.2017 11.3.2017
15/17 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 4/2017 ze dne 23.2.2017 23.2.2017 1.1.2018
14/17 Schválené rozpočtové opatření 4/2017 ze dne 23.2.2017 23.2.2017 1.1.2018
13/17 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu obce Klenovice na roky 2017-2019 23.2.2017 1.1.2019
12/17 Schválený rozpočtový výhled obce Klenovice na roky 2017-2019 23.2.2017 1.1.2019
11/17 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schválených rozpočtových opatření 1/2017, 2/2017 a 3/2017 23.2.2017 1.1.2018
10/17 Schválené rozpočtové opatření 1/2017 ze dne 5.1.2017
Schválené rozpočtové opatření 2/2017 ze dne 31.1.2017
Schválené rozpočtové opatření 3/2017 ze dne 20.2.2017
23.2.2017 1.1.2018
9/17 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtu obce Klenovice na rok 2017 23.2.2017 1.1.2018
8/17 Schválený rozpočet obce Klenovice na rok 2017 23.2.2017 1.1.2018
7/17 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Nařízení Státní veterinární správy: Změna ochranných a zdolávacích opatření v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha - Mapa s vyznačenými pásmy a dotčenými katastry po změně
22.2.2017 22.3.2017
6/17 Oznámení Základní školy Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Zápis do prvních tříd
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Den otevřených dveří a zábavné odpoledne
21.2.2017 5.4.2017
5/17 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 23.2.2017 15.2.2017 23.2.2017
4/17 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 16.2.2017 7.2.2017 17.2.2017
3/17 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Ptačí chřipka - informace pro veřejnost 1.2.2017 22.3.2017
2/17 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Nařízení Státní veterinární správy: Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoké patogenní aviární influenzy
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha - Mapa s vyznačenými pásmy a dotčenými katastry
Dokument ve formátu doc Příloha - Sčítací list drůbeže a ostatních ptáků - drobnochovy
Dokument ve formátu doc  Příloha - Sčítací list drůbeže a ostatních ptáků - registrovaná hospodářství
Dokument ve formátu doc  Příloha - Sčítací list – celkový počet ptáků v obci
19.1.2017 22.3.2017
1/17 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška o veřejném projednávání návrhu zadání změny č. 2 územní plánu Klenovice
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh zadání změny č. 2 územního plánu Klenovice
16.1.2017 20.1.2017  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek