KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2019

Úřední deska - historie roku 2019

Poř.č. Název dokumentu Vyvěšeno Sejmuto
140/19 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 26/2019 ze dne 31.12.2019 31.12.2019 1.1.2020
139/19 Schválené rozpočtové opatření 26/2019 ze dne 31.12.2019 31.12.2019 1.1.2020
138/19 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení Svazku obcí SOBĚSLAVSKO dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtu Svazku obcí SOBĚSLAVSKO na rok 2020 30.12.2019 1.1.2021
137/19 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 10/2019 18.12.2019 3.1.2020
136/19 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška: Rozhodnutí - dodatečné stavební povolení na stavbu: Klenovice - oprava místní komunikace na p.č. 2419/1 18.12.2019 3.1.2020
135/19 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 25/2019 ze dne 18.12.2019 18.12.2019 1.1.2020
134/19 Schválené rozpočtové opatření 25/2019 ze dne 18.12.2019 18.12.2019 1.1.2020
133/19 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 24/2019 ze dne 12.12.2019 12.12.2019 1.1.2020
132/19 Schválené rozpočtové opatření 24/2019 ze dne 12.12.2019 12.12.2019 1.1.2020
131/19 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtu obce Klenovice na rok 2020 12.12.2019 1.1.2021
130/19 Schválený rozpočet obce Klenovice na rok 2020 12.12.2019 1.1.2021
129/19 Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, o místním poplatku ze vstupného 12.12.2019 30.12.2019
128/19 Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 12.12.2019 30.12.2019
127/19 Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku z pobytu 12.12.2019 30.12.2019
126/19 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku ze psů 12.12.2019 30.12.2019
125/19 Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 12.12.2019 30.12.2019
124/19 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Opatření obecné povahy č. 1/2015 (změna č. 1) - výjimka ze základních podmínek ochrany bobra evropského (Castor fiber) 12.12.2019 30.12.2019
123/19 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy (Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů)
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha - Seznam katastrálních území
9.12.2019 ÚD: 9.1.2020
e-ÚD:
122/19 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 12.12.2019 4.12.2019 12.12.2019
121/19 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 23/2019 ze dne 3.12.2019 3.12.2019 1.1.2020
120/19 Schválené rozpočtové opatření 23/2019 ze dne 3.12.2019 3.12.2019 1.1.2020
119/19 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh rozpočtu DSO SOBĚSLAVSKO na rok 2020 3.12.2019 20.12.2019
118/19 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 12.12.2019 3.12.2019 12.12.2019
117/19 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 22/2019 ze dne 29.11.2019 29.11.2019 1.1.2020
116/19 Schválené rozpočtové opatření 22/2019 ze dne 29.11.2019 29.11.2019 1.1.2020
115/19 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 21/2019 ze dne 22.11.2019 22.11.2019 1.1.2020
114/19 Schválené rozpočtové opatření 21/2019 ze dne 22.11.2019 22.11.2019 1.1.2020
113/19 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Opatření obecné povahy č. 1/2015 (změna) - výjimka ze základních podmínek ochrany bobra evropského (Castor fiber) 21.11.2019 9.12.2019
112/19 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění návrhu rozpočtu obce Klenovice na rok 2020 20.11.2019 12.12.2019
111/19 Návrh rozpočtu obce Klenovice na rok 2020 20.11.2019 12.12.2019
110/19 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 20/2019 ze dne 20.11.2019 20.11.2019 1.1.2020
109/19 Schválené rozpočtové opatření 20/2019 ze dne 20.11.2019 20.11.2019 1.1.2020
108/19 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 9/2019 7.11.2019 25.11.2019
107/19 Územní plán Klenovice - úplné znění po změnách č. 1, č. 2 a č. 3
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Textová část
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Hlavní výkres
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres základního členění území
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Koordinační výkres
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
4.11.2019 22.11.2019
106/19 Změna č. 3 územního plánu Klenovice
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Textová část
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Textová část s vyznačením změn
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Hlavní výkres
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres základního členění území
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Koordinační výkres
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres širších vztahů
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
4.11.2019 22.11.2019
105/19 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/3 v k.ú. Klenovice, okres Tábor
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha - Situace přechodné úpravy provozu
1.11.2019 19.11.2019
104/19 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh rozpočtu DSO SOBĚSLAVSKO na rok 2020 1.11.2019 19.11.2019
103/19 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 19/2019 ze dne 31.10.2019 31.10.2019 1.1.2020
102/19 Schválené rozpočtové opatření 19/2019 ze dne 31.10.2019 31.10.2019 1.1.2020
101/19 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci MK Klenovice z důvodu rekonstrukce povrchu vozovky MK, uložení obrubníků a opravy kanalizačních šachet 31.10.2019 18.11.2019
100/19 Veřejná vyhláška o uložení písemnosti - Josef Veselý, nar. 1958 30.10.2019 15.11.2019
99/19 Veřejná vyhláška o uložení písemnosti - Alena Veselá, nar. 1960 30.10.2019 15.11.2019
98/19 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 31.10.2019 23.10.2019 1.11.2019
97/19 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 31.10.2019 21.10.2019 1.11.2019
96/19 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 6.11.2019
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha - Seznam odběrných míst
16.10.2019 7.11.2019
95/19 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků na odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Zásady pro provádění odstraňování a ořezů dřevin
15.10.2019 31.10.2019
94/19 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 29.10.2019
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha - Seznam odběrných míst
14.10.2019 30.10.2019
93/19 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - Doručení návrhu 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace o možnosti uplatnit připomínky k zpracovanému návrhu 1.10.2019 18.11.2019
92/19 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 18/2019 ze dne 30.9.2019 30.9.2019 1.1.2020
91/19 Schválené rozpočtové opatření 18/2019 ze dne 30.9.2019 30.9.2019 1.1.2020
90/19 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 17/2019 ze dne 25.9.2019 25.9.2019 1.1.2020
89/19 Schválené rozpočtové opatření 17/2019 ze dne 25.9.2019 25.9.2019 1.1.2020
88/19 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 8/2019 18.9.2019 4.10.2019
87/19 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 16/2019 ze dne 10.9.2019 10.9.2019 1.1.2020
86/19 Schválené rozpočtové opatření 16/2019 ze dne 10.9.2019 10.9.2019 1.1.2020
85/19 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 19.9.2019 9.9.2019 20.9.2019
84/19 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 10.9.2019 2.9.2019 10.9.2019
83/19 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy (Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů)
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha - Seznam katastrálních území
30.8.2019 ÚD:30.9.2019
e-ÚD:            
82/19 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 15/2019 ze dne 30.8.2019 30.8.2019 1.1.2020
81/19 Schválené rozpočtové opatření 15/2019 ze dne 30.8.2019 30.8.2019 1.1.2020
80/19 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 20.9.2019
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha - Seznam odběrných míst
28.8.2019 23.9.2019
79/19 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 18.9.2019
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha - Seznam odběrných míst
28.8.2019 19.9.2019
78/19 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 17.9.2019
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha - Seznam odběrných míst
26.8.2019 18.9.2019
77/19 Veřejná vyhláška - Veřejné projednání o návrhu změny č. 3 územního plánu Klenovice
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Textová část
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Text se zvýrazněním změn
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Hlavní výkres
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres základního členění území
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Koordinační výkres
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres širších vztahů
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
20.8.2019 1.10.2019
76/19 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 7/2019 9.8.2019 27.8.2019
75/19 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 14/2019 ze dne 5.8.2019 5.8.2019 1.1.2020
74/19 Schválené rozpočtové opatření 14/2019 ze dne 5.8.2019 5.8.2019 1.1.2020
73/19 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 13/2019 ze dne 31.7.2019 31.7.2019 1.1.2020
72/19 Schválené rozpočtové opatření 13/2019 ze dne 31.7.2019 31.7.2019 1.1.2020
71/19 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 5.8.2019 26.7.2019 5.8.2019
70/19 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 12/2019 ze dne 22.7.2019 24.7.2019 1.1.2020
69/19 Schválené rozpočtové opatření 12/2019 ze dne 22.7.2019 24.7.2019 1.1.2020
68/19 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška: Rozhodnutí - stavební povolení na stavbu: „Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí“ 16.7.2019 1.8.2019
67/19 Informace dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění 16.7.2019 20.1.2020
66/19 Oznámení o zamýšleném prodeji pozemku 8.7.2019 24.7.2019
65/19 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 6/2019 4.7.2019 22.7.2019
64/19 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 11/2019 ze dne 27.6.2019 27.6.2019 1.1.2020
63/19 Schválené rozpočtové opatření 11/2019 ze dne 27.6.2019 27.6.2019 1.1.2020
62/19 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného závěrečného účtu obce Klenovice za rok 2018 27.6.2019 28.4.2020
61/19 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Schválený závěrečný účet obce Klenovice za rok 2018 27.6.2019 28.4.2020
60/19 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška: Oznámení - Pokračování řízení o dodatečném povolení stavby a pozvání k ústnímu jednání - Klenovice oprava místní komunikace na p.č. 2419/1 na pozemku parc. č. 2419/1, 2419/3, 2419/4, 2419/5, 2419/6, 2419/7 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi 21.6.2019 9.7.2019
59/19 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 27.6.2019 19.6.2019 27.6.2019
58/19 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška: Rozhodnutí o vydání stavebního povolení - „Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor, II část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí“ 17.6.2019 3.7.2019
57/19 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 27.6.2019 17.6.2019 27.6.2019
56/19 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení Svazku obcí SOBĚSLAVSKO dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného závěrečného účtu za rok 2018 4.6.2019 4.6.2020
55/19 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška: opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na území Jihočeského kraje
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha - Opatření obecné povahy
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha - Vzor záznamů o odlovu a usmrcení kormorána velkého
3.6.2019 19.6.2019
54/19 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 21.6.2019 3.6.2019 22.6.2019
53/19 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 10/2019 ze dne 31.5.2019 31.5.2019 1.1.2020
52/19 Schválené rozpočtové opatření 10/2019 ze dne 31.5.2019 31.5.2019 1.1.2020
51/19 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh závěrečného účtu Svazku obcí SOBĚSLAVSKO za rok 2018 17.5.2019 4.6.2019
50/19 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 23.5.2019 13.5.2019 24.5.2019
49/19 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o změnách v síti místních komunikacích 6.5.2019 22.5.2019
48/19 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 9/2019 ze dne 3.5.2019 3.5.2019 1.1.2020
47/19 Schválené rozpočtové opatření 9/2019 ze dne 3.5.2019 3.5.2019 1.1.2020
46/19 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 8/2019 ze dne 2.5.2019 3.5.2019 1.1.2020
45/19 Schválené rozpočtové opatření 8/2019 ze dne 2.5.2019 3.5.2019 1.1.2020
44/19 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za hospodářský rok 2018 a dosažené skutečnosti v témže období - vodné, provozovatel vodovodu: ČEVAK a.s. 2.5.2019 4.6.2019
43/19 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 7/2019 ze dne 30.4.2019 30.4.2019 1.1.2020
42/19 Schválené rozpočtové opatření 7/2019 ze dne 30.4.2019 30.4.2019 1.1.2020
41/19 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 5/2019 29.4.2019 15.5.2019
40/19 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh závěrečného účtu obce Klenovice za rok 2018 29.4.2019 27.6.2019
39/19 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o jednoduchých pozemkových úpravách v katastrálním území Roudná nad Lužnicí s rozšířeným obvodem v k.ú. Klenovice u Soběslavi 29.4.2019 15.5.2019
38/19 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 6/2019 ze dne 25.4.2019 25.4.2019 1.1.2020
37/19 Schválené rozpočtové opatření 6/2019 ze dne 25.4.2019 25.4.2019 1.1.2020
36/19 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2019
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Informační leták ke službě Placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Informační leták ke službě Zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail
24.4.2019 28.5.2019
35/19 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 25.4.2019 17.4.2019 25.4.2019
34/19 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - Uvědomění o zahájení řízení o změnách v síti místních komunikacích 17.4.2019 3.5.2019
33/19 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 4/2019 5.4.2019 24.4.2019
32/19 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Informace dle ustanovení § 9b odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a Oznámení o zahájení stavebního řízení a upuštění od ústního jednání ve věci povolení stavby s názvem: Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí 4.4.2019 7.5.2019
31/19 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy - opatření odchylná od některých ustanovení lesního zákona
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha - Seznam katastrálních území podle bodu 1. opatření
3.4.2019 ÚD: 6.5.2019
e-ÚD:            
30/19 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení Svazku obcí - TDO Lužnice - v likvidaci dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění závěrečného účtu za rok 2018 2.4.2019 4.6.2020
29/19 Oznámení o zamýšleném prodeji pozemků 1.4.2019 17.4.2019
28/19 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 11.4.2019 1.4.2019 12.4.2019
27/19 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 5/2019 ze dne 28.3.2019 29.3.2019 1.1.2020
26/19 Schválené rozpočtové opatření 5/2019 ze dne 28.3.2019 29.3.2019 1.1.2020
25/19 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 28.3.2019 20.3.2019 29.3.2019
24/19 Oznámení o zamýšleném prodeji pozemků 11.3.2019 27.3.2019
23/19 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška: Oznámení zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou - „Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor, II část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí“ 8.3.2019 26.3.2019
22/19 Oznámení o době a místu konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 24.5.2019 a 25.5.2019 4.3.2019 27.5.2019
21/19 Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24.5.2019 a 25.5.2019 4.3.2019 27.5.2019
20/19 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška: návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na území Jihočeského kraje
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha - Návrh opatření obecné povahy
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha - Vzor záznamů o odlovu a usmrcení
26.2.2019 15.3.2019
19/19 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh závěrečného účtu Svazku obcí TDO Lužnice za rok 2018 25.2.2019 2.4.2019
18/19 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 3/2019 21.2.2019 9.3.2019
17/19 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Den otevřených dveří a zábavné odpoledne - Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 19.2.2019 20.3.2019
16/19 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Zápis do prvních tříd - Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 19.2.2019 3.4.2019
15/19 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 4/2019 ze dne 18.2.2019 18.2.2019 1.1.2020
14/19 Schválené rozpočtové opatření 4/2019 ze dne 18.2.2019 18.2.2019 1.1.2020
13/19 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 3/2019 ze dne 14.2.2019 14.2.2019 1.1.2020
12/19 Schválené rozpočtové opatření 3/2019 ze dne 14.2.2019 14.2.2019 1.1.2020
11/19 Veřejná vyhláška o uložení písemnosti - Alena Veselá, nar. 1960 6.2.2019 22.2.2019
10/19 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 14.2.2019 6.2.2019 14.2.2019
9/19 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 14.2.2019 4.2.2019 15.2.2019
8/19 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 2/2019 ze dne 24.1.2019 24.1.2019 1.1.2020
7/19 Schválené rozpočtové opatření 2/2019 ze dne 24.1.2019 24.1.2019 1.1.2020
6/19 Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018 - opravená 15.1.2019 31.1.2019
5/19 Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018 3.1.2019 15.1.2019
4/19 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 1/2019 ze dne 1.1.2019 1.1.2019 1.1.2020
3/19 Schválené rozpočtové opatření 1/2019 ze dne 1.1.2019 1.1.2019 1.1.2020
2/19 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtu obce Klenovice na rok 2019 (po technické úpravě) 1.1.2019 1.1.2020
1/19 Schválený rozpočet obce Klenovice na rok 2019 (po technické úpravě) 1.1.2019 1.1.2020  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek