KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2020

Úřední deska - historie roku 2020

Poř.č. Název dokumentu Vyvěšeno Sejmuto
55/20 Územní plán Klenovice - úplné znění po změnách č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Textová část
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Hlavní výkres
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres základního členění území
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Koordinační výkres
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
25.5.2020  
54/20 Změna č. 4 územního plánu Klenovice
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Textová část
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Textová část s vyznačením změn
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Hlavní výkres
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres základního členění území
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Koordinační výkres
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres širších vztahů
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
25.5.2020  
53/20 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č. 15/2020 ze dne 18.5.2020 o zrušení koordinace provádění opatření k zajištění pohřebních služeb na území Jihočeského kraje 18.5.2020  
52/20 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 10/2020 ze dne 15.5.2020 15.5.2020  
51/20 Schválené rozpočtové opatření 10/2020 ze dne 15.5.2020 15.5.2020  
50/20 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh závěrečného účtu Svazku obcí SOBĚSLAVSKO za rok 2019 15.5.2020  
49/20 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška: Zahájení společného řízení - Vodovod 5RD-1.Etapa Klenovice, Prodloužení vodovodního řadu 12.5.2020 28.5.2020
48/20 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 21.5.2020 12.5.2020 22.5.2020
47/20 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za hospodářský rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže období - vodné, provozovatel vodovodu: ČEVAK a.s. 5.5.2020  
46/20 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 13/2020 2.5.2020 19.5.2020
45/20 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 9/2020 ze dne 28.4.2020 28.4.2020  
44/20 Schválené rozpočtové opatření 9/2020 ze dne 28.4.2020 28.4.2020  
43/20 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného závěrečného účtu obce Klenovice za rok 2019 28.4.2020  
42/20 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Schválený závěrečný účet obce Klenovice za rok 2019 28.4.2020  
41/20 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2020
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Informace k zasílání složenek pro platby daně
21.4.2020 28.5.2020
40/20 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 28.4.2020 20.4.2020 28.4.2020
39/20 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí hejtmanky Jihočeského kraje č. 2/2020 ze dne 20.4.2020 o vyhlášení konce období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 20.4.2020 6.5.2020
38/20 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí hejtmanky Jihočeského kraje č. 1/2020 ze dne 9.4.2020 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 9.4.2020 20.4.2020
37/20 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy (Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů)
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha č. 1 - Seznam katastrálních území
3.4.2020 ÚD: 5.5.2020
e-ÚD:
36/20 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 8/2020 ze dne 3.4.2020 3.4.2020  
35/20 Schválené rozpočtové opatření 8/2020 ze dne 3.4.2020 3.4.2020  
34/20 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie 31.3.2020 28.5.2020
33/20 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích II/135, III/13518, III/13510, III/13511, III/1359, III/13513 a III/1358 - opravy mostu č.ev. 13510-3 před obcí Klenovice - Ovčín 31.3.2020 16.4.2020
32/20 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Zápis do prvních tříd - Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 30.3.2020 2.5.2020
31/20 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č. 1/2020 k zajištění koordinace poskytování zdravotních služeb a provádění opatření k ochraně veřejného zdraví 20.3.2020 16.4.2020
30/20 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Vyjádření ČEVAK a.s. ke koronaviru 16.3.2020 30.4.2020
29/20 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 12/2020 13.3.2020 31.3.2020
28/20 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 7/2020 ze dne 12.3.2020 12.3.2020  
27/20 Schválené rozpočtové opatření 7/2020 ze dne 12.3.2020 12.3.2020  
26/20 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh závěrečného účtu obce Klenovice za rok 2019 10.3.2020 28.4.2020
25/20 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 6/2020 ze dne 5.3.2020 5.3.2020  
24/20 Schválené rozpočtové opatření 6/2020 ze dne 5.3.2020 5.3.2020  
23/20 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 5.3.2020 26.2.2020 5.3.2020
22/20 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Den otevřených dveří a zábavné odpoledne - Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 24.2.2020 12.3.2020
21/20 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Zápis do prvních tříd - Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 24.2.2020 30.3.2020
20/20 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 5/2020 ze dne 19.2.2020 19.2.2020  
19/20 Schválené rozpočtové opatření 5/2020 ze dne 19.2.2020 19.2.2020  
18/20 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích mezi obcí Klenovice a obcí Sedlečko u Soběslavě 18.2.2020 5.3.2020
17/20 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 20.2.2020 11.2.2020 21.2.2020
16/20 Veřejná vyhláška - Veřejné projednání o návrhu změny č. 4 územního plánu Klenovice
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Textová část
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Text s vyznačením změn
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Hlavní výkres
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres základního členění území
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Koordinační výkres
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Schéma řešených území
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
5.2.2020 18.3.2020
15/20 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 4/2020 ze dne 31.1.2020 31.1.2020  
14/20 Schválené rozpočtové opatření 4/2020 ze dne 31.1.2020 31.1.2020  
13/20 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 11/2020 24.1.2020 11.2.2020
12/20 Zveřejnění okruhu údajů, které může správce poplatku zjistit automatizovaným způsobem dle § 14a odst. 5 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění 20.1.2020  
11/20 Informace dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění 20.1.2020  
10/20 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 3/2020 ze dne 16.1.2020 16.1.2020  
9/20 Schválené rozpočtové opatření 3/2020 ze dne 16.1.2020 16.1.2020  
8/20 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Informace k dani z nemovitých věcí - nová osvobození od daně z pozemků od roku 2020 15.1.2020  
7/20 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 16.1.2020 8.1.2020 16.1.2020
6/20 Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019 6.1.2020 22.1.2020
5/20 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 2/2020 ze dne 6.1.2020 6.1.2020  
4/20 Schválené rozpočtové opatření 2/2020 ze dne 6.1.2020 6.1.2020  
3/20 Veřejná vyhláška o uložení písemnosti - Alena Veselá, nar. 1960 6.1.2020 22.1.2020
2/20 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 1/2020 ze dne 1.1.2020 1.1.2020  
1/20 Schválené rozpočtové opatření 1/2020 ze dne 1.1.2020 1.1.2020    © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek