KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2021

Úřední deska - historie roku 2021

Poř.č. Název dokumentu Vyvěšeno Sejmuto
94/21 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 17/2021 ze dne 16.9.2021 16.9.2021  
93/21 Schválené rozpočtové opatření 17/2021 ze dne 16.9.2021 16.9.2021  
92/21 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí o povolení změny stavby dráhy: „Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor, II část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí“ před jejím dokončením 16.9.2021  
91/21 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy (Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů)
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha č. 1 - Seznam katastrálních území
15.9.2021 ÚD:
e-ÚD:
90/21 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 26/2021 6.9.2021  
89/21 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 16.9.2021 6.9.2021 16.9.2021
88/21 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 16/2021 ze dne 2.9.2021 2.9.2021  
87/21 Schválené rozpočtové opatření 16/2021 ze dne 2.9.2021 2.9.2021  
86/21 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 15/2021 ze dne 31.8.2021 1.9.2021  
85/21 Schválené rozpočtové opatření 15/2021 ze dne 31.8.2021 1.9.2021  
84/21 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 9.9.2021 30.8.2021 10.9.2021
83/21 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o zamýšleném prodeji pozemků 27.8.2021 14.9.2021
82/21 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 31.8.2021 23.8.2021 1.9.2021
81/21 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška: Oznámení zahájení řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením - stavba: „Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor, II část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí“ 11.8.2021 27.8.2021
80/21 Veřejná vyhláška o uložení písemnosti - Josef Veselý, nar. 1958 11.8.2021 27.8.2021
79/21 Veřejná vyhláška o uložení písemnosti - Alena Veselá, nar. 1960 11.8.2021 27.8.2021
78/21 Veřejná vyhláška o uložení písemnosti - Michal Křiváček, nar. 1973 11.8.2021 27.8.2021
77/21 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 8.10.2021 a 9.10.2021 4.8.2021  
76/21 Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 8.10.2021 a 9.10.2021 4.8.2021  
75/21 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 14/2021 ze dne 28.7.2021 28.7.2021  
74/21 Schválené rozpočtové opatření 14/2021 ze dne 28.7.2021 28.7.2021  
73/21 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci: III/13527, III 13521 a MK 28.7.2021 13.8.2021
72/21 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 25/2021 21.7.2021 6.8.2021
71/21 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 13/2021 ze dne 21.7.2021 21.7.2021  
70/21 Schválené rozpočtové opatření 13/2021 ze dne 21.7.2021 21.7.2021  
69/21 Informace dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění 21.7.2021  
68/21 Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy 19.7.2021 4.8.2021
67/21 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 12/2021 ze dne 15.7.2021 15.7.2021  
66/21 Schválené rozpočtové opatření 12/2021 ze dne 15.7.2021 15.7.2021  
65/21 Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu 15.7.2021 2.8.2021
64/21 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Vyrozumění o možnosti seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí o umístění stavby označené jako „V406/407 Kočín - Mírovka, nové vedení 400 kV“ 15.7.2021 2.8.2021
63/21 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 11/2021 ze dne 14.7.2021 14.7.2021  
62/21 Schválené rozpočtové opatření 11/2021 ze dne 14.7.2021 14.7.2021  
61/21 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Náborový leták Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, územního odboru Tábor 10.7.2021  
60/21 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 15.7.2021 7.7.2021 15.7.2021
59/21 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 10/2021 ze dne 30.6.2021 30.6.2021  
58/21 Schválené rozpočtové opatření 10/2021 ze dne 30.6.2021 30.6.2021  
57/21 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení Svazku obcí SOBĚSLAVSKO dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného závěrečného účtu za rok 2020 29.6.2021  
56/21 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 8.7.2021 28.6.2021 9.7.2021
55/21 Veřejná vyhláška - Veřejné projednání o návrhu změny č. 5 územního plánu Klenovice
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Textová část
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Hlavní výkres
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres základního členění území
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Koordinační výkres
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres širších vztahů
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
16.6.2021 27.7.2021
54/21 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích mezi obcí Klenovice a obcí Sedlečko u Soběslavě 14.6.2021 30.6.2021
53/21 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 9/2021 ze dne 14.6.2021 14.6.2021  
52/21 Schválené rozpočtové opatření 9/2021 ze dne 14.6.2021 14.6.2021  
51/21 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 24.6.2021 14.6.2021 25.6.2021
50/21 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh závěrečného účtu Svazku obcí SOBĚSLAVSKO za rok 2020 11.6.2021 29.6.2021
49/21 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 24/2021 9.6.2021 25.6.2021
48/21 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o zamýšleném prodeji pozemků 7.6.2021 23.6.2021
47/21 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 8/2021 ze dne 4.6.2021 4.6.2021  
46/21 Schválené rozpočtové opatření 8/2021 ze dne 4.6.2021 4.6.2021  
45/21 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 7/2021 ze dne 31.5.2021 31.5.2021  
44/21 Schválené rozpočtové opatření 7/2021 ze dne 31.5.2021 31.5.2021  
43/21 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška Ministerstva životního prostředí: Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe a výzva k uplatnění připomínek
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha - Návrh opatření obecné povahy: Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe
28.5.2021 21.6.2021
42/21 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství: Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek - Národní plán povodí Labe, Odry a Dunaje
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha - Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha - Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha - Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha - Seznam obcí podle mezinárodních oblastí povodí na území České republiky
28.5.2021 21.6.2021
41/21 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 4.6.2021 27.5.2021 4.6.2021
40/21 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 23/2021 26.5.2021 11.6.2021
39/21 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 6/2021 ze dne 20.5.2021 20.5.2021  
38/21 Schválené rozpočtové opatření 6/2021 ze dne 20.5.2021 20.5.2021  
37/21 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného závěrečného účtu obce Klenovice za rok 2020 20.5.2021  
36/21 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Schválený závěrečný účet obce Klenovice za rok 2020 20.5.2021  
35/21 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 20.5.2021 12.5.2021 20.5.2021
34/21 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za hospodářský rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže období - vodné, provozovatel vodovodu: ČEVAK a.s. 3.5.2021 3.6.2021
33/21 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 17.5.2021
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha - Seznam odběrných míst
29.4.2021 18.5.2021
32/21 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Zápisy do mateřských škol pro rok 2021/2022 23.4.2021 18.5.2021
31/21 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 5/2021 ze dne 21.4.2021 21.4.2021  
30/21 Schválené rozpočtové opatření 5/2021 ze dne 21.4.2021 21.4.2021  
29/21 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2021
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Informace k zasílání složenek pro platby daně
20.4.2021 27.5.2021
28/21 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh závěrečného účtu obce Klenovice za rok 2020 15.4.2021  
27/21 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Aktualizovaná informace Českého statistického úřadu ke sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Informační leták
7.4.2021 12.5.2021
26/21 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 22/2021 7.4.2021 23.4.2021
25/21 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 4/2021 ze dne 30.3.2021 30.3.2021  
24/21 Schválené rozpočtové opatření 4/2021 ze dne 30.3.2021 30.3.2021  
23/21 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 20.4.2021
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha - Seznam odběrných míst
29.3.2021 21.4.2021
22/21 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 30.3.2021 22.3.2021 30.3.2021
21/21 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 21/2021 15.3.2021 31.3.2021
20/21 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 3/2021 ze dne 9.3.2021 9.3.2021  
19/21 Schválené rozpočtové opatření 3/2021 ze dne 9.3.2021 9.3.2021  
18/21 Veřejná vyhláška o uložení písemnosti - Petra Kučerová, nar. 1983 8.3.2021 24.3.2021
17/21 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 9.3.2021 1.3.2021 9.3.2021
16/21 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Vyrozumění o možnosti seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí o umístění stavby označené jako „V406/407 Kočín - Mírovka, nové vedení 400 kV“ 25.2.2021 15.3.2021
15/21 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Zápis do prvních tříd - Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 23.2.2021 1.5.2021
14/21 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Nařízení Státní veterinární správy: Zrušení vyhlášených ochranných a zdolávacích opatření v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú. 626406 - Dlouhá Lhota u Tábora 22.2.2021 10.3.2021
13/21 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Exekuční příkaz vydaný Exekutorským úřadem Brno - město na exekuci prodejem nemovitosti povinného, a to: id. 1/2 pozemku parc.č. 239 v k.ú. Moraveč u Chotovin
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Usnesení Exekutorského úřadu Brno - město o změně Exekučního příkazu na exekuci prodejem nemovitosti povinného, a to: pozemek parc.č. 239 v k.ú. Moraveč u Chotovin
22.2.2021 10.3.2021
12/21 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 2/2021 ze dne 17.2.2021 17.2.2021  
11/21 Schválené rozpočtové opatření 2/2021 ze dne 17.2.2021 17.2.2021  
10/21 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení Českého statistického úřadu ze dne 9.2.2021 o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice 17.2.2021 12.5.2021
9/21 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Nařízení Státní veterinární správy: Změna ochranných a zdolávacích opatření v nařízení Státní veterinární správy v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha 1: mapa s vyznačeným pásmem dozoru a dotčenými katastry k ohnisku HPAI v k.ú. Dlouhá Lhota po změně
15.2.2021 3.3.2021
8/21 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 20/2021 1.2.2021 17.2.2021
7/21 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích mezi obcí Klenovice a obcí Sedlečko u Soběslavě 1.2.2021 17.2.2021
6/21 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 1/2021 ze dne 26.1.2021 26.1.2021  
5/21 Schválené rozpočtové opatření 1/2021 ze dne 26.1.2021 26.1.2021  
4/21 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Nařízení veteriární správy: Mimořádné veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy
Dokument ve formátu doc Příloha 1: sčítací list drůbeže a jiných ptáků v drobnochovu – pomocná dokumentace
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha 2: mapa s vyznačeným ochranným pásmem a pásmem dozoru
23.1.2021 9.2.2021
3/21 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 26.1.2021 18.1.2021 26.1.2021
2/21 Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2020 6.1.2021 22.1.2021
1/21 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Informace k dani z nemovitých věcí na rok 2021
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Informace: NECHOĎTE - VOLEJTE - PODEJTE
1.1.2021 1.6.2021  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek