KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2013 -> Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2012

Úřední deska - historie roku 2013

obec Klenovice, Klenovice 69, 392 01 Soběslav, IČ: 00512672

Výroční zpráva
o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2012


V souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím předkládá obec Klenovice „Výroční zprávu o poskytování informací“ za rok 2012.

1. Počet podaných žádostí o informace: 3
2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: v roce 2012 takový případ nenastal
4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.: sankce za nedodržování tohoto zákona nebylo nutné uložit
5. Další informace vztahující se k uplatňování zákona:
  V průběhu roku 2012 starosta obce a místostarosta obce poskytli značné množství ústních i telefonických informací vztahujících se převážně k územnímu rozvoji obce. Dále jsou veškeré informace občanům sdělovány na zasedáních zastupitelstva obce, prostřednictvím úřední desky, Klenovického měsíčníku a webových stránek.
  Všechny žádosti byly vyřízeny v zákonem stanovené lhůtě.


V Klenovicích dne 21. 1. 2013


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Způsob zveřejnění:
- úřední deska obce

vyvěšeno: 21. 1. 2013
sejmuto: 6. 2. 2013


  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek