KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/99

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Zápis z jednání OZ č. 1/99

Den a místo jednání: 4.1.1999 v kanceláři obecního úřadu
Jednání zahájeno: 19.00 hodin

Program:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení č. 10/98, 11/98
3. Prodej akcií JčE
4. Zástupce do okresního shromáždění
5. Návrh na zvýšení stočného
6. Úpravy cen likvidace odpadů
7. Závěr
8. Usnesení

ad 1) Ověřovali zápisu byli určeni paní Jiřina Halašková a pan Ing. Jaroslav Škoda. Přítomni byli všichni členové zastupitelstva.
 
ad 2) Byla provedena kontrola usnesení č. 10/98 a 11/98 - konstatování, že úkoly jsou průběžně plněny.
 
ad 3) OZ projednalo možnost prodeje akcií JČE, které jsou ve vlastnictví OÚ. Jedná se o 333 akcií, současná cena je cca Kč 2.500,-- za kus. Zprostředkovatelem prodeje byl určen JUDr. Vobr - honorář činí Kč 10,-- á akcie.
 
ad 4) OZ navrhuje na zástupce do okresního shromáždění za skupinu obcí, v níž jsou i Klenovice, pana Jiřího Brta, zástupce ObÚ Skalice.
 
ad 5) OZ projednalo možný návrh na zvýšení stočného ze současných Kč 5,-- za m3 na možných Kč 7,-- až 8,-- za m3. Bude projednáno na veřejné schůzi.
 
ad 6) OZ projednalo a schválilo následující ceny: - plastový pytel - Kč 10,--
    - jednorázová známka na popelnice - Kč 35,--
    - celoroční známka na popelnice - dle faktury
 
ad 7) Uvedené body byly schváleny všemi hlasy.
 


Usnesení OZ č. 1/99

OZ ukládá:
       Starostovi a zástupci starosty projednat s JUDr. Vobrem smlouvu o prodeji 333 kusů akcií Jihočeské energetiky, a.s., ISIN 770950000693 a připravit veškeré podklady.
       Panu Cílkovi dokončit sestavení komise veřejného pořádku, panu Hrubému po získání informaci o činnosti stavební komise z Okresního úřadu Tábor zahájit její činnost dle metodiky.

OZ schvaluje:
       Prodej 333 kusů akcií Jihočeské energetiky, a.s., ISIN 770950000693, respektive převod akcionářských práv a zastavení akcií ve prospěch budoucího kupujícího.
       Schvaluje úpravu cen plastových pytlů na Kč 10,-- za kus, jednorázových známek na popelnice na předpokládaných Kč 35,-- za kus a celoročních známek dle faktury od firmy Rumpold, s.r.o.


Ověřovatelé zápisu:
Jiřina Halašková, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek