KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 5/99

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Zápis z jednání OZ č. 5/99

Den a místo jednání: 16.4.1999 a 18.4.1999 v kanceláři obecního úřadu
Jednání zahájeno: 19.00 hodin, resp. 13.30 hodin

Program:
1. Zahájení a kontrola usnesení č. 04/99
2. Místní komunikace
3. Stav prací na hospodě
4. Výběr nájemce restaurace
5. Usnesení
6. Závěr

ad 1) Ověřovateli zápisu byli určeni paní Jiřina Halašková a pan Ing. Jaroslav Škoda. Starosta obce provedl kontrolu zápisu z minulého jednání OZ.
Oprava překopů - starosta projedná se zhotoviteli překopů finanční spoluúčast a objedná opravu překopů u Vialitu Soběslav.
 
ad 2) Rozšíření místní komunikace v nové zástavbě - obec nechá zaměřit oddělení části stavebních pozemků v šírce 1,5 m sousedící s pozemkem č. parcelním 852/35 na vlastní náklady pouze v případě souhlasu všech dotčených majitelů pozemků. Jedná se pozemky č. parc. 852/29, 852/30, 852/36, 852/39, 520/40, 852/41.
 
ad 3) Starosta informoval OZ o postupu prací při úpravách vnitřních prostor restaurace, o objednání a provedení jednotlivých revizí nutných k provozu restaurace.
 
ad 4) OZ se v dalším seznámilo s jedenácti písemnými nabídkami, které předložili jednotliví zájemci o pronájem restaurace do stanoveného termínu. Po pečlivém zvážení všech známých skutečností byly vybrány čtyři nejzajímavější nabídky a OZ se rozhodlo doplnit informace pro konečné rozhodnutí osobním pohovorem s jednotlivými zájemci v nejbližším možném termínu a to 18.4.1999.
Dne 18.4.1999 od 13.30 hodin proběhly ústní pohovory s jednotlivými zájemci samostatně. Po ukončení pohovorů OZ po krátkém shrnutí poznatků rozhodlo hlasováním 4:3 ve prospěch pana Radka Janovského z Tábora.
 
Zapsal: Ing. Jan Molík

Ověřovatelé zápisu:
Jiřina Halašková, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


Usnesení OZ č. 5/99

OZ schvaluje:
1) Jako budoucího nájemce místní restaurace pana Radka Janovského z Tábora.

OZ ukládá:
1) Starostovi obce projednat se zhotoviteli překopů finanční spoluúčast na případné opravě.
2) Starostovi a zástupci starosty svolat jednání o oddělení 1,5 m šíře stavebních pozemků pro rozšíření zamýšlené výstavby místní komunikace v nové zástavbě. V případě souhlasu uzavřít Smlouvu o kupní smlouvě budoucí.
3) Starostovi oznámit všem zájemcům o pronájem místní restaurace výsledky řízení ve věci. Projednat s panem Janovským způsob převzetí uvedené nemovitosti včetně inventáře a uzavřít nájemní smlouvu.

OZ bere na vědomí:
1) Postup prací a stav revizí při přípravě zprovoznění restaurace.


Ověřovatelé zápisu:
Jiřina Halašková, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek