KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 10/2002

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Klenovice č. 10/2002

Den a místo jednání:9.12.2002 v kanceláři obecního úřadu
Jednání zahájeno: 20:10 hodin

Program:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Změna úrokové sazby u půjček z FRB
4) Schválení Pravidel pro poskytování prostředků z povodňového fondu
5) Rozpočtové změny
6) Příprava rozpočtu na rok 2003
7) Inventarizace majetku obce
8) Nová trasa železničního koridoru
9) Příspěvek na ČOV
10) Prodej nepotřebného majetku obce
11) Stanovení odměny knihovnice
12) Různé a diskuse
13) Usnesení a závěr

ad 1) Na jednání zastupitelstva obce Klenovice byli přítomni všichni členové zastupitelstva obce. Ověřovateli zápisu byli určeni pan František Hrubý a pan Ing. Jaroslav Škoda.
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulého jednání zastupitelstva obce. Nebylo připomínek.
 
ad 3) Vzhledem k poklesu úrokových sazeb na bankovních trzích přistoupilo zastupitelstvo obce po projednání k úpravě úrokových sazeb u půjček z Fondu rozvoje bydlení obce Klenovice snížením o 1 procentní bod u všech typů půjček. Obecně závazná vyhláška č. 1/99 Obce Klenovice o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území obce Klenovice se mění takto:
 
  poř.
č.
účel půjčky max.lhůta
splatnosti
úrok horní hranice půjčky
  1. Obnova střechy 5 let 4 % do 50 tis. Kč na 1 dům
  2. Ekologické vytápění rodinného domu 3 roky 3 % do 20 tis. Kč na 1 dům
  3. Obnova fasády domu včetně oplechování 3 roky 3 % do 25 tis. Kč
  4. Zateplení obvodového pláště domu staršího 5 let 5 let 4 % do 50 tis. Kč
  5. Vybudování nebo oprava WC, koupelny, sprchového koutu u domu staršího 10 let 3 roky 3 % do 20 tis. Kč na 1 byt
  6. Při půdní nástavbě 6 let 5 % do 70 tis. Kč na 1 byt
  7. Při vestavbě bytu do půdního prostoru 5 let 4 % do 50 tis. Kč na 1 byt
  8. Výměna oken 3 roky 3 % do 25 tis. Kč
  9. Bytová přístavba 5 let 4 % do 60 tis. Kč
 
ad 4) Zastupitelstvo obce projednalo návrh pravidel pro poskytování finančních prostředků z povodňového fondu obce. Po projednání návrhu zastupitelstvo obce tato pravidla schvaluje.
 
ad 5) Zastupitelstvo obce projednalo na návrh finančního výboru ObÚ 2. rozpočtovou změnu pro rok 2002 v tomto znění: v příjmové části celkové zvýšení o 770,5 tis. Kč (§2310, pol. 2133 +1,0 tis. Kč, §3421, pol. 2324 -0,6 tis. Kč, §3639, pol. 2132 -6,0 tis. Kč, §3639, pol. 2133 -0,5 tis. Kč, §3639, pol. 2324 +3,1 tis. Kč, §3639, pol. 2329 +50,0 tis. Kč, §3639, pol. 3111 -141,1 tis. Kč, §3725, pol. 2111 +4,8 tis. Kč, §6310, pol. 2142 +0,5 tis. Kč, pol. 1111 +53,1 tis. Kč, pol. 1112 +89,4 tis. Kč, pol. 1121 +53,8 tis. Kč, pol. 1311 +1,2 tis. Kč, pol. 1342 +1,1 tis. Kč, pol. 3201 +9,4 tis. Kč, pol. 4111 +23,0 tis. Kč, pol. 4121 +27,3 tis. Kč, pol. 4122 +601 tis. Kč); ve výdajové části celkové zvýšení o 204,5 tis. Kč (§1031, pol. 5139 -0,4 tis. Kč, §1031, pol. 5169 +5,1 tis. Kč, §2212, pol. 5112 +5,0 tis. Kč, §2212, pol. 5139 -3,2 tis. Kč, §2212, pol. 5166 +0,9 tis. Kč, §2212, pol. 5169 +1,6 tis. Kč, §2212, pol. 5171 +14,0 tis. Kč, §2212, pol. 5173 +1,3 tis. Kč, §2310, pol. 5362 +1,0 tis. Kč, §2321, pol. 2121 -1,0 tis. Kč, §2321, pol. 5141 -5,5 tis. Kč, §2321, pol. 5169 +10,0 tis. Kč, §2321, pol. 5362 +3,1 tis. Kč, §2321, pol. 6141 -20,0 tis. Kč, §3113, pol. 5321 -5,4 tis. Kč, §3314, pol. 5137 -33,8 tis. Kč, §3314, pol. 5137, UZ 34053 +39,3 tis. Kč, §3314, pol. 5169 -9,7 tis. Kč, §3314, pol. 5169, UZ 34053 +10,7 tis. Kč, §3392, pol. 5136 +1,7 tis. Kč, §3392, pol. 5169 +0,4 tis. Kč, §3392, pol. 5179 +0,3 tis. Kč, §3392, pol. 5194 +2,0 tis. Kč, §3399, pol. 5492 +0,3 tis. Kč, §3419, pol. 5156 +5,4 tis. Kč, §3419, pol. 5164 – 5,0 tis. Kč, §3631, pol. 5139 +1,1 tis. Kč, §3631, pol. 5154 +20,0 tis. Kč, §3631, pol. 5169 +1,4 tis. Kč, §3631, pol. 5171 +4,0 tis. Kč, §3631, pol. 6141 -30,0 tis. Kč, §3639, pol. 5112 +1,6 tis. Kč, §3639, pol. 5137 +35,1 tis. Kč, §3639, pol. 5139 +20,3 tis. Kč, §3639, pol. 5166 +0,3 tis. Kč, §3639, pol. 5171 -6,0 tis. Kč, §3639, pol. 5362 -46,0 tis. Kč, §3639, pol. 5909 +52,9 tis. Kč, §3722, pol. 5112 +2,0 tis. Kč, §3722, pol. 5121 +1,2 tis. Kč, §3722, pol. 5169 +10,0 tis. Kč, §3722, pol. 5169, UZ 98253 +50,0 tis. Kč, §3745, pol. 5134 +0,5 tis. Kč, §3745, pol. 5137 -15,0 tis. Kč, §3745, pol. 5139 +1,6 tis. Kč, §3745, pol. 5169 +1,2 tis. Kč, §5229, pol. 5139 +4,7 tis. Kč, §5512. pol. 5119 +2,1 tis. Kč, §5512, pol. 5132 +6,2 tis. Kč, §5512. pol. 5139 -8,7 tis. Kč, §5512, pol. 5156 +0,5 tis. Kč, §5512, pol. 5173 +0,5 tis. Kč, §6115, pol. 5112, UZ 98187 +6,0 tis. Kč, §6115, pol. 5139, UZ 98187 +0,3 tis. Kč, §6115, pol. 5175, UZ 98187 +0,7 tis. Kč, §6171. pol. 5136 +1,4 tis. Kč, §6171. pol. 5137 -50,0 tis. Kč, §6171. pol. 5162 +3,0 tis. Kč, §6171. pol. 5163 +2,0 tis. Kč, §6171. pol. 5166 +5,0 tis. Kč, §6171. pol. 5169 +30,0 tis. Kč, §6171. pol. 5175 +2,5 tis. Kč, §6171. pol. 5179 +4,2 tis. Kč, §6171. pol. 5229 +1,0 tis. Kč, §6171. pol. 5362 +10,0 tis. Kč, §6171. pol. 6111 +13,4 tis. Kč, §6171. pol. 6125 +45,2 tis. Kč, §6402, pol. 5364 +0,2 tis. Kč).
Upravený rozpočet obce na rok 2002 činí – příjmy: 4.725,9 tis. Kč a výdaje: 3.943,9 tis. Kč. Zastupitelstvo obce po projednání navrhované rozpočtové změny schvaluje.
 
ad 6) Zastupitelstvo obce projednalo přesun investičních akcí z roku 2002, které se vzhledem k velmi nepříznivým klimatickým podmínkám nerealizovaly, na rok 2003 a dále byli zastupitelé vyzvání, aby si na příští schůzi připravili návrhy do rozpočtu.
 
ad 7) Inventarizace majetku obce proběhne 14.12.2002 od 13:30 hodin. Inventarizační komise bude pracovat ve složení xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx.
 
ad 8) Starosta obce seznámil přítomné s návrhem další nové varianty souběhu výstavby dálnice a výstavby železničního koridoru v maximálním možném souběhu těchto liniových staveb. Tato nová varianta železnice se jeví jako nejpříznivější z hlediska životního prostředí a zastupitelstvo obce bude tuto variantu prosazovat jako nejvhodnější.
 
ad 9) Manželé xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx požádali o výplatu příspěvku na vybudování individuální ČOV ve výši Kč 20.000,--. Zastupitelstvo obce s výplatou příspěvku souhlasí.
 
ad 10) Zastupitelstvo obce projednalo a souhlasí s odprodejem nepotřebného majetku – staré PC s příslušenstvím za cenu Kč 8.000,-- Obci Tučapy.
 
ad 11) Knihovnici se stanovuje odměna ve výši Kč 50,-- za 1 hodinu.
 
ad 12) Různé a diskuse:
  - Obecní úřad spolu s kulturním výborem připraví na konec prosince 2002 vítání nových občánků. Termín bude upřesněn.
  - Společnost GIGABOARD má zájem umístit mimo intravilán obce billboard. Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem umístění billboardu a nemá proti výstavbě námitek.
  - V obecních lesích je na období zimy 2002-2003 plánovaná těžba. Dále je nutné odklidit polomy v malém rozsahu. Zastupitelstvo obce navrhlo oslovení jiných firem na těžbu dřeva než místní firmu pana Palmy.
  - Starosta obce informoval zastupitele o jednání za účasti pracovnice Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Tábor, za účasti advokáta určeného Okresním soudem v Táboře a za přítomnosti statika s odhadcem s cílem posoudit stav a zabezpečení majetku po zesnulém Jaroslavu Bláhovi z Ovčína. Při tomto šetření bylo zjištěno vážné statické poškození této nemovitosti a věc byla postoupena advokátu a následně bude řešena přes výše zmíněný úřad.
 
ad 13) Schůzi ukončil starosta ve 22:40 hodin.
 
Zapsal: Ing. Jan Molík

Ověřovatelé zápisu:
František Hrubý, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


Usnesení zastupitelstva obce Klenovice č. 10/2002 ze dne 9.12.2002

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Změnu vyhlášky č. 1/99 o poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení obce Klenovice.
2) Pravidla pro poskytování finančních prostředků z povodňového fondu obce Klenovice.
3) Rozpočtové změny pro rok 2002 uvedené v bodě 5) zápisu.
4) Příspěvek na vybudování individuální ČOV manželům xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx.
5) Prodej nepotřebného majetku – PC Obci Tučapy za cenu Kč 8.000,--.
6) Odměnu knihovnice ve výši Kč 50,-- za 1 hodinu.
7) Umístění billboardu na katastru obce Klenovice pro firmu GIGABOARD s.r.o.

Zastupitelstvo obce ukládá:
1) Starostovi a místostarostovi prosazovat variantu C souběhu dálnice a železničního koridoru.
2) Finančnímu výboru obce a zastupitelům připravit do příštího zasedání zastupitelstva obce návrh rozpočtu pro rok 2003.
3) Kontrolnímu výboru provést inventarizaci majetku obce.
4) Starostovi a místostarostovi oslovit firmy na těžbu dřeva.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Přípravu akce „Vítání nových občánků“.
2) Informaci z jednání o majetku po panu Jaroslavu Bláhovi.


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
místostarosta obce


  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek