KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
obec Klenovice
Klenovice 69
392 01 Soběslav
IČO: 00512672


Obecní úřad Klenovice
Úřední hodiny
pondělí: 18:00-20:00 h
středa: 18:00-20:00 h


kontakty
telefon (OÚ): 381 524 844
mobil (starosta): 724 184 497
e-mail: obec@klenovice.cz
další e-maily:
   starosta@klenovice.cz
   mistostarosta@klenovice.cz
   knihovna@klenovice.cz
ID datové schránky: vqmb7e9


Klenovice na mapě ČR

Vítejte na stránkách obce Klenovice
Klenovice - dříve a nyní

Novinky

25.04.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu, Klenovice - Roudná, v místě křížení s žel. tratí Praha - ČB
24.04.2017 Změna provozní doby sběrného místa na odpady od 14.5.2017
24.04.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 4/2017
24.04.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2017
21.04.2017 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 18/2017
19.04.2017 Z tisku - Táborský deník ze dne 19.4.2017
18.04.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o návrhu veřejnoprávní smlouvy - stavba: Klenovice - 9 RD - SO č. 101 - komunikace
13.04.2017 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2017 ke dni 13.4.2017
13.04.2017 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 6/2017 ze dne 13.4.2017
13.04.2017 Schválené rozpočtové opatření 6/2017 ze dne 13.4.2017
13.04.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 27.4.2017
13.04.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška: Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy - Stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku - Černovický potok v úseku od ústí do Lužnice po příčný profil č. 251 (ř.km 0,000 – 35,087)
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha k návrhu opatření obecné povahy
11.04.2017 Nově pořízené knihy do knihovny dne 11.4.2017
05.04.2017 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 13.4.2017
04.04.2017 Změna počtu obyvatel obce ze 651 na 648
03.04.2017 Výkazy obce k 31.3.2017: Plnění rozpočtu, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha
29.03.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 3/2017
29.03.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Poskytnutá informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - informace o způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci poskytnuta dne 29.3.2017
27.03.2017 Změna provozní doby sběrného místa na odpady od 29.3.2017
23.03.2017 Informace o možnosti nahlížet do dokumentace vlivů záměru „Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor – II. část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí“ na životní prostředí
22.03.2017 Veřejná vyhláška o uložení písemnosti - Alena Veselá, nar. 1960
22.03.2017 Veřejná vyhláška o uložení písemnosti - Daniel Průcha, nar. 1974
22.03.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Nařízení Státní veterinární správy: Ukončení ochranných a zdolávacích opatření v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy
20.03.2017 Změna počtu obyvatel obce ze 649 na 651
20.03.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Schválený střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí - TDO Lužnice na období 2017 - 2021
20.03.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Schválený rozpočet Svazku obcí - TDO Lužnice na rok 2017
13.03.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 23.3.2017
08.03.2017 Změna počtu obyvatel obce ze 647 na 649
06.03.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Nabídka provedení informativního rozboru vody (trvání 1.3. - 31.5.2017)
02.03.2017 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 17/2017
01.03.2017 Změna počtu obyvatel obce ze 649 na 647
01.03.2017 Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci v k.ú. Klenovice u Soběslavi
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výzva občanům
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Informace pro veřejnost
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Seznam nemovitostí
28.02.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 2/2017
28.02.2017 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2017 ke dni 28.2.2017
28.02.2017 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 5/2017 ze dne 28.2.2017
28.02.2017 Schválené rozpočtové opatření 5/2017 ze dne 28.2.2017
27.02.2017 Změna č. 1 územního plánu Klenovice
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Textová část
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Srovnávací text
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Hlavní výkres
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres základního členění území
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Koordinační výkres
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres širších vztahů
23.02.2017 Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o nočním klidu
23.02.2017 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2017 ke dni 23.2.2017
23.02.2017 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 4/2017 ze dne 23.2.2017
23.02.2017 Schválené rozpočtové opatření 4/2017 ze dne 23.2.2017
23.02.2017 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu obce Klenovice na roky 2017-2019
23.02.2017 Schválený rozpočtový výhled obce Klenovice na roky 2017-2019
23.02.2017 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schválených rozpočtových opatření 1/2017, 2/2017 a 3/2017
23.02.2017 Schválené rozpočtové opatření 1/2017 ze dne 5.1.2017
Schválené rozpočtové opatření 2/2017 ze dne 31.1.2017
Schválené rozpočtové opatření 3/2017 ze dne 20.2.2017
23.02.2017 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtu obce Klenovice na rok 2017
23.02.2017 Schválený rozpočet obce Klenovice na rok 2017
22.02.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Nařízení Státní veterinární správy: Změna ochranných a zdolávacích opatření v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha - Mapa s vyznačenými pásmy a dotčenými katastry po změně
21.02.2017 Oznámení Základní školy Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Zápis do prvních tříd
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Den otevřených dveří a zábavné odpoledne
20.02.2017 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2017 ke dni 20.2.2017
20.02.2017 Změna rozpočtu obce Klenovice na rok 2017 ze dne 20.2.2017
15.02.2017 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 23.2.2017
07.02.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 16.2.2017
01.02.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Ptačí chřipka - informace pro veřejnost
01.02.2017 Změna počtu obyvatel obce ze 650 na 649
31.01.2017 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2017 ke dni 31.1.2017
31.01.2017 Změna rozpočtu obce Klenovice na rok 2017 ze dne 31.1.2017
30.01.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 1/2017
19.01.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Nařízení Státní veterinární správy: Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoké patogenní aviární influenzy
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha - Mapa s vyznačenými pásmy a dotčenými katastry
Dokument ve formátu doc Příloha - Sčítací list drůbeže a ostatních ptáků - drobnochovy
Dokument ve formátu doc  Příloha - Sčítací list drůbeže a ostatních ptáků - registrovaná hospodářství
Dokument ve formátu doc  Příloha - Sčítací list – celkový počet ptáků v obci
18.01.2017 Výkazy obce k 31.12.2016: Plnění rozpočtu, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha
16.01.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška o veřejném projednávání návrhu zadání změny č. 2 územní plánu Klenovice
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh zadání změny č. 2 územního plánu Klenovice
16.01.2017 Změna počtu obyvatel obce ze 647 na 650
05.01.2017 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2017 ke dni 5.1.2017
05.01.2017 Změna rozpočtu obce Klenovice na rok 2017 ze dne 5.1.2017
02.01.2017 Změna počtu obyvatel obce ze 648 na 647 - stav k 31.12.2016
01.01.2017 Schválený rozpočet obce Klenovice na rok 2017 (po technické úpravě vyvolané novelizací vyhlášky o rozpočtové skladbě)
01.01.2017 Poplatky v roce 2017
01.01.2017 Výpočet poplatků pro rok 2017

Starší zveřejněné novinky

  © 2001 - 2013 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek